HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Poděkování Josefovi Režnému

časopis Folklor č.3/2005
Omlouvám se velmi svému příteli a kamarádu Josefovi Režnému i všem čtenářům časopisu Folklor za to, že po měsících, které uplynuly od uvedení dále popisovaných pořadů a edičních titulů, se k nim teprve nyní vracím. Po pečlivém přečtení a zavzpomínání mne k tomu vede úvaha nad zajímavostí a významem oněch počinů.
Především si myslím, že takto významné jubileum každého z nás oslavou nekončí, ale právě naopak, něco nového začíná. Není důležité, jestli jde o nové tvůrčí podněty a počiny, nebo ohlédnutí a hodnocení alespoň několika detailů z přebohaté dosavadní celoživotní práce. To je i můj případ, který se týká výše jmenovaného spoluzakladatele Mezinárodního dudáckého festivalu ve Strakonicích, odborníka přes problematiku nejen českých dud a dudáctví, ale také člověka, který celý svůj život zasvětil lidové kultuře a především prácheňskému hudebnímu folkloru. Toto vše mi přišlo na mysl v době novoroční, když jsem se nejprve probíral v tom čase již půl roku starými archivními materiály, které jsem právě ze Strakonic přivezl s sebou domů do matičky Prahy, a v teple a klidu domova se začetl do pečlivě sestavených publikací.
I proto bych, se souhlasem šéfredaktora, vám čtenářům časopisu velmi rád připomněl několik následujících zajímavostí. V rámci dudáckého festivalu 2004 připravil k jubilantovým osmdesátinám Zdeněk Bláha s Věrou Rozsypalovou pořad "Legenda jménem Josef Režný", v němž mu zahráli a zazpívali své hudební dárky jeho přátelé a gratulanti, včetně rodinné kapely Režných a Neil Smithe, který procítěně přednesl píseň "Zelení hájové..."
Stejný záměr sledoval Z. Bláha i pořadem "Nezapomenutelní chodští dudáci", v němž na vybraných rozhlasových nahrávkách hráli ve Strakonicích jubilantovi nejlepší dudáci z kraje pod Čerchovem, jako např. Stanislav Svačina s bratrem Rudolfem, Václav Altman, Bohumil Kraus, Antonín Konrády a řada dalších. Ze záznamu si však mohl jubilant poslechnout i své vlastní hraní s houdkem Milanem Čertem.
Za neobvyklou a oborově o to významnější formu připomenutí a oslavení životního jubilea J. Režného ovšem považuji vydání dvou jeho vrcholných etnomuzikologických publikací právě v onom jeho jubilejním roce. Jejich autor, současný přední jihočeský národopisec, se již od svých mladých let věnoval nejen obvyklému sběratelskému zapisování lidových písní, tanců, lidové mluvy, přísloví, pořekadel, obyčejů a zvyků, ale také badatelskému výzkumu a dokumentaci problematiky historického vývoje dud a dudácké hudby, a to nejen u nás, ale prakticky po celém světě, a to v takové míře a s takovými výsledky, že dnes patří k našim předním etnoorganologům mezinárodního významu.
O tom všem v plné míře svědčí zmíněné knihy J. Režného ("Po stopách dudáků na Prácheňsku" a "5 000 let s dudami"), shrnující výsledky jeho bádání na poli dudácké hudby, kteréžto obě vřele doporučuji všem, jimž učarovala osobnost autora i jihočeská, zejména prácheňská lidová hudba či kouzelný lidový nástroj tu zvaný dudy a jinde zase gajdy.
A na tomto místě mi už nezbývá, milý čtenáři, nic jiného, než Josefu Režnému (sice trochu opožděně a i v tomto předjarním čase) poděkovat za jeho obdivuhodná a významná díla a popřát mu do budoucna pevné zdraví a dostatek síly k pokračování v jeho velmi záslužné badatelské, festivalové i souborové práci.

Zdeněk Mišurec

DALŠÍ INFORMACE: REŽNÝ Josef
Zveřejněno 26.05.2005 v 22:49 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA