HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

VIII. Mezinárodní folklorní festival MISTŘÍN 2005

Svatobořice - Mistřín, 8. - 10. července 2005
Tisková zpráva
Ve dnech 8.- 10. července 2005 se uskuteční VIII. ročník Mezinárodního folklorního festivalu MISTŘÍN 2005 ve Svatobořicích - Mistříně v obecním sportovním areálu U Dvora. Podle nového programového schématu spolupráce při pořádání folklorních akcí na Kyjovsku se festival koná ve čtyřletých intervalech střídavě se Slováckým rokem v Kyjově a s festivalem regionálního folkloru (Národopisný festival Kyjovského Slovácka), pořádaným na Kyjovsku v sudých letech.
Záštitu nad VIII. MFF MISTŘÍN 2005 přijali ministr životního prostředí Libor Ambrozek a hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Pozvány jsou soubory z Mexika (Group of Dance México Folklórico Querétaro), Ruska (Group Mix Dance Čeljabinsk), Slovenska (Čarnica Košice) a Itálie (Gruppo Folklorico I Dragoni del Molise, Agnone). Hosty festivalu budou také soubory Kovářovan z Kovářova a Klas Kralice na Hané a spolu s nimi, kromě místních folklorních kolektivů (Lúčka, Slovácký krúžek, Krušpánek, Podkověnka, mužský sbor), také slovácké soubory a hudby Břeclavan Břeclav, Zavádka Čejkovice, Radošov Veselí nad Moravou, Spinek Vnorovy, Cifra Uherské Hradiště, Děcka z Kunovic a Buchlovic, Kyjovánek Kyjov, Ždáničánek Ždánice, Dúbravěnka Dubňany, Veličánek Velká nad Veličkou a další.
Festival zahájí v pátek 8. července pořad vítězů strážnické Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a bude pokračovat dalšími koncerty až do nedělního podvečera.
Hlavním festivalovým dnem je sobota 9. července. V tento den již odpoledne ožije areál festivalu pořady, které budou součástí jarmarku. Obcí Svatobořice-Mistřín projde slavnostní průvod účinkujících a po slavnostním zahájení se festivalové pódium rozezní písněmi, hudbou a tanci v podání zúčastněných souborů. Večer bude zakončen taneční zábavou při dechové i cimbálové muzice.
Hosté nedělních pořadů mohou po slavnostní mši navštívit v místním farním kostele koncert chrámového sboru Amatores Musicae Antiquaes a odpoledne pak dětský pořad a závěrečný festivalový Galaprogram.
Pořadatelem festivalu je Obec Svatobořice-Mistřín ve spolupráci s Mikroregionem Nový Dvůr, Folklorním sdružením ČR a místními folklorními soubory. Festival je uspořádán za podpory grantu CBC Phare.
Mediálními partnery festivalu jsou Český rozhlas, Mediatel - Zlaté stránky, Rádio Proglas, Dětská tisková agentura, Český rozhlas Brno a Rádio Jih.
Festival dále podporují CAC Leasing Praha, OSA - Ochranný svaz autorský, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hasičská vzájemná pojišťovna a další.

František Synek, ředitel festivalu,30. 6. 2005
tel.: 604 384 410, e-mail: synek@raz-dva.cz

plakát
Program VIII. MFF Mistřín 2005
*
Obec Svatobořice - Mistřín ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR,
Mikroregionem Nový Dvůr a s podporou CBC Phare a Krajského úřadu Jihomoravského kraje
pořádá v obecním areálu U Dvora ve Svatobořicích - Mistříně
8. - 10. července 2005

pod záštitou Libora Ambrozka, ministra životního prostředí
a Stanislav Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje

VIII. M E Z I N Á R O D N Í F O L K L O R N Í F E S T I V A L
M I S T Ř Í N 2 0 0 5

PROGRAM

Pátek 8. července 2005 (areál U Dvora)
18.30 hod. - VERBÍŘI VERBUJÚ. Přehlídka vítězů soutěže ve verbuňku MFF Strážnice. Účinkují tanečníci z Kyjovska, Strážnicka, Uherskohradišťska, Podluží a Horňácka. Doprovází CM Burčáci.
19.30 hod. - ZAHRANIČNÍ HOSTÉ SE PŘEDSTAVUJÍ. Pořad souborů z Mexika (Group of Dance México Folklórico Querétaro, Ruska (Group Mix Dance Čeljabinsk), Slovenska (Čarnica Košice) a Itálie (Gruppo Folklorico I Dragoni del Molise, Agnone).
20.30 hod. - OHÝBAJ ŇA MAMKO, DOKÁĎ SU JÁ JANKO! Pořad o udržování hudebních tradic v rodinách. Účinkují: Varmužova rodina (Kyjovsko), Gajdova rodina (Strážnicko), Kúrečkova rodina (Podluží) a Gabrhelova rodina (gajdoši z Kopanic).
22.00 hod. - POBESEDOVÁNÍ S HUDCI. Taneční zábava s výukou tanců. Hrají Varmužova CM a hudby účastníků festivalu

Sobota 9. července 2005 (areál U Dvora)
14.00 hod. - JARMARK LIDOVÝCH VÝROBCŮ. Ukázky výroby a prodej.
15.00 hod. - OŽIVENÁ ZAHRADA. Koncert dechové hudby Liduška Dolní Bojanovice.
Panoptikum ze starých časů (15.30 hodin). Účinkuje Marýnka Vracov a další.
Dozvuky jarmarečního odpoledne (18.00 hodin).
17.00 hod. - SLAVNOSTNÍ PRŮVOD OBCÍ z Mistřína Vyhnálova do Svatobořic.
18.00 hod. - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
18.15 hod. - DOBŘE KOSENKA, DOBŘE KOSÍ ..... NA DOLŇÁCKU, PODLUŽÍ I HANÁCKÉM SLOVÁCKU. Účinkují soubory Břeclavan Břeclav, Zavádka Čejkovice, Radošov Veselí nad Moravou, Mužský sbor a Slovácký krúžek Svatobořice - Mistřín
19.30 hod. - POZDRAVY ZE SVĚTA. Pořad zahraničních souborů z Mexika, Ruska, Slovenska a Itálie
souboru Lúčka Svatobořice - Mistřín.
20.45 hod. - SLAVNOSTI SLUNOVRATU. Účinkují soubory: Cifra Uherské Hradiště, Kovářovan Kovářov, Klas Kralice na Hané a Spinek Vnorovy.
22.00 hod. - TANEČNÍ ZÁBAVY. K tanci a poslechu hrají cimbálová muzice Dúbrava a dechové hudbě
Liduška.

Neděle 10. července 2005 (kostel Navštívení Panny Marie)
09.30 hod. - SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ.
10.45 hod. - KE SPOLEČNÝM KOŘENŮM. Koncert chrámového sboru Amatores Musicae Antigues

Neděle 10. července 2005 (areál U Dvora)
14.00 hod. - ŠEL JURA DO SVĚTA . Program dětských souborů Kyjovánek Kyjov, Ždáničánek Ždánice, Děcka z Kunovic, Děcka z Buchlovice, Veličánek Velká nad Veličkou a Podkověnka Svatobořice - Mistřín.
15.30 hod. - GALAPROGRAM. Závěrečný pořad festivalu. Účinkují soubory z Mexika, Ruska, Slovenska, a Itálie spolu s Kovářovanem Kovářov, Klasem Kralice na Hané, Krušpánkem a Lúčkou Svatobořice - Mistřín,

Součástí festivalu programu bude výstava fotografií Františka Synka v prostorách Obecního kulturního domu přístupná od 1. do 15. července 2005.
Změna programu vyhrazena.
*
5905

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 30.06.2005 v 17:34 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA