HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Na téma diskusního fóra

Folklorní sdružení ČR
Předmět zaslaného mailu: Zkouška diskusního fóra na FoS.cz a odpověď 20.7.2005
Milá Lucie,
přeji krásný dobrý pondělní den. Rozhodně Vám nechci přidělávat problémy, ale v duchu usnesení výboru se snažím zjistit, zda ono usnesení "Společné jednání výboru, revizní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení proběhlo ve dnech 15. a 16. dubna v Praze na FoSu a Hoffmanově dvoru. Na jednání byl většinou hlasů schválen způsob zveřejňování diskusních příspěvků na stránkách www.fos.cz. Příspěvek bude zveřejněn až na základě odsouhlasení statutárním zástupcem FoS ČR. Proto je třeba zasílat všechny příspěvky na e-mailovou adresu foscr@adam.cz nebo lucieradova@adam.cz ." vůbec funguje.
Vypadá to, že spíš ne, protože diskusní fórum stále přístupné není, ani pro čtení, natož pro přidávání příspěvků, byť podle nových pravidel. Nebo že by se ještě nikdo s novým příspěvkem neozval? Ale proč aspoň nemůžeme starší, už kdysi zveřejněné příspěvky, číst. Předejte to prosím onomu zmiňovanému statutárnímu zástupci, který se pasoval do role cenzora.
Pokud tedy vůbec najde statutární zástupce čas se tím zabývat, předejte mu k posouzení a ke zveřejnění následující příspěvek, kterým chci prověřit a pro sebe si ověřit, jak výbor plní svá vlastní usnesení a usnesení VH (text do diskusního fóra následuje červeně):
Je to již měsíc, co začala cenzura na stránkách FoSu a o dva dny méně, co byli řádní členové sdružení zbaveni možnosti svobodně vyjadřovat vlastní názory. Zůstávají však mnohé nevyřešené a nezodpovězené otázky:
1. Jak se plní usnesení VH co se týče dopracování stanov FoS ČR - již dávno podle něj měly být dány k veřejné diskusi, dosud se tak ale nestalo! Proč?

2. Jak se plní usnesení ze společného dubnového jednání výboru, revizní komise a předsedů regionů o diskusním fóru? Do června se neplnilo, ale fórum aspoň bylo přístupné. Teď je stále zakázané. Kdy se tedy začne plnit?

3. Jak je vůbec možné, že tak široké plénum, jaké se v dubnu sešlo, mohlo odhlasovat a přijmout usnesení, které naprosto odporuje stanovám (nezávisle na tom, které zrovna platí, to asi nikdo neví, na webu jsou jako platné uváděny stále ty z listopadu 1992), upírá základní práva členům a odporuje základům demokracie? Nebylo by za této situace vhodné svolat mimořádnou VH a vyslovit nedůvěru stávajícím představitelům volených orgánů FoS?
Řádný individuální člen FoS ČR Viliam Dekan
Nestojím o něčí odpověď mně soukromě. Chci, aby tento příspěvek byl zveřejněn. Když ne v diskusním fóru, které není, tak v aktualitách (vlastně by to bylo lepší, stejně tam ještě nikdo žádné oficiální vysvětlení nepodal, což je vůči členům taky velký průšvih). A chci proto veřejné vysvětlení statutárního zástupce, také nejlépe na webu.
Přeju Vám, Lucie, hezké prázdniny a případně i pěkné zážitky z festivalů, pokud na nějaké vyrazíte. A za předání mého příspěvku předem děkuji.

Viliam Dekan, 603 554 420, mailto:viliam.dekan@c-box.cz, Sent: Monday, July 11, 2005 10:26 AM, To: 'Lucie Radová', Cc: foscr@adam.cz

ODPOVĚĎ na e-mail pana Dekana z 11.7. 2005,
který je uveden v plném znění před touto odpovědí.
k bodu 1/ Návrh nového znění stanov nemohl být zveřejněn bez předchozího projednání ve výboru FoS ČR. Tento návrh byl podrobně projednán při jednání výboru 15. - 16.7. 2005. Po odsouhlasení znění stanov právníkem, bude tento dokument do konce července zavěšen na webových stránkách FoSu. Pravdou je, že nebyl dodržen termín z usnesení Valné hromady.
k bodu 2/ Po předchozím hledání způsobu vedení diskusního fóra na webových stránkách FoSu, rozhodl výbor na jednání 15. - 16.7.2005, že diskusní forum na webových stránkách FoSu se s definitivní platností ruší. Zásadní problémy členské základny budou řešeny písemnou formou přes sekretariát FoS ČR.
k bodu 3/ Je mylně uvedeno, že toto rozhodnutí výboru odporuje stanovám. Takovéto rozhodnutí do pravomoci výboru náleží. Že jsou tímto způsobem zpochybněny základní práva členů a základy demokracie je subjektivní názor. Členské základně byly předloženy všechny důležité dokumenty v 7. mimořádném čísle časopisu Folklor. Přesto děkuji za upozornění, že na webových stránkách FoSu v portálu Základní dokumenty FoS ČR nedošlo k aktualizaci dokumentů před Vaším upozorněním. Aktuální dokumenty bylo možné najít pouze v portálu základních informací.
Svolat mimořádnou VH je Vaše právo, které nemůže nikdo zpochybnit, za předpokladu dodržení podmínek uvedených v našich stanovách.
V Praze 18.7. 2005

Václav Horčička
pověřený řízením sekretariátu

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 20.07.2005 v 11:30 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA