HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Vínek, folklorní soubor [ Folklorní soubor či skupina FoS ČR ]

Dětský folkorní soubor Vínek, který tvoří přirozená vesnická skupina dětí (5-18 let), působí v Janově již 25 let. Jeho repertoár tvoří dětské taneční hry, písně a tance litomyšského regionu. Zpracovává téma: Jarní hry na louce, Kouzelná zahrada, U muziky, Na pastvě. Hudební doprovod tvoří flétny a keyboard. Soubor čerpá z hudebních tradic Litomyšlska a Českého Horácka.
Soubor působí v Litomyšli a v Janově u Litomyšle.

Charakteristika činnosti Tanečního kroužku Vínek Janov
Taneční kroužek Vínek Janov nabízí dětem alternativu pohybového tvořivého využití k současnému módnímu drilovému tanečnímu cvičení. Vychází z tradic lidové kultury, je přirozený, přiměřený věku dětí a poskytuje radostný umělecký prožitek. Děti mají možnost poznat svět hodnot, rozvíjet se emocionálně a osvojením si poznatků a dovedností získat kompetence potřebné k úspěšnému celoživotnímu vzdělávání i pracovnímu uplatnění.
Děti z Vínku vystupují v obci, regionu i v zahraničí.
Zájemci o činnost v tanečním kroužku se mohou přihlásit v Domě dětí a mládeže v Litomyšli. Informace poskytují i ředitelé ZŠ.
Jiřina Hanzlová, vedoucí kroužku

Přehled činnosti v roce 2005:
V červnu jsem vystoupili s pásmem "Řemeslnické tance" na oslavách Smetanova domu.
V září se děti zúčastnili průvodu organizovaném Městskou knihovnou a vystoupily na Toulovcově náměstí v rámci Týdne knihoven s připomínkou 150. výročí prvního vydání Babičky B. Němcové.
V prosinci zatančily děti lidové koledy v litomyšlském muzeu a zúčastnily se operního představení Louskáček v Brně.

Vystoupení:
Jarní a letní hry na louce a na návsi
Dětské jarní hry jsou vyjádřením radosti a také jakéhosi čarování v podobě obřadů, říkadel a písní, které přivolají lepší čas - jaro, slunce, úrodu, život.
Slovo léto je zřejmě latinského původu, znamená radostný, veselý, úrodný, šťastný. Pro dospělé znamená čas velkého úsilí a námahy, pro děti je příležitostí ke hrám na pastvisku i na návsi.
Dětské hry jsou svědectvím fantazie předků, jejich vynalézavosti, potřeby lidského společenství, soutěživosti, tvoření, pohybu a radosti.
Působí prospěšně k tělesnému rozvoji, bystří vtip, vzbuzuje podnikavost ducha, šlechtí mysl a rozvíjí dětskou obraznost. Důležité je, že hry mají svá pravidla a vedou děti k respektování řádu, k poctivosti a tedy i k mravnosti.
Spojení zpěvu, hry na nástroje, říkadla a rytmického pohybu je cestou k tělesnému a duševnímu zdraví dětí, k jejich harmonickému vývoji a to tím spíše, že se tak děje v řádu proměny roku, ve shodě s přírodou, do které patříme.
Málo si hrajeme, málo zpíváme, málo tančíme v lidovém duchu. Kéž by se tyto poklady dostaly zpět do škol i do rodin, kde kdysi byly doma.
Pořadí her: Na hastrmánka, Na paní tetu, Na rytířstvo (obřadní hra)

Řemeslnické tance
Program naší taneční skupiny Vínek vychází z tradiční lidové kultury. Jsme přesvědčeni, že tradice mají význam i pro budoucnost.
Kominíci, mlynáři, ševci a další řemeslníci měli své cechy, které sledovaly kvalitu práce svých členů a obhajovaly jejich profesní zájmy. Řemeslníci pracovali, bavili se, tancovali a my vám předvedeme jejich tance, při nichž se veselili.
Naše řemeslníky vám představujeme na pernících, které pekla pekařka lidového pečiva z Jarošova u Litomyšle. O vánocích nám posloužily jako darovníci, kteří jsou do Betléma obdarovat Ježíška.
Pořadí tanců: Kominický, Lékař, Dráteník, Mlynář, Švec.

Vedoucí kroužku Vínek paní Jiřina Hanzlová vypracovala projekt "Mimoškolní činnosti jako prevence chování dětí a prevence kriminality dětí a mládeže", který by ráda uplatnila na školách v okolí Janova a Litomyšle. Bližší informace na kontaktní adrese souboru.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Folklorní soubor Vínek
Jiřina Hanzlová
Vodní Valy 396
570 01 Litomyšl
Česko (CZ)
tel: (+420) 461 619 181

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fos.cz

AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 05.03.2006 v 23:32 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA