HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Ovčák, valašský soubor písní a tanců [ Folklorní soubor či skupina FoS ČR ]

Folklorní soubor Ovčák
Valašský soubor písní a tanců Ovčák byl založen v roce 1976. Již 28 let přináší valašskou lidovou kulturu a zvyky svých předků současné generaci, nejen v ČR. Soubor působí v obci Hovězí v oblasti Valašsko - Horní Vsacko. Vedle tohoto souboru působí od roku 1993 další soubor Fortáši, který založili bývalí členové souboru Ovčák.
Hlavní úlohou souboru, který si klade, za svůj cíl je zprostředkovat lidovou kulturu člověku dnešní doby. udržovat a rozvíjet lidové zvyky, tance a písně, ale také pečovat o valašský kroj a reprezentovat jej na veřejnosti.

Historie: v březnu roku 1976 vystupoval na Hovězí vsetínský soubor Vsacan . Na základě tohoto vystoupení se rozhodl Josef Maňák se skupinkou nadšenců založit si vlastní soubor, který měl, ponejprve název Hověžan. po stránce taneční měl vznikajícímu souboru pomoci choreograf Antonín Bitala z Karolinky. Nový soubor patřil pod Osvěto vou besedu Hovězí. Kulturní referentkou byla dojednána spolupráce s místním JZD Horní V sacko, které drželo nad souborem ochrannou ruku a zajišťovat jim řadu vystoupení.
První větší akcí souboru byla reprezentace na Dožínkových slavnostech v Olomouci roku 1977. O rok později soubor reprezentoval severomoravský kraj na národních dožínkách v Hradci Králové, tentokrát již pod novým názvem Ovčák. Tyto akce znamenaly pro soubor sběr nových zkušeností a poznatků v oblasti folklóru z dalších částí Čech a Moravy. Zkušenosti se také sbíraly na různých národopisných akcích, studiem literatury, sběrem pramenů, dále na školení a odborných seminářich folklórních souborů. První vystoupení před zraky odborníků bylo okresní kolo zájmové umělecké činnosti v roce 1979. Soubor sklidil kritiku za nejednotnost krojů. velmi kladně však byly ohodnoceny dívčí zpěvy. hudba, která doprovází soubor, se poprvé schází v únoru 1980, zatím zkouší bez cimbálu. První cimbál dovezený ze Slovenska nebyl schopen provozu, proto místní JZD pro soubor zakoupilo nový cimbál vyrobený v Maďarsku. primášem cimbálové muziky se stává Ladislav Koňařík, místní učitel v hudební škole. Od svých třinácti let zde působí Jiří Nechanický, který se stal hlavní muzikantskou duší souboru. V současné době soubor spolupracuje převážně s jeho cimbálovou muzikou. Ale i s jinými cimbálovkami z blízkého okolí.
Už od počátku se soubor potýká s tím, že není dobře veden po taneční a choreografické stránce. Většina choreografU nevydrží soustavně pracovat se souborem, který trpí jejich nepřítomností a střídáním. Mezi ty, kteří ho vedli patřily i manželé Oravcovi. Avšak z důvodů časové zaneprázdněnosti oba odcházejí. V devadesátých letech ovlivnili taneční profil souboru bratři Navrátilovi, zejména mladší Rostislav. Největší práci a úsilí však na souboru zanechává choreograf Antonín Bitala, který je i současnou stálicí souboru po choreografické stránce.
První taneční pásmo bylo tvořeno tanci V sackých točených, Řemeslnickými dále Ogarské hry a cérčí zpěvy. Dalšími pásmy byly Starodávné, Polky a také zbojnické tance. V roce 1985 se soubor přestavuje s novým pásmem Na Hovězí u muziky. Dalšími tanci, které patří do repertoáru souboru jsou: Zvrtaný, Šotýsky, Luženské točené, Mateníky, sólový mužský tanec "Odzemek" .
V polovině března 1992 soubor navštívila prof Z. Jelínková, pracovnice Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky, spolu s paní Urbachovou z Národopisného muzea ve V setíně a paní Kovářovou ze vsetínského kulturního střediska s myšlenkou obnovení tradice dožínek na Hovězí, které by měly být zařazeny do kulturního programu k 100. výročí národopisné výstavy ve Vsetíně. Vystoupení se na výročí setkalo s velmi pozitivním přijetím u veřejnosti. S tímto programem vystoupil soubor také v Praze na Žofině v rámci oslav 100. výročí uspořádání Národopisné výstavy českoslovanské v roce
1895. Jejichž koncepci o moravských lidových slavnostech vypracoval Leoš Janáček.
Od roku 1993 vedle souboru Ovčák působí další soubor F ortáši. Byl založen bývalými členy Ovčáku, kteří již v této době aktivně netančili ale nechtěli se vzdát své záliby k tancování.
Od roku 1992 soubor rozšířil svou působnost i do zahraničí, kde poprvé vyjel na festival do rakouského Radgesburgu. V roce 1998 jel soubor společně se souborem Lipta z Liptálu do italského města Udine na zdejší festival. O měsíc později opět s Liptou vyráží do polské Wisly a Makova na Beskydské slavnosti. Díky tomuto souboru se Ovčák ještě tentýž rok zúčastnil v kraji známých XXIX. "Liptálských slavností".
Již od osmdesátých let má soubor navázanou družbu se slováckým souborem Mistřín v Mistříně jehož členové nyní působí pod názvem Spolek přátel dobrého vína. I přes nástrahy času přátelství a družby trvají dodnes. V roce 1998 zde soubor vystoupil na mezinárodním folklórním festivalu. Mezi nový družební soubor patří soubor V áh s Púchova který téměř každý rok navštěvuje již tradiční Valašský bál. V roce 1999 se soubor zúčastnil v Púchově folklórního festivalu "Folklómy Púchov".
V roce 2001 soubor Ovčák oslavil již 25 let svého působení na valašsku a jeho okolí. V programu oslav vystoupily oba družební soubory společně se souborem Fortáši a dětským souborem Jaloveček který také působí na Hovězí a odchoval některé nynější členy souboru.
Všechny tři domácí soubory doprovázela cimbálová muzika Jiřího Nechanického. Speciálně pro tuto příležitost vytvořil choreograf Antonín Bitala nové společné pásmo souboru Ovčák a Fortáši ,,Portášské" kterým vyvrcholilo celé představení oslav výročí. Tento program navštívilo mnoho bývalých členů souboru z nichž host nejvzácnější byl zakladatel souboru páter Josef Maňák.

SVPT Ovčák poskytl zajímavé fotografie, které naleznete níže v přiložené fotogalerii.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Soubor valašských písní a tanců Ovčák
Lenka Babicová
Hovězí 413
756 01 Hovězí
Česko (CZ)
tel: (+420) 737 127 454
Folklorní soubor Ovčák

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 02.12.2009 v 00:08 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA