HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Pálava jubilující

časopis Folklor č.3/2005
K životu patří nejenom chléb, peníze, zisk a užitek, ale i krása, radost a vděčnost k předkům, láska a úcta ke kraji a starožitnostem..."
Motto našeho buditele Jána Kollára, které zaznělo v úvodním slově u koncertu k 25. výročí národopisného souboru "Pálava" Mikulov dne 16. října 2004, vystihuje čtvrtstoletí snažení a práci tohoto kolektivu.
Co nabízel soubor po 25 let veřejnosti? V počátcích své existence zpracovával soubor citlivě, ale systematicky materiál národopisných oblastí, odkud do obcí pod Pálavou přišli po 2. světové válce skupiny osídlenců. Bylo to dědictví lidové kultury Podluží, Dolňácka a Kopanic, později přibyla oblast hanáckého Slovácka. A tak nenápadně, ze spontánně vzniklého kroužku s několika nadšenci, vzniká a dnes již čtvrt století přetrvává "závazek" - k nové identitě českého pohraničí, k místní lidové tradici a tím k sobě samým.
Současnost již nerozlišuje pohraničí a vnitrozemí, regiony nenápadně splynuly, stali jsme se součástí Evropské unie a obnovujeme zpřetrhané příhraniční vztahy, navazujeme nová přátelství se sousedními oblastmi i celou Evropou.
Kraj pod Pálavou se stal naším domovem. Soubor "Pálava" přijal za vlastní lidovou kulturu Moravských Chorvatů, kteří na Mikulovsku žili po 400 let. Zásluhou souboru "Pálava" se Mikulovsko stalo folklorní oblastí, která vstoupila do podvědomí svými, dnes již dlouholetými, tradicemi.
Soubor pořádá pravidelně fašankovou obchůzku, setkání souborů Pod Taneční horou, Mikulovský zpěváček, festival Sousedé, slavnost zarážení hory a folklorní průvod, kterým zahajuje mikulovské vinobraní, kulturní den Chorvatů v Jevišovce, adventní koncerty, vánoční besedy u cimbálů, ledování v Tanzbergu, přehlídky dětských národopisných souborů.
Na tento výčet akcí již nestačí ta začínající skupina nadšenců, dnes tvoří soubor "Pálava" taneční skupina provázená cimbálovou a gajdošskou muzikou, sbor žen a senioři. Tyto všechny, spolu s "Palavěnkou" a "Palavánkem", "zastřešuje" "Národopisný spolek Pálava", tedy 90 aktivních a 20 externích členů, opět nadšenců lidové kultury.
Koncem loňského roku oslavil pořadem "V dobrém jsme se sešli" jubilující soubor "Pálava" i s bývalými členy, představily se oba dětské soubory, CM ZUŠ a vyprodaný zámecký sál se mohl kochat nádherou a pestrostí bohatého krojového fondu, kterým dnes "Národopisný spolek Pálava" disponuje. Oslavy 25. výročí národopisného souboru "Pálava" skončily onoho večera velmi pozdě. Ze vzpomínek jsme se přenesli do současnosti, a zbývá pohled do budoucnosti. Jak jinak, než nadále uchovávat lidovou kulturu, poklady našich předků s nejlepším úmyslem, obětavě a nezištně ji předávat mladým generacím. Chceme si pro nás - všechny členy "Národopisného spolku Pálava" vytvářet podmínky pro folklorní počínání. Sami bychom na to však nestačili, podpora veřejných institucí a sponzorů dodává povzbuzení a chuť pokračovat v tomto nesnadném úkolu. Nesmíme však zapomenout na rodiče dětí a mládeže, kteří se obětavě přizpůsobují životu souborů, a také vedoucí všech složek. Úcta a poděkování patří však těm, kteří stáli u zrodu souboru "Pálava" a dnes tu stále ještě aktivně spolupůsobí.
A na tomto místě musíme připomenout: Nikdo z nás by tu dnes nezpíval, netančil, ani nehrál, kdyby nebylo té, co za to všechno může. Založila, vychovala všechny složky... Proč však ten minulý čas? Zpívá, tvoří neúnavně, vychovává "Palavánek", dohlíží na krojovou čistotu, režíruje, tvoří choreografii, spisuje..., ani se to vše nedá vyjmenovat a zdá se, že na to jeden člověk ani stačit nemůže. A vidíte, stačí. Zlatka Krůzová.

Zdena Kubíčková (zkr)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 26.05.2005 v 21:51 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA