HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

SEARCHING
Searching centrum
Encyklopedia FoS
BASIC INFORMATION
Základní informace o FoS ČR
Authorities of The FoS ČR
Folklore festivals
Folklorní soubory
Folklorní sdruzení
Personalities of The FoS ČR
Magazine FOLKLORE
Novelties, news,...
Subsidies supplied
Folklore materials
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Festivaly C.I.O.F.F.
Festivaly I.O.V.
Offers from abroad
Offers abroad
Youth exchanges
Circles
Half-circles
Czech CENTRES
Služby pro turisty
Kultura a zábava
Památky a architektura
Turistické možnosti
Přírodní zajímavosti
Sport a relaxace
PARTNEŘI PROJEKTU
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Muzeum Těšínska 09/2005

Kulturní servis
Muzeum Těšínska
Informace o probíhajících výstavách v Muzeu Těšínska a jeho výstavních síních - za poznáním Těšínska.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Hlavní tř. 3, tel.: 558 711 087
Stálá expozice: Obrázky z minulosti Těšínského Slezska
Galerie: Zdeněk Hapala - loutkář, výtvarník a režisér (historická výstava)
(výstava je prodloužená od 1.2. do 23. 10. 2005)
otevřeno: út-pá 9 - 17 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
Zdeněk Hapala
Výstava je věnována 100. výročí narození zakladatele loutkové scény Těšínského divadla. S velkou energií a láskou věnoval celý svůj život loutkám a divadlu, podílel se na upravování dramatických textů, výtvarně zpracovával návrhy scén a loutek, vyráběl loutky a ovládal jejich technologie. Výstava přiblíží jeho tvorbu na dostupných dobových materiálech - letácích, plakátech, scénografických návrzích, loutkách i fotografiích.
Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion Havířov, Dělnická 14, bezbariérový vstup, tel.: 596 813 456
Výstava: Baroko na Těšínsku (historická výstava)
Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU.
(výstava potrvá od 9. 8. do 30.10. 2005)
otevřeno: út-pá 9 - 17 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
Baroko na Těšínsku
Po léta byl náš kraj prezentován jako místo, kde se historie dala do pohybu teprve v 19. století; jako oblast, ve které bylo možné vidět především šachty a hutě a potkat beznaděj, chudobu a strádání. A přesto i náš kraj má bohaté dějiny a rozmanité, byť často přehlížené kulturní dědictví. Jeho podstatná část se zrodila v 17. a 18. století, v době, kterou označujeme jako dobu barokní.
Výstava nabízí pohled na jedinečná umělecká díla i práce bezejmenných řemeslníků této epochy, představuje návštěvníkům ukázky z výpravných rodových galerií, ale předvádí také práce místních stavitelů, kamenických hutí, zlatnických dílen. Nabízí pohled na barokní umění v jeho pestré, bohaté škále, která zasahovala do všech oblastí života tehdejší společnosti. Baroko se projevilo jako jeden z posledních univerzálních slohů. Usilovalo o vytvoření jednotného uměleckého díla, jež by sugestivně působilo na diváka, ovládlo jeho smysly, inspirovalo fantazii a podněcovalo citový a duchovní život. Naše výstava ukazuje barokní umění v podobě, jakou mělo právě u nás na Těšínsku.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií /Projekt jest wspołfinansowany przes UE.
.
Havířov: zrod města
Před padesáti lety došlo na rozhraní Šumbarku, Šenova a Dolních Bludovic k historicky unikátní situaci: "na zeleném drnu" zde začal vznikat sídelní celek, který se rychle rozrůstal, během krátké doby se osamostatnil a získal městský statut - ke dni 4. 12. 1955 bylo Havířovu dáno jméno a přiznána městská práva.
Těmto událostem a prvním rokům existence samostatného města je věnována naše výstava. Seznamuje návštěvníky s havířovskou minulostí, ukazuje místní zajímavosti a nabízí pohled i do historie "rodičovských" obcí. Těch obcí, které ve prospěch nového města ztratily část svého území, nebo zcela zanikly, ale přesto Havířov poznamenaly.
Výstava se neomezuje pouze na listinný materiál a fotografie. Představuje řadu muzejních exponátů, předmětů určených pro výjimečné chvíle i pro každodenní potřebu, které svědčí o zdejším bohatém kulturním dědictví. Své obdivovatele jistě najde rekonstrukce interiéru z doby, kterou mnozí ještě dobře pamatují, určitě zaujme chronologický přehled důležitých událostí, pozornosti neuniknou ani statistické údaje.
Výstavu provází program určený dětem, především žákům základních škol. Nabízí jim hru, zábavu, poznání.
Památník životické tragédie v Havířově-Životicích, tel.: 596 434 138
Stálá expozice: Okupace a odboj Těšínského Slezska
Výstava: Od plamínku k žárovce (historická výstava)
(výstava potrvá do 31.12. 2005)
otevřeno: út-pá 9 - 17 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
Od plamínku k žárovce
Výstava seznamuje návštěvníky s vývojem osvětlovadel a svítidel. Osvětlovadla byla využívána v různých prostředích - venkovském, měšťanském, šlechtickém, církevním. Všechny typy svítidel podléhaly slohovým proměnám a vlivům. Výstava přiblíží různé typy svícnů, lamp a lustrů od těch nejstarších až po nedávno používané, tak jak je nám uchovávají muzejní depozitáře.
Kotulova dřevěnka, Havířov-Bludovice, Hálkova 4, tel.: 596 813 456 a 602 709 731
Stálá expozice: Lidové bydlení a tradiční zemědělství na Těšínsku
Otevřeno: květen - září: út-pá 9 - 17 h, so-ne 13 - 17 h
říjen: út- pá 8 - 16 h, so ne 8 - 12 h
Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově, Mariánské nám. č. 14, tel.: 558 359 533
Stálá expozice: Z minulosti Jablunkova a okolí, stálá expozice
Otevřeno: Jablunkovské šance(historická výstava)
(výstava potrvá do 2.10. 2005)
otevřeno: út-pá 9 - 17 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
Jablunkovské šance
Výstava poskytne návštěvníkovi možnost nahlédnout do historie pevnosti, která náležela k jednomu z nejdůležitějších strategických míst v celém historickém Těšínském knížectví. Jablunkovský průsmyk tvořící hranici mezi Těšínským knížectvím a Horními Uhrami (dnešní Slovensko) představoval od raného středověku bránu, kudy procházelo nebezpečí z Uher. Úloha a význam jablunkovských šancí, které jsou v průsmyku položeny je těsně spjat s historii nejenom Těšínského knížectví, ale také celého Slezska a Horních Uher.
Jablunkovské šance se skládají z několika malých opěrných bodů, obranných pevnůstek s valy a příkopy rozprostírající se na celém slezsko-uherském pomezí.
Výstavní síň Muzea Těšínska Interklub Karviná, Masarykovo nám. 10, tel.: 596 311 425
Výstava: Jdeme spát (historicko -etnografická výstava)
(výstava potrvá do 20. 11. 2005)
otevřeno: út-pá 9 - 17 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17
Jdeme spát
V pravěku člověk proti nepohodě a nebezpečí vyhledával úkryty v jeskyních, kde také přespával na kožešinách. Ale představa, že pravěcí lidé spali téměř výhradně v jeskyních, je mylná. Už neandrtálci si stavěli jednoduché příbytky z kostí. Byly to oválné chýše 10 m x 7 m, na jejichž stavbu bylo nutné nejméně 12 lebek, 34 kostí lopatkových a pánevních, 5 čelistí a 14 rohů. Mladopaleolitičtí lidé pak stavitelské umění podstatně zdokonalili, a v neolitu si již lidé stavěli relativně pevné dřevěné a hliněné domy s životností asi 20 let.
Spaní v minulosti bylo různorodé. Leželo se na vlčí nebo medvědí kůži. Mladí muži dlouhá staletí spávali na tvrdých lavicích, pohodlněji spaly ženy, které si lehaly na slamníky (výplň byla ze slámy nebo sena), časem se začaly používat polštáře plněné peřím. Později se i muži přestěhovali do pohodlných manželských postelí s velkým množstvím peřin a přikrývek. Avšak to se týkalo jen pánů ženatých. Služebnictvo a svobodní nadále spávali na tvrdé lavici. V létě bylo oblíbené spaní na seně ve stodole, což činili mnohdy i urození pánové.
Výstava "Jdeme spát" ukáže, jak jsme spali v minulosti - na čem, a také v čem. Návštěvníci se rovněž seznámí s předměty, které lidé potřebovali před spaním, nebo po něm, což jsou hlavně hygienické potřeby.Objeví jak důležité bylo pro naše předky pohodlné spaní a jisté hygienické úkony. Prohlídka výstavy bude dokonce pro mnohé příchozí roztomilou procházkou do minulosti našich babiček a prababiček a příležitostí k zamýšlení o tom, jak se mění svět kolem nás, a jak jej měníme my sami.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Orlové-Městě,tel.: 596 531 205
Výstavní síň je z technických důvodů až do konce září 2005 uzavřena!
Výstavní síň Muzea Těšínska - Technické muzeum v Petřvaldě, tel.: 596 541 092
Stálá expozice: Tradice hornictví na Těšínsku
Kouzelný svět tramvají
Výstava: Petřvald v proměnách staletí (historická výstava)
(výstava potrvá do 31. 12. 2005)
otevřeno: út-pá 9 - 17 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
Petřvald v proměnách staletí
Výstava představuje historický vývoj Petřvaldu a život jeho obyvatel v uplynulých sedmi staletích. Návštěvníci se seznámí s rozvojem průmyslu, spolkovou činností, zakládáním škol, architekturou, osobnostmi, které přispěly k šíření vynikajícího jména města i se změnami, kterými Petřvald procházel a prochází.
Poskytlo:
Ředitelství Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Hlavní tř. 12, tel.: 558 761 211, Fax 558 761 223, e-mail: muzeum@muzeumct.cz http://www.muzeumct.cz

S pozdravem
Dr. Zbyšek Ondřeka
ředitel Muzea Těšínska

Další informace:
Vlasta Byrtusová, vedoucí oddělení komunikace s veřejností
Muzeum Těšínska, Hlavní třída 15, Český Těšín
tel.: 558 761 216, e-mail: vokv@muzeumct.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Muzeum Těšínska
Zveřejněno 03.08.2005 v 18:30 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA