HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Hanácké folklorní sdružení [ Folklorní sdružení ]

Hanácké folklorní sdružení
Občanské sdružení, které je členem Folklorního sdružení České republiky.

Předsedkyně sdružení: Hana PospíšilíkováHANFOS
Hanácké folklorní sdružení vzniklo v roce 1990 z iniciativy tehdejšího předsedy a vedoucího národopisného souboru KLAS z Kralic na Hané Jana Kadlece a některých hanáckých souborů, které v době transformace kulturních institucí (jako např. Okresních kult. středisek) a změn ekonomických poměrů tzv. zřizovatelů těchto souborů, vyjádřili svoji vůli a chuť pracovat v dobrovolné zájmové organizaci.
Registrací na Ministerstvu vnitra ČR dostalo Hanácké folklorní sdružení statut právnické osoby s vlastní právní subjektivitou s působností na území regionu Hané, event. celé ČR.
Nejvyšším orgánem našeho sdružení je Valná hromada, kterou výbor HanFos svolává jednou za dva roky. Výbor je volen valnou hromadou a tento je nejvyšším výkonným orgánem HanFos. Výbor volí svého předsedu, který jedná jménem sdružení. V současné době jsou ve výboru HanFos zastoupeny okresy - za Olomoucko p. Ladislav Čechák, za Přerovsko ing. Eva Zehnalová, za Vyškovsko paní Marie Pachtová a za Prostějovsko paní Hana Pospíšilíková, která je předsedkyní sdružení. Své zastoupení ve výboru sdružení prozatím nemá okres Kroměříž. V tomto složení pracuje výbor od roku 1998.
V současné době jsou tedy členy HanFos soubory z okresů Prostějov, Olomouc, Vyškov a Přerov. Aktivní členskou základnu tvoří 15 dětských souborů s 406 dětmi a 15 souborů dospělých s počtem 397 členů. Soubory zpracovávají folklór Hané, v některých případech i Záhoří. Cílem této snahy je především uchovávat hanáckou lidovou tradici.
Mezi nejvýznamnější představitele dospělých hanáckých souborů patří např. HANÁ Velká Bystřice, HANÁ Přerov, Hanačka Litovel, KLAS z Kralic na Hané, MÁNES z Prostějova, TRNKA z Vyškova, Týnečáci z Velkého Týnce a Olešnica z Doloplaz , Pantla Náklo ....
Nejvyspělejší dětské hanácké soubory reprezentují KRUŠPÁNEK Velká Bystřice, MALÝ ZÁHORAN Ústí u Hranic, KLEBETNÍČEK Vyškov, dětský hanácký soubor MÁNES Prostějov, KLÁSEK a KLÁSEČEK z Kralic na Hané, MALÝ KOSÍŘ Kostelec na Hané, Valentýnek Prostějov, Prosének z Prosenic....
Tyto uvedené soubory mají v současné době kvalitní tým vedoucích a organizačních pracovníků, stabilní krojový inventář i vyspělé tanečníky. Mají rovněž relativně dostačující materiální zajištění a podporu místních samospráv, nebo svých zřizovatelů, v některých případech dotují činnost souborů podnikatelé, kteří jsou se souborem spojeni - ať už jako aktivní tanečníci nebo vedoucí.


AKCE
Hanácké folklorní sdružení patří mezi nejaktivnější sdružení svého druhu v regionu.
Mezi nejvýznamnější akce, které pořádá Hanácké folklorní sdružení spolu s kulturním klubem DUHA v Prostějově (a za finanční pomoci FOS) jsou Hanácké slavnosti.
Město Prostějov si velmi cení iniciativy sdružení a u příležitosti Hanáckých slavností přijímá na prostějovské radnici starosta města se svými zástupci představitele všech souborů, které na Hanáckých slavnostech účinkují. Tato neformální setkání krojovaných Hanáků s lidovou muzikou mají již několikaletou tradici.
V regionu také probíhá každoročně Lidový rok ve Velké Bystřici a přehlídky Chropyni nebo v Troubkách.
Hanácké folklorní sdružení se sídlem v Prostějově velmi úzce spolupracuje při přípravě a zajištění nejrůznějších typů akcí, které mají vztah k lidovému umění - tanci, hudbě, zpěvu, tradicím a lidovému řemeslu. Je spolupořadatelem např. těchto akcí - oblastních a regionálních přehlídek dětských SLPT ( a to i v roce, kdy soubory nepostupují na zemskou a celostátní přehlídku), okresního a regionálního kola soutěže dětí ve zpěvu lidových písní O hanáckyho kohóta, pořádá stavění a kácení máje na prostějovském náměstí, Vynášení smrtky. Je spolupořadatelem soutěže o nejhezčí kraslici pro oblast Moravy ( kdy vítězné kraslice z jednotlivých ročníků tvoří část expozice v etnografickém muzeu v Brně).
HanFos spolupořádá tématické výstavy a setkání s lidovými řemeslníky u příležitostí Velikonoc a Vánoc, setkání a společenské večery s lidovými muzikami. Všechny tyto akce připravuje ve velmi úzké spolupráci s kulturním klubem DUHA v Prostějově, který poskytuje "přístřeší" pro veškerou činnost sdružení (jednání výborů, příprava akcí v regionu, kontakty se členy souborů v okresech, ekonomické záležitosti, administrativní činnost). Bez této spolupráce by byla činnost sdružení vážně ohrožena.
Město Prostějov oceňuje činnost sdružení každoročním finančním darem pro činnost HanFos, které je sice účelově vázán, ale v zásadě umožňuje fungování sdružení.
I v ediční činnosti plní HanFos své poslání. Každoročně vydáváme pro potřeby členů Zpravodaj, jehož obsahovou náplní jsou především: Kalendář akcí jednotlivých souborů, stručná ohlédnutí za nejvýznamnějšími akcemi sdružení v uplynulém roce a prostor dáváme i prezentaci souborům z jejich činnosti. Této možnosti soubory však zatím nevyužívají v takové míře, jak bychom si představovali.
Vydali jsme další díl publikace Hanáckým dětem - Lidové hříčky autorky Marie Pachtové z Vyškova Připravujeme reedici sbírky J. Mátlové -Uhrové, jejíž I. díl - Lidové tance a taneční hry z Hané byl již vydán a je možno zakoupit v Kulturním klubu DUHA.
Vedení HanFos si plně uvědomuje nutnost stálého vzdělávání vedoucích, choreografů a talentovaných tanečníků v jednotlivých souborech, a proto probíhá každoročně jarní a podzimní školení hanáckých souborů, které je zaměřeno na vzdělávání dětských i dospělých souborů, zlepšení taneční techniky, metodiku nácviku tanců, taneční pohybovou výchovu a výměnu zkušeností.

Z ČINNOSTI HANÁCKÉHO FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ SE SÍDLEM V PROSTĚJOVĚ

Hanácké folklorní sdružení se sídlem v Prostějově náleží mezi jedno z největších občanských sdružení v regionu. Sdružuje dětské a dospělé národopisné soubory z Prostějovska, Olomoucka, Vyškovska, Přerovska a Kroměřížska a rozsahem aktivit zasahuje i do krajů Jihomoravského a Zlínského. Za léta aktivní činnosti se Prostějov, kde má sdružení své sídlo, se stalo přirozeným pořadatelem a iniciátorem řady folklorních akcí, které souvisejí s životem v regionu centrální Hané.

Mezi hlavní akce sdružení patří okresní a krajské kolo soutěže dětí ve zpěvu lidových písní O hanáckyho kohóta ,ze kterých nominuje odborná porota pět nejlepších zpěváků do celostátního kola ve Velkých Losinách. Zde Hanáci zaznamenali v loňském roce mimořádný úspěch-jedenáctiletý Pavel Slivka z Němčic nad Hanou zaujal svým výkonem operního pěvce Petera Dvorského natolik, že mu udělil mimořádnou cenu.
Každým rokem pořádá sdružení přehlídky dětských hanáckých souborů , které se konají již tradičně v kulturním klubu DUHA a v divadelním sále Městského divadla. Soubory zde předvádějí nové choreografie, svoji pozornost zaměřují zejména na vhodný výběr materiálu, stylizaci, hudební doprovod, čistotu kroje a zpracování vybraného materiálu. Úspěšné komponované pořady pak slouží k dramaturgii na jeden z největších folklorních svátků v regionu - tradiční Hanácké slavnosti, které se každoročně konají u příležitosti prostějovských hodů na náměstí T.G.Masaryka v Prostějově. Součástí slavností je bohatý řemeslný jarmark, kde svá řemesla prezentují mistři lidového uměleckého řemesla z celé republiky. O úspěšnosti národopisných festivalů svědčí obrovský zájem veřejnosti, a to nejen obyvatelů v místech konání, ale také návštěvníků z celé republiky.
Své pevné místo v prezentaci hanáckého lidového umění má také již tradiční Lidový rok ve Velké Bystřici.
Tradičně velký úspěch má každodenní dvoudenní inspirativní akce pro širokou veřejnost v DUZE Velikonoce v lidových řemeslech a Vánoce v lidových řemeslech.Svátky jara také připomínají chlapci ze souboru Klásek a Kláseček z Kralic na Hané velikonoční obchůzkou na Velký pátek po prostějovském náměstí nazvanou Honění Jidáše. A není tomu tak jen na prostějovském náměstí, ale v mnoha obcích hanáckého regionu.
Hanácké folklorní sdružení ve spolupráci s kulturním klubem DUHA Prostějov je pořadatelem cyklu školení pro vedoucí a mladé choreografy hanáckých souborů. Obsahem školení je lidový tanec na Hané a jejích přilehlých oblastí (Lipenské Záhoří), taneční pohybová výchova, dramatické etudy a práce s rekvizitami.
Soubory se také aktivně zapojují do Dnů památek evropského kulturního dědictví, pořádají hanácké bály, tradiční obchůzky, připravují bezpočet akcí, které oživují život ve městech a obcích hanáckého regionu.
Je třeba také zmínit ediční činnost HanFos. V posledních letech bylo sdružení spoluvydavatelem reedcií publikací - Lidové tance a taneční hry z Hané I - Ze života lidu na Hané, autorky Ludmily Mátlové - Uhrové, Taneční hry dětí na Hané od stejnojmenné autorky. Skvělá lidová vypravěčka, zkušená choreografka a autorka řady publikací Marie Pachtová z Vyškova připravila pro hanácké děti dvě publikace Hanáckým dětem I. a II. (přidáno 7.3.2005)

KONTAKTNÍ ADRESA:

Hanácké folklorní sdružení
Hana Pospíšilíková
Lužická 12
796 01 Prostějov
Česko (CZ)
tel: (+420) 602 481 237
Hanácké slavnosti
Z Hanáckých slavností 2006 - pořad Jaro na Hané

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.fos.cz

Typ záznamu: Folklorní sdružení
AKTUALIZACE: Luděk Šorm (FOLKLOR.CZ) org. 24, 16.01.2007 v 21:09 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA