HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

IX. ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA FoS ČR

Pozvánka a přihláška na jednání IX. Valné hromady FoS ČR ve dnech 26. - 27.11. 2005 ve Žďáru nad Sázavou
V souladu se Stanovami Folklorního sdružení České republiky svolává výbor IX. řádnou Valnou hromadu Folklorního sdružení České republiky, která se uskuteční ve dnech 26. - 27. listopadu 2005 v Hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. Cílem valné hromady je zhodnotit činnost organizace v roce 2005, projednat programové zaměření činnosti na období do roku 2008 a schválit novelizaci stanov sdružení.
Právo zúčastnit se valné hromady mají členské folklorní soubory, členské folklorní festivaly (obojí prostřednictvím delegovaných zástupců) a jednotliví členové. Počet zástupců souborů a festivalů není stanovami určen. Výbor doporučuje účast dvou zástupců, z nichž jeden bude mít delegované hlasovací právo. Právo hlasovat o projednávaných dokumentech mají členské subjekty, které v roce 2005 uhradily členské příspěvky. Hlasovací právo je možné delegovat písemnou formou.
Jednání valné hromady bude zahájeno v sobotu 26. listopadu 2005 v 10,00 hodin, ukončení jednání se předpokládá do 18,00 hodin. Večer se představí svým programem region Horácka. V neděli bude pro účastníky připravena prezentace FoS ČR, NÚLK, NIPOS - ARTAMA a Valašského muzea Rožnov p.R. včetně prodeje vydaných publikací, CD a DVD. Ubytování je zajištěno v Hotelu Jehla. Účastnický poplatek pro 1 účastníka jednání činí 500,- Kč. Při ubytování na 2 noci činí poplatek 750,- Kč. Částky jsou splatné předem na sekretariátu FoS, nebo na číslo bankovního účtu sdružení 50631-011/0100 s avízem o zaplacení. Účastníci předloží doklad o zaplacení poplatku při prezenci. Závazné přihlášky k účasti zašlete na sekretariát FoS ČR nejpozději do 4.11.2005.
Jednání výboru revizní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení se uskuteční v pátek 25. listopadu 2005 od 19,00 hodin v Hotelu Jehla ve Žďáru n.S.
Nejpozději do 1.11. 2005 lze zasílat připomínky a pozměňující návrhy ke znění stanov FoS ČR a návrhu programu činnosti sdružení na léta 2005 - 2008. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na adrese http://www.fos.cz/.

Václav Horčička v. r.
pověřený řízením sekretariátu FoS ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 03.10.2005 v 22:22 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA