HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

František Joch - modrotisk Strážnice [ Nositel tradice lidového řemesla ]

Držitelů titulu
"Nositel tradice lidových řemesel" za rok 2004

Modrotiskovou dílnu ve Strážnici vybudoval v roce 1906 Cyril Joch, pocházející z blízkých Žeravin, Spolu s manželkou Annou, rozenou Gerstbergerovou, zřídili dílnu v dome č. 697 Anna Gerstbergerová byla dcerou zámeckého ponocného Františka Gerstbergera a příbuznou Josefa Gcrstbergera, modrotiskaře ve Veselí nad Moravou, Cyril Joch zemřel v roce 1924 a dílnu po něm převzal jeho syn František, který se vyučil modrotiskařem u Josefa Gerstbergera ve Veselí nad Moravou.

V dílně, kterou v letech 1940 a 1941 rozšířil o novou tiskárnu a sušárnu, pracoval až do roku 1951, kdy byla živnost jako soukromá zrušena. V rámci snah o záchranu lidových řemesel byla činnost dílny v roce 1953obnovena a František Joch mohl pokračovat ve výrobě modrotisku jako pracovník Ústředí lidové umělecké výroby.

Od roku 1958 začal pracovat se svým otcem jeho syn František, který je dosud držitelem rodinné tradice ve výrobe modrotisku. Vyučil se barvířskému řemeslu u svého otce, který v roce 1974 náhle zemřel a tak vedení dílny, kterou spravovalo Ústředí lidové umělecké výroby, převzal mladý František Joch. Strážnický modrotisk se stal vyhledávaným výrobkem v prodejnách Krásných jizeb a František Joch pro zvýšení své kvalifikace absolvoval v letech 1974-1977ještě učňovskou školu "Ústředí uměleckých řemesel pro obor tiskař textilií.
Vzhledem k velkému zájmu o strážnický modrotisk vybudovalo Ústředí lidové umělecké výroby ve Strážnici moderní dílnu, do níž byl přenesen provoz výroby modrotisku z domu č. 697 v roce 1982. František Joch byl nadále vedoucím dílny až do zrušení Ústředí lidové umělecké výroby v roce 1993.

V roce 1994 dílnu odkoupil od Fondu národního majetku a vložil ji jako spolumajitel do nově vzniklé firmy Arimo - modrotisk: s.r.o. v níž se na základe zahraniční účasti rozšířila výroba o šiti dámských halenek. František Joch jako třetí z generace strážnických modrotiskařů, zachovává dosud tradiční technologie a zajišťuje také její další vývoj výchovou svého následovníka.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Skácelova 697
696 62 Strážnice
Česko (CZ)

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nulk.cz

AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valassko, racr) org. 24, 28.02.2005 v 10:21 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA