HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře

16. listopadu 2005 bude slavnostně otevřen Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře

TISKOVÁ ZPRÁVA
Muzeum Těšínska
16. listopadu 2005 bude slavnostně otevřen Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře. Na otevření je pozvána řada oficiálních hostů, novinářů a koná se pod záštitou náměstka hejtmana MSK Ing. Jiřího Carbola. Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře je v současné době jednou ze 12 poboček Muzea Těšínska, rozesetých po celém českém Těšínsku. Je budován jako replika původního slovanského opevněného hradiště. První etapu realizovala v letech 2001-2003 firma Archeostav Český Těšín, současnou druhou v letech 2004-2005 Beskydská stavební, a.s. Třinec. Vzhledem k tomu, že v tomto období došlo ke státoprávní změně, změnil se i způsob získávání finančních prostředků, určených na výstavbu Archeoparku. Muzeum Těšínska jako příspěvková organizace Moravskoslezského kraje získala pro druhou etapu významné zdroje v celkové částce 7,5 mil Kč prostřednictvím grantu EU, dotaci 2,5 mil Kč poskytl Moravskoslezský kraj a asi 1,5 mil Kč investuje Muzeum Těšínska z vlastních zdrojů. Výstavba Archeoparku není zdaleka dokončena. V současné době jsou vybudovány repliky fortifikací a sídelních objektů na tzv. Akropoli. Zbývá provést systematický archeologický průzkum i na tzv. předhradí, kde je plánovaná následná výstavba informačního a výukového centra. Součástí projektu je i vybudování přístupové infrastruktury, silnice a parkoviště u Archeoparku. K realizaci další, třetí etapy by mělo dojít v letech 2006-2008. Termín dokončení celého projektu předpokládáme na rok 2010 - bude odvislý především od podpory zřizovatele Muzea Těšínska a od toho, zda se Muzeu Těšínska podaří získat potřebné finanční zdroje.
Chotěbuz
Archeopark stojí na místě, kde před řadou století žili naši předkové. Archeologickým průzkumem zde byla doložena existence opevněného hradiska, které sehrávalo důležitou úlohu v době předslovanské, v tzv. halštatském období, i v době slovanského osídlení a v časech Velkomoravské říše. Průzkum dokládá dávné osídlení našeho kraje. Hradisko bylo Slovany opuštěno postupně v 11. století, později se správní, obranné a obchodní aktivity přesunuly Zámecký vrch v dnešním polském Těšíně, kde byl vybudován hrad, který se od konce 13. století stal sídlem těšínských knížat. Proto se někdy hradišti v Chotěbuzi-Podoboře říká "Starý Těšín". Pozůstatky po rozsáhlém hradišti - zbytky valů, hradeb, základů staveb, cenné keramické střepy, kovové předměty, mince a další nálezy - byly objeveny až poměrně nedávno (první zmínky o archeologických nálezech z této lokality pocházejí z 80. let 19. století). Po druhé světové válce se hradisko stalo místem systematického archeologického průzkumu Muzea Těšínska a dnes patří k nejvýznamnějším a nejlépe dokumentovaným archeologickým lokalitám v celé České republice. Největší měrou přispěl k poznání historie hradiska dnešní ředitel Archeologického ústavu Akademie věd ČR v Brně Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., který je také autorem myšlenky vybudování Archeoparku jako repliky hradiště.
Provoz Archeoparku bude po dobu jeho výstavby až do doby realizace výukového a technického centra zajišťovat Muzeum Těšínska výlučně externím způsobem. Znamená to - a na tuto skutečnost důrazně předem upozorňujeme všechny zájemce o návštěvu Archeoparku - že tato pobočka Muzea Těšínska nebude mít stanovenou návštěvní dobu, ale bude veřejnosti přístupná pouze po předchozí domluvě. Z řady důvodů zatím tedy nebude Archeopark fungovat tak, jak jsme na to zvyklí u hradů a zámků, nebude možné přijet a až na místě si zakoupit vstupenky a po hradisku se projít. Žádáme proto všechny zájemce o prohlídku Archeoparku, aby s dostatečným časovým předstihem dohodli s pracovníky Muzea Těšínska (tel.: 558 761 211, fax 558 761 223, e-mail: muzeum@muzeumct.cz) na termínu a hodině návštěvy. Průvodce Vás v dohodnutém čase bude očekávat u vstupu do Archeoparku a návštěva bude doplněna odborným výkladem. Minimální počet účastníků skupinové návštěvy je 10, proto je třeba počítat s náhradními termíny. Předpokládaná doba prohlídky i s výkladem je cca 30 min. Bez průvodce nebude možné Archeopark navštívit. Dovolujeme si připomenout, že se jedná o Národní kulturní památku, v jejímž prostoru stále probíhá systematický archeologický výzkum, tedy o prostor, kde není možný volný pohyb osob. Omlouváme se, ale upozorňujeme návštěvníky také na to, že do doby ukončení výstavby didaktického centra s technickým zázemí na tzv. předhradí nebude u Archeoparku vybudováno odstavné parkoviště a nebude zde ani zajištěna možnost občerstvení, použití WC apod. Příjezd k Archeoparku autem je v současné době možný po silnici, odbočující z hlavního tahu z Českého Těšína na Karvinou za obcí Chotěbuz vlevo. Turisté, kteří přijedou vlakem, musí vysednout na stanici ČD Chotěbuz, odkud je to k Archeoparku asi 1 km.
Důležité je také upozornění, že Archeopark bude přístupný - podobně jako je tomu u hradů a zámků - pouze v letní sezoně, tedy od 1. dubna do 31. října. Návštěvy mimo tuto sezonu bude možné např. ze studijních důvodů realizovat jen výjimečně, za příznivého počasí a se souhlasem ředitele muzea. Přednost budou mít samozřejmě návštěvy škol a organizovaných skupin. Pro ně muzeum připravilo barevnou brožuru s mapkami a kresbami, v níž se děti dozvědí základní informace o historii hradiska i o tom, jak pracují archeologové. Ve spolupráci s učiteli mohou podle této brožury děti také absolvovat několik připravených úkolů a to jak z oblasti historie a vlastivědy, tak i ekologie, protože hradiště se nalézá v mimořádně hezkém koutku přírody Těšínského Slezska, na zalesněném ostrohu nad původním řečištěm řeky Olše. Tyto brožury budou dětem poskytovány bezplatně, mohou je pak využít jako doplněk ve školní výuce i jako suvenýr a památku na návštěvu Archeoparku. Předpokládaná délka školní návštěvy spojené s výkladem a plněním několika úkolů by neměla přesáhnout 45 minut. Finanční zdroje na přípravu a tisk brožurek získalo Muzeum Těšínska od Moravskoslezského kraje. Vstupné do Archeoparku je stejné jako u všech poboček Muzea Těšínska.
Chotěbuz
Pro letní sezonu od dubna roku 2006 připravuje muzeum několik akcí, které návštěvu Archeoparku mohou zpříjemnit. Zejména o víkendech budou připraveny pro návštěvníky prohlídky spojené s názornými ukázkami života našich předků, scénkami v dobových oděvech apod. Připravujeme také doplňkové aktivity jako jsou koncerty, setkání mládeže, plenéry pro fotografy a malíře apod.

Vlasta Byrtusová
Vedoucí oddělení komunikace s veřejností
Muzeum Těšínska, Hlavní třída 15, Český Těšín
tel.: 558 761 216, mail: vokv@muzeumct.cz

Vybráno z dalších výstav a programů Muzea Těšínska
Krajský úřad v Ostravě a Muzeum Těšínska si Vás dovolují pozvat na výstavu Poezie těšínské lidové architektury v prostrorách předsálí zastupitelstva Moravskoslezského kraje, ul.28.října 117, Ostrava, t.595622222, 558761211, muzeum@muzeumct.cz.
Výstava potrvá od 4. do 30.listopadu 2005. Otevřeno: po a st 9 - 17:00 hod., út a čt 9 - 15:00 hod., pá 9 -14:30 hod.
Výstava je věnováná těšínské lidové architektuře. Největší část výstavy tvoří kresby Ladislava Bači, zakladatele Muzea Těšínska. Kresby zobrazují nejen obytné domy, ale i hospodářské objekty a stavební detaily (např. zdobené trámy, dveřní zámky. Mají velkou dokumentační hodnotu. Součástí výstavy jsou fotografie stejných objektů z jiného časového období a společně dokládají změny, jakými lidová architektura prochází vlivem času.
Výstavní síň Muzea Těšínska Interklub Karviná, Masarykovo nám. 10, tel.: 596 311 425
Výstava: Panenky (historická výstava)
(vernisáž výstavy 6. 12. 2005, výstava potrvá do 2. 4. 2006)
otevřeno: út-pá 9 - 17 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h
Výstava Panenky představuje širokému návštěvnickému publiku sbírky Klubu Panenky České republiky.
Panenky provází lidstvo od pradávna. Setkáváme se s nimi prakticky ve všech kulturách. V minulosti bývala panenka v podstatě členem rodiny, dědila se z generace na generaci. Panenky nejsou jenom hračkou pro děti, ale stávají se neustále pokračujícím dokumentem našich tradic a způsobu života.
Klub Panenky byl založen v roce 1999 v Praze a v současné době sdružuje nejen klasické sběratele starožitných panenek a medvídků, ale i autory a příznivce panenek a medvídků novodobých. Členové Klubu věnují pozornost také všemu, co do světa panenek patří - pokojíčkům, kočárkům a nádobíčkům. V neposlední řadě se členky Klubu o panenky starají i po stránce technické - věnují se jejich restaurování, zhotovují oblečení a řadu dalších doplňků.
Úkolem Klubu Panenky je napomoci nejen k záchraně historických panenek a seznámení široké veřejnosti s historií jejich výroby, ale i snaží se o navázání na dřívější sběratelské tradice v Čechách i v zahraničí. Klub Panenky ČR také vyhledává a kontaktuje české návrháře a výrobce panenek. Velikým přáním sběratelek je v budoucnu vytvoření stálé výstavní expozice a jejím prostřednictvím udržení a obnovení ruční práce související s výrobou panenek a medvídků.
Výstava Panenky v Karviné prezentuje více než tři stovky jednotlivých exponátů v časovém rozmezí od roku 1900 až do současnosti. Vedle starožitných panenek z různých materiálů, krojových panenek oblečených do kopií skutečných krojů, máte možnost shlédnout také panenky meziválečné a z doby totality. Ty byly vyrobeny u nás nebo v bývalé NDR a patřily k dětství mnohých z nás. V neposlední řadě jsou na výstavě zastoupeny také panenky typu Barbie a plyšové hračky nejrůznějších podob. Návštěvníci navíc budou mít možnost odhalit kousek tajemství ze světa panenek - dozví se, jak panenky oslavují Vánoce a jak se pro panenky připravuje svatba.
Panenky Klubu ČR se staly již mnohokrát krásnou výzdobou pódia při módních přehlídkách či různých kulturních akcích. Každá jejich výstava je jiná a každá má i své překvapení.
Srdečně zveme všechny příznivce krásného světa panenek.
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže, Masarykova třída 958, 73514 Orlová-Lutyně, tel.: 596 531 205
Stálá expozice: Orlová- minulost i současnost
Výstava: Když se řekne archeologie... (historická výstava). Výstava potrvá od 27. 10. do 31. 12. 2005, otevřeno: út-pá 9 - 17 h, so 9 - 13 h, ne 13 - 17 h.
Muzeum Těšínska
Výstavní síň Muzea Těšínska v Orlové
Tradice muzejnictví v Orlové se odvíjí od r. 1894, kdy zde byla uspořádána Krajinská výstava. Muzeum v Orlové bylo založeno v r. 1910 a často měnilo své zřizovatele. Během druhé světové války byly sbírkové předměty odvezeny do Městského muzea v Ostravě a muzejní tradice byly obnoveny až v roce 1998, kdy zde Muzeum Těšínska zřídilo svou další pobočku. Stálá expozice "Orlová - minulost i současnost" je věnována dějinám města, které bylo proslaveným střediskem obchodu a podnikání s různou úrovni služeb, spolkové činnosti až do současnosti v souvislosti s historií města Orlové. Přibližuje také hornictví, se kterým je město nerozlučně spjato a které přineslo do života lidí obrovské změny.
Vedle stálé expozice jsou zde pořádány dlouhodobé tématické výstavy.
Když se řekne archeologie...
Archeologické památky jsou klíčem a cestou k poznání nejstarších dějin lidstva, ale "čtení" v nich vyžaduje velké množství odborných znalostí a zkušeností. Z někdejších vesnic a hradisek dnes archeologové dokáží odkrýt pouze zasypané zahloubeniny po příbytcích a zásobních jámách, obsahující obvykle zapomenuté, ztracené nebo rozbité věci, a to ještě z materiálu, který se za dlouhá staletí v zemi nestačil rozpadnout. Obraz minulosti získaný z těchto pramenů pak můžeme srovnat s velkou mozaikou, pracně sestavovanou z drobných kamínků.
Výstava "Když se řekne archeologie...." seznámí návštěvníky s celým procesem archeologického bádání od prvních nálezů a dokumentace v terénu, přes zpracování výsledků výzkumů až po rekonstrukci dějin osídlení a způsobu života dávných obyvatel. Jako příklad poslouží bikulturní hradisko v Chotěbuzi-Podoboře, které dnes patří k nejlépe prozkoumaným lokalitám na našem území.
Část výstavy je věnována experimentu v archeologii, který v současné době získává stále více příznivců nejen z řad profesionálních archeologů, ale i jednotlivců a zájmových spolků z řad laické veřejnosti.
Současně se návštěvníci můžou seznámit s realizací archeoparku, která byla zahájena v Chotěbuzi-Podoboře na podzim v roce 2001.
Informace:
Ředitelství Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Hlavní tř. 12, tel.: 558 761 211,
Fax 558 761 223, e-mail: muzeum@muzeumct.cz http://www.muzeumct.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 1 názor)

20.07.2006 v 09:43Lenka

O prázdninách otevřeno od úterý do pátku od 9 - 15 h, v sobotu a v neděli od 9 - 17 h. Poslední prohlídka vždy hodinu před koncem otevírací doby. V červneci a v srpnu není nutné prohlídku objednávat. Prohlídky se konají každou celou hodinu.


DALŠÍ INFORMACE: Chotěbuz
Zveřejněno 27.10.2005 v 23:03 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA