HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Muzeum Těšínska - říjen a listopad 2005

Kulturní servis
Přiblížení poznání kraje Těšínska - informace o probíhajících výstavách v Muzeu Těšínska a jeho výstavních síních.
Muzeum Těšínska
Ředitelství Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Hlavní tř. 12, tel.: 558 761 211, Fax 558 761 223, e-mail: muzeum@muzeumct.cz http://www.muzeumct.cz
Výstavní síň Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Hlavní tř. 3, tel.: 558 711 087
Stálá expozice: Obrázky z minulosti Těšínského Slezska
Galerie: Baroko na Těšínsku (historická výstava, je spolufinancována z prostředků EU)
(výstava potrvá od 8. 11. do 31. 12. 2005)
otevřeno: út-pá 9 - 17 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
.
Obrázky z minulosti Těšínského Slezska
Stálá expozice: Výstavní síň Muzea Těšínska v Českém Těšíně
Přestože prochází hlavní budova muzea v současnosti rekonstrukcí, nabízí výstavní síň svým návštěvníkům zajímavou stálou expozici věnovanou historii Těšínska. Zájemci si zde mohou prohlédnout exponáty, které dokumentují způsob každodenního života předešlých generací - mezi ty nejzajímavější patří ukázky vybavení domácnosti a tradičního nářadí nebo těšínský kroj. Ke spatření jsou zde i řemeslné výroby - díla zlatníků, puškařů, zámečníků, hrnčířů ad. Pozornost je věnována i těžbě uhlí. Zajímavý je soubor předmětů s církevní tématikou, upozorňující na silný vliv náboženství na lid Těšínska.
.
Baroko na Těšínsku Proměnná tématická výstava
Po léta byl náš kraj prezentován jako místo, kde se historie dala do pohybu teprve v 19. století; jako oblast, ve které bylo možné vidět především šachty a hutě a potkat beznaděj, chudobu a strádání. A přesto i náš kraj má bohaté dějiny a rozmanité, byť často přehlížené kulturní dědictví. Jeho podstatná část se zrodila v 17. a 18. století, v době, kterou označujeme jako dobu barokní.
Výstava nabízí pohled na jedinečná umělecká díla i práce bezejmenných řemeslníků této epochy, představuje návštěvníkům ukázky z výpravných rodových galerií, ale předvádí také práce místních stavitelů, kamenických hutí, zlatnických dílen. Nabízí pohled na barokní umění v jeho pestré, bohaté škále, která zasahovala do všech oblastí života tehdejší společnosti. Baroko se projevilo jako jeden z posledních univerzálních slohů. Usilovalo o vytvoření jednotného uměleckého díla, jež by sugestivně působilo na diváka, ovládlo jeho smysly, inspirovalo fantazii a podněcovalo citový a duchovní život. Naše výstava ukazuje barokní umění v podobě, jakou mělo právě u nás na Těšínsku.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií /Projekt jest wspołfinansowany przes UE.
Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion Havířov, Dělnická 14, bezbariérový vstup, tel.: 596 813 456
Výstava: Havířov: zrod města (historická výstava)
(vernisáž výstavy 24. 11. 2005, výstava potrvá do 2. 4. 2006)
otevřeno: út-pá 9 - 17 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
30.10. zde končí výstava Baroko na Těšínsku, která bude k vidění od 8.11. v Českém Těšíně.
.
Havířov: zrod města
Před padesáti lety došlo na rozhraní Šumbarku, Šenova a Dolních Bludovic k historicky unikátní situaci: "na zeleném drnu" zde začal vznikat sídelní celek, který se rychle rozrůstal, během krátké doby se osamostatnil a získal městský statut - ke dni 4. 12. 1955 bylo Havířovu dáno jméno a přiznána městská práva.
Těmto událostem a prvním rokům existence samostatného města je věnována naše výstava. Seznamuje návštěvníky s havířovskou minulostí, ukazuje místní zajímavosti a nabízí pohled i do historie "rodičovských" obcí. Těch obcí, které ve prospěch nového města ztratily část svého území, nebo zcela zanikly, ale přesto Havířov poznamenaly.
Výstava se neomezuje pouze na listinný materiál a fotografie. Představuje řadu muzejních exponátů, předmětů určených pro výjimečné chvíle i pro každodenní potřebu, které svědčí o zdejším bohatém kulturním dědictví. Své obdivovatele jistě najde rekonstrukce interiéru z doby, kterou mnozí ještě dobře pamatují, určitě zaujme chronologický přehled důležitých událostí, pozornosti neuniknou ani statistické údaje.
Výstavu provází program určený dětem, především žákům základních škol. Nabízí jim hru, zábavu, poznání.
Památník životické tragédie v Havířově-Životicích, tel.: 596 434 138
Stálá expozice: Okupace a odboj Těšínského Slezska
Výstava: Od plamínku k žárovce (historická výstava)
(výstava potrvá do 31.12. 2005)
otevřeno: út-pá 9 - 17 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
.
Památník životické tragédie
Památník akademického sochaře F. Swidra se stálou expozicí je připomínkou na utrpení a boje lidu Těšínska v období druhé světové války. Zpřístupněn byl v roce 1949, pět let po události, která se odehrála 6. 8. 1944 a která je dnes označována jako "životická tragédie". Tohoto dne příslušníci těšínského gestapa a němečtí četníci zatýkali obyvatele, kteří nebyli německými státními příslušníky. Motivem této akce, která si vyžádala životy 36 mužů ze Životic a okolních vesnic bez předchozího výslechu, byla přestřelka v místním hostinci.
.
Od plamínku k žárovce
Výstava seznamuje návštěvníky s vývojem osvětlovadel a svítidel. Osvětlovadla byla využívána v různých prostředích - venkovském, měšťanském, šlechtickém, církevním. Všechny typy svítidel podléhaly slohovým proměnám a vlivům. Výstava přiblíží různé typy svícnů, lamp a lustrů od těch nejstarších až po nedávno používané, tak jak je nám uchovávají muzejní depozitáře.
Dlouhodobá výstava již od 03/05 do 31.12.05.
Kotulova dřevěnka, Havířov-Bludovice, Hálkova 4, tel.: 596 813 456 a 602 709 731
Stálá expozice: Lidové bydlení a tradiční zemědělství na Těšínsku
Otevřeno: Sezónně otevřeno, zavřeno od 1.11. do dubna 2006.
Kotulova dřevěnka
Jedna z nejstarších staveb na Těšínsku byla postavena v roce 1781 a je ukázkou původní zástavby na území města Havířova. Přestože se v regionu rozvíjelo hornictví, ve kterém nacházelo uplatnění stále více zdejších lidí, ponechali si mnozí malé hospodářství - pěstovali obilí a zeleninu a chovali krávy, prasata, králíky, slepice a často i včely. Tato skutečnost se odráží ve stálé expozici, která dokumentuje vybavení domácnosti a způsob života místních obyvatel na přelomu 19. a 20. století. Návštěvníci si mohou prohlédnout dobový nábytek, keramické výrobky a ve zděné stodole zemědělské nářadí. Zajímavostí je funkční větrný mlýnek, který sloužil především ke šrotování obilí.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově, Mariánské nám. č. 14, tel.: 558 359 533
Stálá expozice: Z minulosti Jablunkova a okolí
Otevřeno: Městečko pod horami (historická výstava)
(výstava potrvá od 20.10. do 30. 4. 2006)
otevřeno: út-pá 9 - 17 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově
Tradice jablunkovského muzea sahají až do poloviny 19. století, kdy vzniklo rodinné muzeum Sikorů. V roce 1922 bylo otevřeno Krajinské muzeum Slezské muzejní společnosti, jehož činnost ukončila druhá světová válka. Muzejní tradice byly obnoveny až v roce 2000. Dnes se stálá expozice pobočky Muzea Těšínska věnuje bohaté historii a významnými tradicemi města a okolních obcí. Ve výstavní síni jsou pořádány dlouhodobé tématické výstavy.
.
Městečko pod horami
Jablunkov, městečko pod horami, si získá svým zvláštním kouzlem určitě každého z nás. Město má svůj neopakovatelný půvab a velice zajímavou, dlouhou historii. My se vypravíme do Jablunkova v období II. poloviny 19. století a I. poloviny 20. století. Události tohoto časového úseku se odrazily na dění ve městě po stránce technické, kulturně společenské i politické.
V roce 1869 byla zahájena stavba železnice, kdy bylo postaveno nádraží v Návsí, několik let poté se uvažovalo o spojení města s nádražím malou elektrickou dráhou. V roce 1890 postihl město tři dny trvající požár. V 90. letech 19. století byly na náměstí stavěny nové zděné domy. V roce 1905 byla dostavěna budova nové radnice, jejíž sté výročí si tímto také připomeneme, také byl zprovozněn nový železný most s nýtovanou konstrukcí. Roku 1908 byl zaveden telefon, roku 1911 byla vysvěcena nová budova soudu. Léta I. světové války se podepsala také na obyvatelích městečka. Období 20. a 30. let 20. století bylo ve znamení technických změn pro město. V roce 1926 byl zaveden elektrický proud do bytů a ulic, v roce 1929 byla vybudována kanalizace a v následujícím roce vodovod. Jablunkov se stále modernizoval. V roce 1928 byl postaven nový klášter Alžbětinek a roku 1930 nemocnice, v roce 1932 byl vysvěcen nový kostel vedle kláštera Alžbětinek. Konec třicátých let 20. století přinesl však Jablunkovanům počátek II. světové války.
Po celé sledované období v tomto městečku žili lidé, kteří dotvářeli kolorit města. Pracovali ve svých dílničkách, prodávali v obchodech na náměstí. Svůj volný čas trávili v různých společenských sdruženích, podíleli se na zvelebování Jablunkova, scházeli se v místních hospůdkách.
Přenesme se tedy do starodávného Jablunkova a nechme se unášet jeho atmosférou. K tomu nám pomohou fotografie ze soukromé sbírky Antoniho Szpyrce, staré pohlednice i sbírkové předměty spolu s archivním materiálem, které se nám dochovaly do dnešních dnů.
Výstavní síň Muzea Těšínska Interklub Karviná, Masarykovo nám. 10, tel.: 596 311 425
Výstava: Jdeme spát (historicko -etnografická výstava)
(výstava byla zahájena v srpnu a potrvá do 20. 11. 2005)
otevřeno: út-pá 9 - 17 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné a Musaion v Havířově
Výstavní síně Muzea Těšínska bez stálé expozice, kde jsou pořádány jen dlouhodobé tématické výstavy.
.
Jdeme spát
V pravěku člověk proti nepohodě a nebezpečí vyhledával úkryty v jeskyních, kde také přespával na kožešinách. Spaní v minulosti bylo různorodé. Leželo se na vlčí nebo medvědí kůži. Mladí muži dlouhá staletí spávali na tvrdých lavicích, pohodlněji spaly ženy, které si lehaly na slamníky (výplň byla ze slámy nebo sena), časem se začaly používat polštáře plněné peřím. Později se i muži přestěhovali do pohodlných manželských postelí s velkým množstvím peřin a přikrývek. Avšak to se týkalo jen pánů ženatých. Služebnictvo a svobodní nadále spávali na tvrdé lavici. V létě bylo oblíbené spaní na seně ve stodole, což činili mnohdy i urození pánové.
Výstava "Jdeme spát" ukáže, jak jsme spali v minulosti - na čem, a také v čem. Návštěvníci se rovněž seznámí s předměty, které lidé potřebovali před spaním, nebo po něm, což jsou hlavně hygienické potřeby.Objeví jak důležité bylo pro naše předky pohodlné spaní a jisté hygienické úkony. Prohlídka výstavy bude dokonce pro mnohé příchozí roztomilou procházkou do minulosti našich babiček a prababiček a příležitostí k zamýšlení o tom, jak se mění svět kolem nás, a jak jej měníme my sami.
Změna adresy: Muzem Těšínska přestěhovalo výstavní síň v Orlové do nových prostor.
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže, Masarykova třída 958, 73514 Orlová-Lutyně
, tel.: 596 531 205
Stálá expozice: Orlová- minulost i současnost
Výstava: Když se řekne archeologie... (historická výstava)
(výstava potrvá do 31. 12. 2005)
otevřeno: út-pá 9 - 17 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Orlové
Tradice muzejnictví v Orlové se odvíjí od r. 1894, kdy zde byla uspořádána Krajinská výstava. Muzeum v Orlové bylo založeno v r. 1910 a často měnilo své zřizovatele. Během druhé světové války byly sbírkové předměty odvezeny do Městského muzea v Ostravě a muzejní tradice byly obnoveny až v roce 1998, kdy zde Muzeum Těšínska zřídilo svou další pobočku. Stálá expozice "Orlová - minulost i současnost" je věnována dějinám města, které bylo proslaveným střediskem obchodu a podnikání s různou úrovni služeb, spolkové činnosti až do současnosti v souvislosti s historií města Orlové. Přibližuje také hornictví, se kterým je město nerozlučně spjato a které přineslo do života lidí obrovské změny.
Vedle stálé expozice jsou zde pořádány dlouhodobé tématické výstavy.
.
Když se řekne archeologie...
Archeologické památky jsou klíčem a cestou k poznání nejstarších dějin lidstva, ale "čtení" v nich vyžaduje velké množství odborných znalostí a zkušeností. Z někdejších vesnic a hradisek dnes archeologové dokáží odkrýt pouze zasypané zahloubeniny po příbytcích a zásobních jámách, obsahující obvykle zapomenuté, ztracené nebo rozbité věci, a to ještě z materiálu, který se za dlouhá staletí v zemi nestačil rozpadnout. Obraz minulosti získaný z těchto pramenů pak můžeme srovnat s velkou mozaikou, pracně sestavovanou z drobných kamínků.
Výstava "Když se řekne archeologie...." seznámí návštěvníky s celým procesem archeologického bádání od prvních nálezů a dokumentace v terénu, přes zpracování výsledků výzkumů až po rekonstrukci dějin osídlení a způsobu života dávných obyvatel. Jako příklad poslouží bikulturní hradisko v Chotěbuzi-Podoboře, které dnes patří k nejlépe prozkoumaným lokalitám na našem území.
Část výstavy je věnována experimentu v archeologii, který v současné době získává stále více příznivců nejen z řad profesionálních archeologů, ale i jednotlivců a zájmových spolků z řad laické veřejnosti.
Současně se návštěvníci můžou seznámit s realizací archeoparku, která byla zahájena v Chotěbuzi-Podoboře na podzim v roce 2001.
Výstavní síň Muzea Těšínska - Technické muzeum v Petřvaldě, tel.: 596 541 092
Stálá expozice: Tradice hornictví na Těšínsku
Kouzelný svět tramvají (již probíhá)
Výstava: Petřvald v proměnách staletí (historická výstava)
(výstava potrvá od 3/05 do 31. 12. 2005)
otevřeno: út-pá 9 - 17 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
.
Technické muzeum v Petřvaldě
Technické muzeum, které je pobočkou Muzea Těšínska, sídlí v objektu bývalé fary z poloviny 19. století. Stálé expozice jsou věnovány "Kouzelnému světu tramvají" (jízdní řády, jízdenky, fotografie, funkční model tramvajového vozu) a "Tradici hornictví na Karvinsku", která seznamuje s vlivem těžby na ráz krajiny, charakterem a způsobem obživy lidí, sídelní strukturou nebo životním prostředím. Expozice představuje i osobnosti, které se zasloužily o rozvoj hornictví, připomíná tradice a život v hornických koloniích a vývoj důlních podniků a důlní techniky. K vidění jsou i ukázky dobových hornických uniforem, praporů, stuh, tabel, ale i záchranářské výzbroje a svítidel. Pořádány jsou zde tématické výstavy.
.
Petřvald v proměnách staletí
Výstava představuje historický vývoj Petřvaldu a život jeho obyvatel v uplynulých sedmi staletích. Návštěvníci se seznámí s rozvojem průmyslu, spolkovou činností, zakládáním škol, architekturou, osobnostmi, které přispěly k šíření vynikajícího jména města i se změnami, kterými Petřvald procházel a prochází.

Dr. Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska
Vlasta Byrtusová, vedoucí oddělení komunikace s veřejností, Muzeum Těšínska
Hlavní třída 15. Český Těšín, t.: 558 761 216
mail: vokv@muzeumct.cz, 6.10.2005

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Muzeum Těšínska
Zveřejněno 06.10.2005 v 22:51 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA