HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

60. ročník Mezinárodního folklorního festivalu "Strážnice 2005"

ve dnech 23. -26. 6. 2005
Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší a nejznámější folklorní festivaly v Evropě . MFF je festivalem CIOFF (Mezinárodní rada organizátorů folklorních festivalů a lidového umění s postavením konzultanta UNESCO).
Pořadatelem je Národní ústav lidové kultury, instituce zřizovaná Ministerstva kultury ČR, s celostátní působností, specializovaná na péči o soudobé folklorní aktivity.
Letošnímu jubilejnímu ročníku je přizpůsobena i skladba pořadů.
K účasti je v tomto roce přizváno také více zahraničních souborů než v běžném ročníku. Pozvány jsou soubory z Arménie, Bulharska, Jemenu, Jižní Koreje, Srbska, Ukrajiny a ze Slovenska soubory: Gymnik z Bratislavy, Očovan z Očové, Kopa z Myjavy, Ĺudová hudba Miroslava Dudíka z Bratislavy a Berkyho muzika z Hrochoti včetně sólistů.
Programovou skladbu tvoří 33 pořadů, vystoupí v nich 2.000 účinkujících z ČR a 400 ze zahraničí.
Festivalu se zúčastní 12 zahraničních souborů a skupin (z toho 3 soubory a 2 cimbálové muziky ze Slovenska), které vystoupí ve festivalových pořadech. Z ČR se festivalu zúčastní 84 souborů a skupin, 60 soutěžících ve zpěvu a tanci, 45 lidových řemeslníků.
V zábavních střediscích ve festivalovém areálu se vystřídá 13 cimbálových a 6 dechových hudeb.
V letošním roce se koná 20. ročník obnovené Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.
Tomuto výročí bude věnován sobotní podvečerní pořad Ohlédnutí za dvaceti lety soutěže.
Festival je součástí akce Dny tradiční kultury.
Hlavní sponzoři:
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Město Strážnice
Pivovar Černá Hora, a.s.
Hlavní mediální partner:
Česká televize

Mediální partneři:
Český rozhlas
Rádio Proglas
Partneři festivalu:
Starobrno-Festival slunce
Královská huť a.s., Doksy

NULK Strážnice

Z loňského ročníku MFF Stážnice. Verbíři.
Z loňského ročníku MFF Stážnice. Verbíři.
K jubilejní "Strážnici 2005"
Ani se nezdá, jak ten čas běží. Nedávno jsme si připomínali půlstoletí existence Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a je tu jubileum další. Už to bude šedesát let, co zámeckým parkem zazněly první písně, ozvuky tanečních kroků a nadšený potlesk diváků. Ano, naše "Strážnice" vskutku už šedesát dlouhých roků hraje prim mezi českými folklorními festivaly. A její věhlas sahá daleko za hranice naší země. Jak se toto výročí promítne do skladby pořadů festivalu?
Stálí návštěvníci dobře vědí, že u nás naleznou "své" každoroční programy, které však přinášejí vždy něco nového. Ostatně, proto do Strážnice jezdí. Velké jubileum se samozřejmě odrazí i v dalších programech. Vedle pořadu zahraničních souborů se to bude týkat zejména vystoupení českých a slovenských souborů a skupin. Vždyť náš festival vznikl kdysi jako jediný programově československý, celostátní. Pozdravy jubilující Strážnici tak přinesou v samostatných programech soubory domácí, slovácké, tak i z ostatních národopisných regionů a významných festivalů, jež kdysi vznikly podle vzoru Strážnice. Návštěvníci však uvidí i jiné pořady věnované např. lásce manželské, pořady dětské, národnostních menšin, dechových kapel, řadu akcí v prostorách Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, zámku, soutěže v tanci verbuňk či ženských pěveckých sborů, program k 15. výročí Folklorního sdružení ČR a řadu jiných.
Zkrátka, jubilejní strážnický festival bude - jak věříme - velkým svátkem tradic lidové kultury. Bude naším příspěvkem k plnění Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, kterou přijala česká vláda, a též napomůže plnění významných dokumentů a usnesení UNESCO. Především však chce naše návštěvníky pobavit. Přijeďte a prožijte s námi tento velký svátek.

PhDr. Jan Krist, prezident MFF Strážnice

Vystoupení zahraničních hostů na festivalu 2004
Vystoupení zahraničních hostů na festivalu 2004
Program 60. ročníku MFF "Strážnice 2005
Čtvrtek 23. 6. 2005
9.30 - 11.30 hod. amfiteátr Bludník Pořad zahraničních souborů pro školy (Z. Vejvoda)
Pátek 24. 6. 2005:
18.00 - 19.45 hod. skanzen-areál Tanec se sklenkou (F. Hrňa, J. Plocek)
20.00 - 20.30 hod. amfiteátr Bludník Nevěsta Strážnice. Slavnostní zahájení festivalu
(D. Adamcová)
Předání Ceny Ministerstva kultury ČR
20.30 - 21.30 hod. amfiteátr Bludník Kytice ze Slovácka. Pořad k 60. výročí festivalu
(J. Polášková)
21.50 - 22.50 hod. amfiteátr Bludník Vinšovníci ze světa (D. Luther, V. Fabišik)
23.00 - 24.00 hod. amfiteátr Zahrada Láska manželská aneb Na jeho hrobě poskočím sobě.
Obrázky slastí a strastí manželské lásky (V. Fenclová,
J. Šiktancová)
18.30 - 02.00 hod. zámecký park Noc s hudci. Zábavy při cimbálových a dechových hudbách ve festivalovém areálu - zahájení u busty
Sl. Volavého (J. Blahůšek, V. Ducháček)
Sobota 25. 6. 2005:
9.00 - 12.00 hod. amfiteátr Zahrada Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku (D. Pavlíček, J. M. Krist, K. Pavlištík)
10.00 - 12.00 hod. skanzen-areál Folklorní škola - mravů stodola. Poetika lidové písně očima
spisovatele (A. Přidal)
11.00 - 19.00 hod. skanzen-areál Přehlídka tradičních řemesel (M. Šimša )
11.00 - 19.00 hod. skanzen-areál Horňácka Museum vivum (M. Šimša)
11.00 - 17.00 hod. skanzen-areál Dětský dvůr. Panenky, kaménky, kuličky a dřévka ...
( M. Pavlištíková, B. Petráková)
11.00 - 12.00 hod. zámecká expozice Tváře - hlasy - kapely. Z historie MFF 1946 - 2005
(J. Nečas, M. Škopík) (omezená kapacita sálu)
12.00 - 16.00 hod. skanzen-areál Historie strážnického festivalu ve filmu. Promítání
dokumentů České televize
14.00 - 15.00 hod. zámecká expozice Tváře - hlasy - kapely - repríza (omezená kapacita sálu)
14.00 - 17.00 hod. amfiteátr Zámek Strážnické doteky. Na pomezí žánrů - pozvánka na Starobrno-Festival slunce (J. Souček, P. Kopřiva)
14.00 - 17.30 hod. amfiteátr Zahrada Ohlédnutí za dvaceti lety soutěže (D. Pavlíček, J. M. Krist,
K. Pavlištík)
Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku (D. Pavlíček, J. M. Krist, K. Pavlištík)
14.30 - 16.30 hod. skanzen-amfiteátr Ej, ženy, ženy. Setkání ženských sborů z Moravy a soutěž
sólistek (A. Maděričová)
15.00 - 16.00 hod. skanzen-areál Folklorní klub. Setkání s osobnostmi (J. Plocek, J. Hamar)
15.00 - 17.00 hod. město Slavnostní průvod (V. Jaroš)
16.30 - 18.00 hod. skanzen-areál Hanácká svatba (Z. Žůrek, Z. Gregorovičová)
18.00 - 19.30 hod. skanzen-amfiteátr Od slunéčka východu. Dětský pořad (L. Mikuláštíková)
18.00 - 19.30 hod. amfiteátr Zámek Diagnóza folklor. Patnáctiletý FoS ČR Strážnici (F. Synek)
20.10 - 20.30 hod. amfiteátr Bludník Předání Cen Národopisné společnosti za rok 2004
20.30 - 22.30 hod. amfiteátr Bludník Kytice Strážnici. Slavnostní pořad k 60. výročí fetivalu
( K. Pavlištík, J. Blahůšek)
23.00 -00.30 hod. amfiteátr Zámek Přišli hosté z daleka i blízka. Pořad zahraničních souborů
(Z. Vejvoda)
24.00 - 01.30 hod. amfiteátr Zahrada Promítání filmů s národopisnou tématikou
12.00 - 03.00 hod. zámecký park Zábavy a Noc s hudci. Zábavy při cimbálových a dechových hudbách ve festivalovém areálu (J. Blahůšek, V. Ducháček)
Neděle 26. 6. 2005:
10.00 - 12.00 hod. amfiteátr Zahrada Strážnické legendy (L. Uhlíková, M. Pavlicová)
12.00 - 13.00 hod. amfiteátr Zámek Tance s přáteli. Škola tradičních tanců světa pro začátečníky a mírně pokročilé strážnické diváky (Ľ. Herzánová)
13.30 - 15.00 hod. amfiteátr Bludník Domovina. Pořad národnostních menšin žijících v České
republice (J. Krist)
13.30 - 15.00 hod. amfiteátr Zahrada Strážnice - vystupovat! Celostátní dětský pořad
(R. Habartová)
14.00 - 16.00 hod. skanzen-areál Vítejte u přátel (F. Hrňa, J. Plocek)
14.30 - 16.30 hod. amfiteátr Zámek Odpoledne s dechovkou. Memoriál Stanislava Pěnčíka
(V. Ducháček)
15.30 - 17.00 hod. amfiteátr Bludník Přišli hosté z daleka i blízka. Pořad zahraničních souborů -
repríza
17.00 - 17.30 hod. amfiteátr Bludník Slavnostní ukončení festivalu (D. Adamcová )
10.00 - 17.00 hod. zámecký park Zábavy při cimbálových a dechových hudbách ve festivalovém areálu (J. Blahůšek, V. Ducháček)

V neděli v 9.00 hod. slavnostní bohoslužba v kostele Nanebevzetí P. Marie za účasti domácích a zahraničních souborů.
Ve dnech 24. - 26. 6. proběhne v budově zámku prodejní výstava materiálů s folklorní tematikou "Folklorica" - knihy - audio - video
Výstavy a expozice v roce 2005
Nástroje lidové hudby v České republice - Historická zámecká knihovna - 60 let MFF Strážnice - výstava z díla manželů Hudečkových

Kulturní akce Národního ústavu lidové kultury v roce 2005 - 23. - 26. 6. - 60. ročník Mezinárodního folklorního festivalu "Strážnice 2005" - 27.5. - 28.5. 23. ročník festivalu "Dětská Strážnice 2005" - Akce v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy - 1. 5.- zahájení sezony NÚLK, stavění máje - 26. - 27. 5. - Dny řemesel pro školy - 24. 7. - folklorní odpoledne - 14. 8. - folklorní odpoledne - 4. 9. - 8. ročník Folklorolympiády, "Strážnice 2005", 21. - 22. 9. Podzim na dědině - 3. - 7. 12. Radujme se, veselme se...

Vstupné na festival
Pátek 130,- Kč, sobota 160,- Kč, neděle 110,- Kč
Permanentní vstupenka na celý festival 300,- Kč
Permanentní vstupenka pro členy FoS a studenty (ISIC - karta) 210,- Kč
Vstupenky platí do celého festivalového areálu a na všechny pořady včetně pořadů v budově zámku.
Jednodenní vstupné do areálu parku 50,- Kč (tato vstupenka neopravňuje k návštěvě pořadů na amfiteátrech)
Děti do 12 let, důchodci nad 70 let a invalidní důchodci (po předložení průkazu) vstup zdarma.
NÚLK nezajišťuje ubytování pro návštěvníky festivalu.
Informace (Information)
Národní ústav lidové kultury, 696 62 Strážnice
Tel. 518306611, 518306631, fax:518306615
E:mail: info@nulk.cz
Zahraniční hosté na MFF Strážnice 2004
Zahraniční hosté na MFF Strážnice 2004
Vystoupení hostů ze zahraničí na festivalu 2004.
Vystoupení hostů ze zahraničí na festivalu 2004.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 31.05.2005 v 13:40 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA