HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Folklorní slavnosti a mezinárodní folklorní festivaly 2005

Pravidelné setkání v Senátu Parlamentu České republiky. Tisková zpráva FOLKLORNÍ SLAVNOSTI A MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVALY V ROCE 2005
Porada ředitelů folklorních festivalů, Praha, Senát Parlamentu ČR, 1. listopadu 2005
Folklorní sdružení ČR
V tomto roce se v rámci členských festivalu FoS ČR s folklorem mohli setkat obyvatelé a návštěvníci v 135 městech a obcích Česka. Vystoupilo v nich celkem 332 tuzemských folklorních souborů a 235 zahraničních souborů ze 38 zemí, mimo 80 folklorních skupin ze Slovenska. Mezi nejvyhledávanější zahraniční soubory patřil "Bulgarian national radio folk orchesta" - "Puchaechum" Korea, "Kezbek" - Albánie, "MAGISTERIAL d DANZA" - Mexiko, "Aravot" Arménie. Kuriozitou mezi hostujícími soubory byly letos soubory z Číny, Peru a Zimbabwe. Náš folklor v cizině reprezentovalo 218 souborů, které se vydaly do 52 zemí. K tradičním vrcholům sezóny patřily tyto akce : MFF Frýdek Místek, MDFF Kunovské léto, MFF Strážnice, MFF Červený Kostelec, MFF Liptál, MFF Jarmark (Praha), MDFF Luhačovice. Mimo těchto prestižních, festivalů se ve všech regionech naší republiky uskutečnily další stovky folklorních a lidových slavností a přehlídek.
V Senátu Parlamentu ČR se v úterý 1. listopadu 2005 uskutečnila v rámci jednání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR hodnotící porada ředitelů folklorních festivalů a slavností, uspořádaných v letošním roce ve spolupráci s Folklorním sdružení ČR.
Porady, jejíž součástí bylo slavnostní předání putovního poháru a ceny starostovi Bořetic, vyhodnocených Vesnicí roku 2005, se kromě ředitelů festivalů zúčastnili starostové a primátoři festivalových obcí a měst, představitelé Folklorního sdružení ČR, řada poslanců a senátorů Parlamentu ČR, náměstkové několika ministerstev a představitelé dalších institucí.
Folklorní sdružení ČR
Jednací sál
Folklorní sdružení ČR
Smyslem setkání bylo symbolické uzavření letošní folklorní sezóny a zhodnocení 55 lidových slavností a festivalů - mnohé z nich za účasti souborů ze zahraničí, pořádaných členy Folklorního sdružení České republiky. Zároveň byly schváleny dominanty pro přípravu folklorní sezóny v roce 2006.
Folklorní sdružení ČR
Předsednictvo při jednání
Folklorní sdružení ČR
Folklorní sdružení ČR
Předávání ceny starostovi Bořetic - Vesnice roku 2005
Úvodní proslov po zahajovacím projevu předsedy senátního výboru Václava Jehličky přednesl před zcela zaplněným jednacím sálem Senátu Parlamentu ČR velvyslanec Slovenské republiky v ČR Ladislav Ballek. Po něm svými slovy projevili své uznání za uspořádání více než pěti desítek folklorních festivalů a slavností, jichž se účastnilo několik stovek folklorních souborů a více než milion diváků, poslanci Walter Bartoš, Josef Smýkal a senátorka Václava Domšová. Zkušenosti ze spolupráce jednotlivých studií Českého rozhlasu s pořadateli festivalů zhodnotil generální ředitel rozhlasu Václav Kasík, podobně jako jeho profesní kolega, ředitel Radia Proglas Martin Holík. V dalších vystoupeních formy spolupráce s představiteli festivalů hodnotili ředitel České televize Ostrava Ilja Racek, tajemnice Dětské tiskové agentury Jiřina Vrbová, předseda Klubu českých turistů Jan Havelka a předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Petr Sedláček. Své kladné poznatky z návštěvy letošních festivalů nebo ze spolupráce s Folklorním sdružením ČR vyjádřili u řečnického pultu také náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Müllner, náměstek ministra kultury Petr Koutný, ředitel České centrály cestovního ruchu Rostislav Vondruška a zástupce generálního ředitele Správy českých center Radovan Vaner.

Hodnocením účasti zahraničních souborů se věnoval 1. místopředseda Folklorního sdružení ČR Ladislav Michálek. Zdůraznil, že letos v ČR účinkovalo 235 zahraničních souborů z 38 zemí celého světa. Připomněl také, že 218 našich souborů v tomtéž roce vycestovalo do 52 zemí. Zobecňujícímu hodnocení letošního festivalového roku pronesl místopředseda Folklorního sdružení ČR František Synek. Ve své úvaze připomněl význam letos jubilujícího MFF Strážnice (založen 1946), ale také uvedl pět okruhů, v nichž by se formy spolupráce s festivaly mohly rozšířit. V závěru místopředseda sdružení Synek přítomné vyzval, aby společně ještě více prohloubili své úsilí ku prospěchu cílů, jimiž je zachování dědictví otců, zachování našeho folkloru, našich tradic a našich lidových zvyků. Nástin rozvíjení forem spolupráce s folklorními festivaly pro další léta přednesl pak v závěru předseda sdružení Zdeněk Pšenica.
Na jednání navázala odpoledne tisková konference představitelů Folklorního sdružení ČR se zástupci tisku, rozhlasu a televize.
Velmi významnou roli v činnosti FoS ČR hrají dětské folklorní soubory a jejich přehlídky. Každoročně v Luhačovicích probíhá Mezinárodní festival dětských folklorních souborů, FoS ČR organizuje Zemské přehlídky dětských folklorních souborů a regionální přehlídky folklorních souborů Prameny. K tradičním vrcholům sezóny patří soutěž dětských zpěváků lidových písní Zpěváčci. V tomto roce jednotlivými koly soutěže prošlo necelých talentovaných 6000 dětí a do finále postoupilo 54 dětí. "Folklorní superstar" se stal Libor Macháček ze Želetic u Kyjova.
Folklorní sdružení ČR
Letos za Zpěváčky zazpívala na úvod jednání Eva Doležalová z Kovářova
Závěrem lze konstatovat, že folklorní rok 2005 se stal dalším významným mezníkem v propagaci lidové kultury.

Zpracoval: Dušan Macháček, předseda mediální komise FoS ČR
tel.: 777 910 211
Fotografie: František Synek

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 01.11.2005 v 19:52 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA