HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Návrh novelizace stanov FoS ČR s průvodním komentářem

Komentář k návrhu Stanov a navrhovaná novela
logo
Vážení přátelé,

v příloze dostáváte návrh nových stanov, ve kterých jsou zapracované připomínky tak, jak zazněly na Valné hromadě. Omlouvám se jménem celého týmu za zpoždění, ale nechtěli jsme vydat k připomínkování polotovar, který by se musel kompletně přepracovávat každý rok. Na stanovách, které jsou uvedeny v příloze, pracovali pánové J. Pitter, P. Ošťádal, F. Synek, L. Michálek, Z. Pšenica, M. Houska, J. Mička, členové výboru a revizní komise a další, kteří mě poslali své připomínky a kterým tímto děkuji za čas a úsilí, které přípravám stanov věnovali.
Protože se nám nepodařilo dodržet termín zveřejnění návrhu nových stanov, tak, jak nám to ukládá usnesení valné hromady, očekávám Vaše připomínky do 10. září. Do tohoto termínu je možno zasílat připomínky na sekretariát FoS ČR.
Děkuji všem, kteří si najdou čas a tyto stanovy si přečtou a pokud budou mít doplnění nebo návrh na vylepšení, tak je pošlou a tím budou šetřit čas všech ostatních delegátů valné hromady.
Stanovy dosud neprošly jazykovou korekturou, protože očekávám že korekturu provedeme až po zapracování Vašich připomínek.
Komentář k návrhu nových stanov :
Stanovy byly přečíslovány jako zákony na doporučení JUDr. Martina Housky, z dokumentu byly vymazány formulace typu: v rámci, úrovně, a odděleny definice práv a povinností, a dodána kapitola, která přesně vymezuje činnosti a odpovědnosti revizní komise.
Nejdůležitější změny :
§ 1 Základní ustanovení
Opraveno území na Česká republika, dodány právnické a fyzické osoby.
§ 2 Poslání a cíle Folklorního sdružení ČR
Obecně definováno zastupování členů FoS za účelem hájit jejich zájmy vůči jiným organizacím, definována spolupráce s regiony, přidáno poskytovaní informací pro členy,
§ 3 Členství ve FoS ČR
Přidána nová definice řádných a mimořádných členů, přesunut odst. o regionálních sdruženích, způsob nakládání s neplatiči řeší Org. řád, nepatří do stanov,
§ 4 Práva a povinnosti řádných členů FoS ČR
Práva a povinnosti rozdělena do dvou odstavců, definice povinností uvolněna vdst. 2.c) na def. - (spolupracovat) dle svého uvážení a možností s regionálními orgány FoS ČR, a orgány kraje, regionu nebo obce, přidáno právo na ukončení členství.
§ 5 Orgány FoS ČR
Přidány úkony do Valné Hromady, stanovena hranice 20 % min pro usnášení schopnou VH, což je asi 130 lidí, dodána revizní komise, její činnost popsána stejným způsobem jako výbor, doplněn statutární zástupce, upřesněn způsob náhrady člena výboru,
§ 6 Hospodaření FoS ČR
Majetek sdružení definován dle účetní terminologie, opraveno dispoziční právo s účtem dle zákona, evidence majetku povinností zaměstnanců,
§ 7 Ustanovení závěrečná
Upravena formulace, jinak beze změny
Nechci tvrdit, že tyto stanovy jsou ideální, to nebude nikdy, ale pokud si je každý přečte a valná hromada schválí, tak potom věřím, že se jimi bude moci řídit činnost FoSu po mnoho let. Tak jako těmi prvními, které vznikly již v roce 1990.

Josef Langer, v. r.
člen výboru FoS ČR odpovědný za legislativu

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 29.07.2005 v 16:28 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA