HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

SEARCHING
Searching centrum
Encyklopedia FoS
BASIC INFORMATION
Základní informace o FoS ČR
Authorities of The FoS ČR
Folklore festivals
Folklorní soubory
Folklorní sdruzení
Personalities of The FoS ČR
Magazine FOLKLORE
Novelties, news,...
Subsidies supplied
Folklore materials
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY FoS
Festivaly C.I.O.F.F.
Festivaly I.O.V.
Offers from abroad
Offers abroad
Youth exchanges
Circles
Half-circles
Czech CENTRES
Služby pro turisty
Kultura a zábava
Památky a architektura
Turistické možnosti
Přírodní zajímavosti
Sport a relaxace
PARTNEŘI PROJEKTU
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Alfa a omega folkloristy

Takto zajímavě až tajemně pojmenovali vedoucí a členové souboru "Žerotín" Strážnice slavnostní koncert k 35. výročí jeho založení.
časopis Folklor č. 4-5/2005
Zájem podpořila také zdařile ve vínové červeni provedená pozvánka s textem barvy šedé, oznamující základní data o tvůrcích a účinkujících koncertu. V jeho průběhu jsme si ve spojovacím průvodním slově sestaveném Jiřím Pajerem a zajímavě prezentovaném formou jednoho mužského hlasu (Jan Gajda st.), zaznívajícího ze záznamu do ztemnělého sálu, připomněli životní osudy novorozence, batolete, hošíka či dívenky, mládence a panny, nevěsty, ženicha, jakož i radostí i strastí života manželského.
Alfou a omegou slavnostního koncertu se tak staly rozverné až humorné, vážné i veselé, celosouborově i komorně ztvárněné epizody z jednotlivých období lidského bytí. V taneční části pořadu jsme se s aktéry mohli vrátit do šťastného, bezstarostného a nezbedného dětství a mládí. Vzpomněli jsme si na peripetie prvních lásek a namlouvání, a po chvíli putovali s regruty do širého kraje. V jednu chvíli jsme dojatě sledovali svatební obrázek, abychom posléze zaplesali nad vtipně vystavěnou scénkou hospodských flamendrů a jejich neméně rozverných manželských poloviček. Upoutala nás posedlost a radost mladých při tancích z blízké Myjavy nebo Horňácka, jakož i vytančenost, zaujetí a grandiéznost projevu bývalých členů souboru při strážnických verbuňcích nebo poutavých strážnických danajích. Vyváženosti a dobrému vyznění celého programu prospělo zařazení stále výtečných "kmenových" zpěváků a zpěvaček (Josef Koštuřík, Marie Holubíková, Jitka Černá, Alžběta Bačíková, Ludmila Pteříková), jako i doprovod tří vyhraných strážnických cimbálových muzik.
Soubor "Žerotín", podobně jako před časem další strážnický soubor "Danaj", se svým příznivcům představil ve velmi dobré konstelaci. Jubilující kolektiv má mladou základnu, s níž vedoucí Eva Vajčnerová evidentně velmi dobře rozvíjí své dlouholeté zkušenosti i znalosti získané od prvního vedoucího souboru Jana Loutchana. Chlapci i děvčata, jejichž průměrný věk určitě nepřekročil 19 let, tvoří na první pohled jednolitý a dobře motivovaný tým. Většina má kvalitní základy taneční průpravy, která je nezbytná pro poutavá a divácky zajímavá scénická horeografická představení. Své velmi dobré technické taneční vybavení doplňují tanečníci a tanečnice přirozeností a temperamentem svého mládí. Výsledný scénický obraz je kompilací všech těchto souborových aktiv. S počtem repríz uvedeného pořadu nebo jeho jednotlivých částí vzroste taneční jistota členů souboru a jejich taneční projev se vytříbí v ještě vyšší stupeň dokonalosti.
Z koncertu, který autorsky připravil Vítězslav Hořák a jehož režii vedla Danuše Adamcová, bylo zjevné, že také vokální stránce je v kolektivu věnována patřičná pozornost. Přirozený pěvecký projev chlapců i děvčat je stylově bezproblémově a čistě tvarován a rozvíjen spoluprací s cimbálovými muzikami. Při sborových projevech je vhodně užíváno dvojhlasů a vokální přednes s dobrou artikulací není poznamenán nejednotností slovního vyjadřování, tak častého u některých jiných moravských souborů, ústícího u nich v problém se srozumitelností vokálních nebo slovních sdělení. Za zvážení by stál ještě větší důraz a zlepšení dynamiky zpěvu ve vztahu k textovému obsahu a k vyjadřovanému citovému prožitku.
Pečlivě byly tvůrčím týmem vybrány vizuální prostředky. Především krojová pestrost byla další ozdobou jubilejního koncertu. V programu byly užity nejen pracovní, všední a sváteční strážnické kroje, ale také kroje kopaničářské, horňácké a bílovické. Jinak skvělé krojové výbavě trochu uškodila skutečnost, že v úvodní části neměla všechna děvčata spodní sukni, čímž nechtěně (opakovaně a v nevědomosti s patřičnou radostí vyvolávající odezvu v sále) nabídla níže pódia sedícím divákům pod rozevlátou zástěrou a svrchní sukní lákavou podívanou do míst, která na scéně až tak často k vidění nebývají... Jednotlivá programová čísla ústrojně doplňovaly vhodně zvolené ekvizity, k nimž patřily předlouhá i malé žile s mašlemi v šlahačkovém pásmu, karafy s vínem a voničky ve svatebním obrázku či tupláky s pivem v rozverném "Zpívání na pivo". Začlenění rekvizit do pořadu bylo smysluplné, jen ojediněle nebylo dořešeno jejich využití v průběhu celého výstupu. Výzdoba scény s šedou barvou pozadí byla jednoduchá a soustředila se na symboly historické části města Strážnice (věže klášterního kostela a Bílé věže) a nápis Žerotín s číslicí 35, barevně vyvedenými kontextu pozvánky ve vínově červené, čímž výtvarná stránka jubilejního koncertu i jeho scénický tvar tvořily jindy u podobných výročí vzácnou shodu a jednotu.
Slavnostní koncert kvalitně ozvučilo Studio Rajchman Dolní Bojanovice nemnoha mikrofony, které nerušily diváckou podívanou, ale vhodným uspořádáním, včetně využití mikroportů u sólistů s party mluveného slova, podpořily celkové vyznění pořadu.
Diváky naopak rušilo časté vstupování tvůrců video- a fotodokumentace přímo na scénu nebo do prostor pod jevištěm. Udivující je to tím spíše, že dnešní filmováifotografickátechnikaa kvalita objektivů i dostatečná intenzita osvětlení scény dává možnost pořizovat obojí dokumentaci bez opakovaných rušivých vstupů do výhledu diváků.
"Alfa a omega folkloristy. Slavnostní koncert souboru Žerotín. Autor: Vítězslav Hořák, režie: Danuše Adamcová, průvodní slovo: Jiří Pajer a Jan Gajda. Účinkovali: stávající členové souboru, zakladající členové a střední generace členů, J. Koštuřík, M. Holubíková, J. Černá, A. Bačíková a L. Petříková. Doprovázely Cimbálová muzika Strážničan s primášem V. Pálenským, Cimbálová muzika pod vedením M. Kolacie a Cimbálová muzika Purkyňova gymnázia ve Strážnici. Strážnice, Dům kultury Strážničan, sobota 16. 4. 2005, 19.30 hodin."

František Synek

Zveřejněno 26.09.2005 v 00:31 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA