HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Valašský Vojvoda, soubor lidových písní a tanců [ Folklorní soubor či skupina FoS ČR ]

Folklorní soubor Valašský Vojvoda, SLPT, Kozlovice
Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda byl založen v květnu roku 1970. Navazuje na tradice tanečních skupin, které působily ve vesnicích okolo hory Ondřejník v moravských Beskydech.

Tradice lidové kultury sahá v našem kraji /lašsko-valašské pomezí/ do konce 15. století a později, kdy na východní Moravu pronikala po karpatském oblouku valašská kolonizace se svým způsobem života, kulturou - písněmi, tanci, zvyky, kroji i architekturou. V té době vznikaly po Beskydech četné salaše s loukami, kde se páslo tisíce ovcí dávajících obživu zdejším obyvatelům. Vůdcové valachů a správci salaší - valašští vojvodové - měli svá sídla na několika místech území Beskyd. Řídili se tzv. Valašským právem.
Na tehdejším hukvaldském panství sídlili po 200 let valašští vojvodové z rodu Krpců a Žáčků v Kozlovicích /1565-1764/.

Proto si náš soubor zvolil název podle kdysi slavných valašských vojvodů, kteří se pro dnešní mladé lidi stali synonymem silného a čestného člověka. Nedaleko Kozlovic se rozkládají zříceniny hradu Hukvaldy /založen roku 1228/. V jeho podhradí vznikla počátkem 18. století stejnojmenná osada, v níž se narodil hudební skladatel Leoš Janáček /1854-1928/. V kozlovické hospodě U Harabiša črtal útržky, z nichž vznikly známé Lašské tance - s původním názvem Valašské tance. Leoš Janáček zapisoval písně i tance u místních nositelů tradic. K nejnadanějším patřili: zpěvačka a harmonikářka Žofka Havlová z Kozlovic, cimbalista František Klepáč z Kunčic pod Ondřejníkem, Matula z Pasek, Josef Křístek z Mniší... Mnohé z těchto zápisů se uplatňují v současném repertoáru souboru.

Leoš Janáček měl také značný podíl na úspěšném vystoupení kozlovických tanečníků a Válkovy cimbálové muziky z Kunčic pod Ondřejníkem na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895, která byla důležitých mezníkem v kulturních dějinách naší země. Dalšími sběrateli lidových písní, kteří je zapisovali v našem regionu byli František Sušil, František Bartoš, z mladšího období Antonín Pustka z Kunčic /1877-1960/ a Vincenc Socha ze Lhotky pod Ondřejníkem /1903-1970/, jehož rozsáhlá sbírka /asi 1 500 písní a tanců/ je bohatou studnicí pro repertoár souboru. Nejbohatší odkaz v písních a tancích máme od Anežky Šenkové z Měrkovic, manželů Kalusových, či Marie Tobolové a mnoha dalších významných nositelů tradic z Kozlovic a okolí.

Leoš Janáček kdysi výstižně napsal: "Držím se kořenů života svého lidu, proto rostu a nepodlehnu!"

Vesnice Kozlovice je malebná podhorská obec, ležící na úpatí Ondřejníků. V současné době má asi 3 000 obyvatel. Byla založena 8. září roku 1294. Tanečníci a hudebníci souboru Valašský vojvoda vystupují v krojích rekonstruovaných na základě studia dobových materiálů z 2. poloviny 19. století.

Ještě krédo všech členů souboru Valašský vojvoda:

"Ať plody rodného kraje rozsévají veselí
a kouzlí na tvářích úsměv"Další informace:
Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic Česká republika SLPT Valašský vojvoda byl založen v květnu roku 1970. Navazuje na tradice tanečních skupin a hudeckých i cimbálových muzik, které v minulosti působily ve vesnicích okolo hory Ondřejník na severním předhůří Beskyd.

Zpracováváme zvyky, tance a písně vycházející z regionu lašsko-valašského i moravsko-slovenského pomezí. Ve spojení s cimbálovou i gajdošskou muzikou nalézají autoři tanečních pásem a hudebních úprav, společně s mladými interprety, nové a svěží obrazy s ohledem na nejlepší domácí tradice.

Ve své tvůrčí práci čerpáme z písňových sbírek hudebního skladatele Leoše Janáčka, sběratelů Františka Sušila, Františka Bartoše, z mladšího období pak Vincence Sochy, Antonína Pustky, Rudolfa Jandy a Věry Šejvlové. Vystupujeme v krojích rekonstruovaných na základě studia dobových materiálů z 2.poloviny 19.století.

Soubor Valašský vojvoda spolupracuje s Českou televizí, kde natočil několik pořadů (Vonička z domova, Zpívánky). Jeho členové se podíleli na natáčení celovečerních filmů Tajemství hradu v Karpatech a Lev s bílou hřívou, dále pak výrazněji při realizaci dokumentárních filmů Hukvaldské studánky - Leoš Janáček a lidová píseň a Vítězslav Novák a lidová píseň. Zajímavou zkušeností bylo pro mnohé z nás i natáčení filmové pohádky z našeho regionu Dřevěná Marika (2000).


Soubor velice úzce spolupracuje s Českým rozhlasem Ostrava, v jehož nahrávacím studiu vznikly všechny snímky na naše čtyři alba (CD):
Písně a tance z lašsko - valašského pomezí
Slunečko vychodi
Koleda je ve Vánoce
Gajdovali gajdoši z Moravy a Slezska.

Valašský vojvoda svým projevem zaujal posluchače a diváky v mnoha zemích Evropy:
v bývalé NDR a Jugoslávii, Bulharsku, v Holandsku, Řecku, Polsku, Turecku, Francii, Španělsku, ve Vatikánu, na Ukrajině a v Maďarsku.

Vystupuje také na mnoha folklorních festivalech a koncertech v České republice.
K těm významným patří:
- Slavnostní koncert v rámci oslav 100. výročí Národopisné výstavy českoslovanské v Praze na Žofíně.
- Pořad Ó radost má (1997) ve Valdštejnské zahradě v Praze, který byl součástí cyklu českého a moravského folkloru v rámci mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 1997.
-Galakoncerty v Praze a Chrudimi, v rámci projektu Praha - evropské město kultury roku 2000.
- Soubor spoluorganizuje MF Souznění - podrobnosti také níže

Tanečníci, muzikanti a sólisté souboru vystupují se svým programem všude tam, kde mají rádi lidové tradice.
Folklorní soubor Valašský Vojvoda, SLPT, Kozlovice
Organizační vedoucí souboru: Věra Tobolová
Choreografie: Lenka Eliášová a Ludmila Fizková
Umělecký vedoucí muziky: Zdeněk Tofel
Primáši: Přemysl Verlík, Zdeněk Tofel
Sólisté: Petra Žáčková, Markéta Kalusová, Lukáš Mrkva
Gajdošská sestava: Vlastimil Bjaček, Marian Friedl

Kontakt:
Zdeněk Tofel
Sušilova 1
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
tel.0042/596 621 737 - Český rozhlas Ostrava
mobil: 604 245 814
http://www.valasskyvojvoda.cz
e-mail:zdenek.tofel@ov.rozhlas.cz

KONTAKTNÍ ADRESA:

Věra Tobolová
Čs. Armády 489
738 01 Frýdek - Místek
Česko (CZ)
tel: (+420) 603 969 228
(+420) 558 656 155-7
fax: (+420) 558 656 263
Soubor lidových písní a tanců Valašský Vojvoda

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fos.cz

AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 09.01.2006 v 21:50 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA