HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Lipina Vracov čtvrtstoletá

časopis Folklor č. 4-5/2005
Své nemalé jubileum si v sobotu 7. května dvěma koncerty připomněli současní i bývalí členové, příznivci a přátelé souboru Lipina. Koncerty se uskutečnily v divadelním sále vracovského kulturního domu a byly ozvláštněny vystoupením hostů. K nim patřil nejen vracovský rodák Zdeněk Fridrich, profesionální pilot, který řadu let pilotoval letouny české vládní letky a cestoval po světě s prezidentem Václavem Havlem. Jeho zajímavé vzpomínky, jakož i ohlédnutí o polovinu půlstoletí zpět k počátkům souboru tehdy založeného místním učitelem Zdenkem Hlavsou v podání sběratelky lidových písní a tanců na Kyjovsku Milady Bimkové, bylo osvěžením každého pořadu.
Slavnostní koncerty nazvali vedoucí souboru titulem Návraty. Pro diváky bylo připraveno bezmála dvacet programových vstupů, z nichž šest bylo tanečních, čerpajících z oblasti Kyjovska a příhraniční Myjavy (Verbuňk, Skočná, Kohúti, Tance z moravsko-slovenského pomezí, Vrťáky, Skočné). V těchto pásmech se soubor představil jako kolektiv s jistotou zpívající, s dobrou taneční technikou a znalostí tajů prezentovaných tanců. Jejich horeografie jsou nenáročné, přesto však výstižné, podtrhující charakter tanců a vypichující jejich základní taneční provedení. Představené tance umocnilo jejich uvedení ve slavnostních vracovských krojích. Škoda, že kroje z Myjavy užila pouze děvčata, kdežto chlapci účinkovali ve svých - vracovských, což působilo mírně násilně a neústrojně. Mezi zajímavá taneční čísla patřila také pásma točivých tanců z Kyjovska v provedení bývalých členů souboru Lipina za doprovodu Cimbálové muziky z Mikulčic s primášem Pavlem Klubusem, která soubor doprovázela více než deset let, a na slavnostním koncertu vystoupila jako host.
Mezi určitě nejzajímavější pasáže koncertů patřila tři tematická pásma, z nichž dvě předvedla dětská Lipinka (Vynášení Smrtky - Královničky, U vody, Vinobraní). Děti projevily hravost a dobrou znalost základů scénické práce. Jejich pásma byla přirozenou hrou a hlavně v pásmu U vody také dětskou radostí a zábavou. Velmi dobré byly v tomto čísle staršími dívkami prezentované pradleny, které na scéně vhodně využily řadu rekvizit, důležitých při praní a sušení prádla a ukázaly znalost starých pracovních postupů spojených s praním prádla.
Jubilující Lipina se v polovině programu představila novým tematickým pásmem Vinobraní, v němž autor užil a poznamenejme, že dobře propracoval, zajímavé nápady (ztvárnění růstu vinného keře, udržování vinohradu, sběru hroznů, lisování i následné opojnosti mladého vína) v barevné kompozici bíle oblečených dívek se zelenými stuhami a chlapců v pracovních vracovských krojích, čímž naznačil další směry možného rozvíjení uměleckého potenciálu kolektivu. Ty mohou spočívat v netradičních horeografických nápadech a jejich propojení do polohy veselých, slovně hereckých scénických i bouřlivý potlesk a divácká odezva na uvedené výstupy při výstupů. Ve vazbě na skutečnost, že ve Vracově má ochotnické divadlo dlouholetou tradici a hluboké kořeny (připomeňme, že zde prožíval své herecké počátky také známý herec Národního divadla a vracovský rodák Josef Somr), mohly by koncerty souboru Lipina nenáročné herecké a vtipné slovní pasáže oživit a zajímavě doplnit. Tuto skutečnost podpořil jubilejních koncertech.
V pořadu zaznělo v podání zpěvaček i zpěváků také několik sólových vokálních výstupů, jakož i sborový zpěv (Halekačky), provedený dívkami zpívajícími na scéně i v hledišti. Právě v sólových zpěvech a také ve hře mladé a nedávno sestavené cimbálové muziky Lipina s primášem Ríšou Sasínem, má soubor nemalé rezervy. Věřím, že zdařilý, nenáročný a poctivě s nadšením mládí pojatý doprovod tanečníků při slavnostním koncertu, bude mladým hudebníkům povzbuzením do další umělecké práce, a že se brzy stanou tanečníkům a zpěvákům dobrými partnery a umocňující jistotou, která každý soubor při tanci povznese do vyšších uměleckých a tvůrčích sfér.
Slavnostní ráz koncertů podpořila pěkně vyzdobená scéna a pečlivá krojová příprava. Jubileum doprovázelo vydání souborových pohlednic, výstava fotografií z dosavadní činnosti Lipina, a také následné přátelské posezení členů souboru a příznivců při neformální besedě u cimbálu.
Slavnostní koncert souboru Lipina Vracov - Návraty. Účinkovaly soubory Lipina (vedoucí M. Glac) a Lipinka (vedoucí E. Gasnárková, M. Glacová a M. Klimková). Scéna D. Martinásková, světla D. Gasnárek, kroje S. Holcmanová, J. Machačová, M. Sasínová. Sóla M. Glacová, V. Sasínová, R. Sasín a M. Štefanov. Průvodní slovo J. Březinová a M. Horká. Dům kultury Vracov, 7. května 2005, 16.00 a 19.30 hodin.

František Synek

DALŠÍ INFORMACE: Lipina, folklorní soubor

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 27.09.2005 v 23:57 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA