HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

7. Valašské kumštování

Valašské Klobouky
Folklorní soubor Dúbrava
Zvací obrázek
Mezinárodní setkání malířů, sochařů, keramiků, řezbářů, hudebních a folklórních skupin, divadelních skupin, muzikantů.

Valašský kumšt: probíhá na klobuckém náměstí a programově na Brumovském hradě. Výtvarníci si rozpracují svá díla ve čtvrtek dopoledne. Díla prokazatelně tvoří a dokončují v průběhu akce. Hotová díla přihlašují do lidové valašské dražby. Dražba probíhá poslední den. Řezbáři pracují na plastice s minimální velikostí l m. Témata a techniky jsou volné. Malíři dávají do lidové dražby max. dvě díla..

Informace o výtvarné a řezbářské dílně poskytne Zdeněk Matyáš 737534027 a Jana Stavinohová 732510386
a Jiří Ročák 736166615.


Podprogram Valašská múza je setkání muzikantů, folklórních skupin a zajímavých hudebních žánrů z Moravy, Čech, Slovenska a Švédska. Koncerty začínají v podvečer a končí o půlnoci. Informace podá Jirka Nedavaška 737 531784.

Zvláštní kategorii tvoří soutěž O najlepší trnkovú slivovicu, která se koná v sobotu od 17 hod. Podmínkou přihlášky do soutěže je odevzdání vzorku kvalitní trnkové slivovice do konce června pořadatelům. V soutěži se hodnotí její chuť, vůně a čistota. První čtyři místa dostávají ocenění a hmotné odměny.
Informace podá Josef Dubčák 603 310554 .
Zájemci se mohou přihlásit do sobotního jarmárku ukázek lidových řemesel spojených prodejem výrobků od 12 - 21 v sobotu. Pořadatelé zajistí parkování s povolenkou. Poplatek za stánek je 150 Kč na den. Pořadatelé nezajišťují stoly a lavičky pro převádění sobotních řemesel, stejně tak nezajišťují materiál pro činnost. Přihlášku pošlete na adresu: Jana Stavinohová , Pod Dubovcem 963 , 766 01 Valašské Klobouky nebo na mail: dubrava.folklor@centrum.cz, popř. janestavinohova@seznam.cz, www.sweb.cz/dubrava.folklor
Folklorní soubor Dúbrava
Malířská dílna A+A v rámci Valašského kumštování.
Valašská dražba 2005
VS Dúbrava Vás zve na tento napínavý závěr
Valašského kumštování 2005 10.7. 2005 ve 14 h na dolním náměstí ve Valašských Kloboukách ( za nepříznivého počasí v kulturním domě Valašské Klobouky) Hotová díla budou dražena v následovných kategoriích
A: MALÍŘI
B: SOCHAŘI A KERAMICI
C: ŘEZBÁŘI
Valašské dražby se může zúčastnit každý dospělý občan, který dovršil 18. let a prokáže se platným průkazem totožnosti /občanský průkaz, cestovní pas/.
Základní vyvolávací cenu si stanovuje autor díla.
Krok u děl do 1.000 Kč je 100 Kč.
Krok u děl nad 2.000 Kč je 200 Kč
Krok u děl nad 5.000 Kč je 500 Kč
20% z vydraženého díla připadá ve prospěch Valašského sdružení Dúbrava. Zájem o nabízené dílo projeví zájemce zvednutím ruky. Vydražené dílo uhradí účastník po skončení dražby u pokladníka Valašského sdružení Dúbrava - p. Ludmily Dubčákové v hotovosti nebo bankovním převodem - do 10. dnů. Po prokázané platbě - úhradě částky předá autor díla prodané dílo kupujícímu. Platná měna: česká koruna, slovenská koruna, euro koruna - kurz dle ČNB. Zájemci o koupi díla jsou vždy poblíž dražených děl výtvarníků.
Folklorní soubor Dúbrava
Z minulého ročníku.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Dúbrava, valašský soubor
Zveřejněno 04.07.2005 v 10:28 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA