HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Propozice Zpěváčci 2006

Článek pro časopis Folklor č.6/2005
Folklorní sdružení České republiky vyhlašuje další ročník Celostátní soutěže dětských interpretů lidových písní Zpěváček 2006.
Vstupní soutěžní kola (např. školní, městská apod.) se mohou uskutečnit v režii místních pořadatelů nejpozději do 28. února 2006. V těchto nižších kolech je možno organizovat soutěž dle místních zvyklostí, tedy i pro další věkové kategorie (mladší i starší interprety, nebo též pro dua a tria). V případě pořádání těchto nižších kol se doporučuje spolupráce s pořadateli kol regionálních.
V jednotlivých soutěžních přehlídkách doporučujeme vést dětské interprety ke zpěvu dvou lidových písní příslušného regionu (jednu s doprovodem a druhou bez doprovodu) a s textem i melodickou náročností věku dětí přiměřenými.
Propozice Celostátní soutěže Zpěváček 2006
Finále dvanáctého ročníku přehlídky a sedmý ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2006 se uskuteční ve Velkých Losinách 13. a 14. května 2006. Pro celostátní finále a regionální soutěžní přehlídková kola hlavní pořadatel, Folklorní sdružení ČR, předkládá následující propozice:
1. Regionální a celostátní soutěž zpěváčků je určena dětem narozeným v letech 1991 - 1996 (tedy ve věku 10-15 let) a zpívajícím lidové písně slovácké, valašské, slezské, lašské, hanácké, hanácko-slovácké, horácké, brněnské a české.
2. Regionální soutěžní přehlídky jsou soutěžní s postupem na celostátní finále, budou uspořádány regionálními folklorními sdruženími během měsíce března a uskuteční se v regionech Slovácko, hanácké Slovácko, Valašsko, Slezsko, Lašsko, Haná, Brněnsko, Horácko, střední Čechy, západní Čechy, jižní Čechy a severovýchodní Čechy.
3. Vystoupení dětí v regionálních soutěžních kolech hodnotí nejméně tříčlenná porota, která s jednoznačným určením pořadí rozhodne o postupu do celostátního finále postupovým klíčem stanovený počet dětí (sólových interpretů příslušného věku) a jednoho náhradníka.
4. Postupový početní klíč z regionálních soutěžních kol:
Slovácko (7 dětí + 1 náhradník), Slezsko (obě části společně 7 + 1), Valašsko (7 + 1), Lašsko (4 + 1), Haná (4 + 1), hanácké Slovácko (3 + 1), severovýchodní Čechy (3 + 1), Horácko (4 + 1), jižní Čechy (3 + 1), západní Čechy (3 + 1), Střední Čechy (2 + 1) a Brněnsko (2 + 1).
5. Pořadatelé regionálních kol ohlásí termín své soutěže vyhlašovateli celostátní soutěže nejpozději do 15.
února 2006.
6. Na regionálních soutěžích a při celostátním finále ve Velkých Losinách zazpívají děti dvě písně odlišného charakteru (táhlá, rytmická) o dvou slokách. Dle výběru interpreta bude jedna ze soutěžních písní zpívána bez hudebního doprovodu.
7. Pořadatelé regionálních soutěžních přehlídek zašlou výsledkovou listinu své přehlídky se jmény postupujících zpěváčků na dodaném tiskopise na adresu Folklorní sdružení ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 (fax 224 214 647, e-mail: synek@adam.cz) ihned po uspořádání přehlídky, nejpozději však do 10. dubna 2006.
8. Výsledkovou listinu postupujících zpěváčků doplní pořadatelé regionální soutěže notovými zápisy obou písní s uvedením tóniny, ve které na sotěži zaznějí, mohou přiložit příp. také jejich demonahrávku zpěvu.
9. Celostátní soutěžní přehlídku hodnotí nejméně pětičlenná odborná porota, která může ocenit nejvýše celkem deset dětí. Vždy však vyhlásí Zpěváčka České republiky roku 2006 - Zlatý zpěváček 2006 (1. místo), Stříbrného zpěváčka 2006 (2. místo) a Bronzového zpěváčka 2006 (3. místo), přičemž první místo získá jeden soutěžící, další místa mohou být dělena pro více zpěváčků; maximálně je však možno na 2. a 3. místě ocenit 5 dětí.
10. Vítězové předcházejícího ročníku celostátní soutěže ve Velkých Losinách (děti s umístěním na 1. až 3. místě) se v dalším roce nemohou jako soutěžící zúčastnit regionální a celostátní soutěžní přehlídky. Pořadatelé je však mohou pozvat k účasti a vystoupení jako hosty těchto soutěžních přehlídek.
11. Vystoupení na regionálních přehlídkách bude doprovázeno lidovou hudbou, soutěžní vystoupení při celostátní soutěžní přehlídce doprovází hudby česká, slovácká a slezská. Soutěžící děti budou mít možnost s hudbami zkoušet.
12. Soutěžní porota celostátního finále ve Velkých Losinách rozhodne také o udělení putovní Ceny
Jaroslava Juráška za výjimečný interpretační výkon.
13. S vítězi celostátní soutěže a držitelem Ceny J. Juráška bude Folklorní sdružení ČR dál v kontaktu a děti budou v nadcházejících letech pozvány k účasti na některém z připravovaných koncertů (září 2006 Luhačovice a říjen 2006 Praha), případně dalších připravovaných přehlídek a festivalů.
14. Folklorní sdružení ČR organizačně a finančně zajišťuje celostátní soutěžní finále ve Velkých Losinách, regionální a nižší postupová kola jsou v organizační a finanční režii místních pořadatelů.
Při hodnocení budou odbornou porotou sledována především následující kritéria:
1. Výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta.
2. Hlasové a intonační schopnosti.
3. Zvládnutí regionálního stylu a dodržení dialektu.
4. Hlasová a intonační přesnost a jistota.
5. Výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu.
6. Schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou.
Při hodnocení může porota přihlédnout k tanečnímu nebo hudebnímu doplnění vlastního zpěvu. Tato taneční nebo hudební prezentace není součástí hodnocení.

redakce časopisu Folklor

DALŠÍ INFORMACE: Zpěváčci
Zveřejněno 20.11.2005 v 13:02 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA