HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Vinš redaktorce Barboře Čumpelíkové

Časopis Folklor č.6/2005
V mé blízkosti se objevila v době založení Folklorního sdružení v roce 1990. Přiznám se, že do té doby jsem ji příliš (lépe by bylo říci téměř vůbec) neznal a její do té doby velmi bohaté aktivity na poli odborném i v českých národopisných
souborech jsem "odhalil" až následně. Přece jen v 80. a 90. letech minulého století byla vzdálenost mezi Strážnici, kde jsem působil, a Prahou, resp. Čechami, relativně příliš velká.
Po založení Folklorního sdružení v roce 1990 jsme se setkali a více poznali při práci nejen ve výboru sdružení, jehož členkou byla od počátků dlouhá léta. Ještě déle pak působila jako aktivní redaktorka a moje nejbližší spolupracovnice nejprve v bulletinu a pak i v časopise Folklor. Do přípravy a vydávání tohoto významného a pro sdružení důležitého titulu se zapojila hned od počátku, tedy od doby, kdy se budoval první kompaktnější redakční tým a určoval obsah nového periodika. Vycítila, že právě její znalosti a zkušenosti z mnohaleté práce v českých souborech i jejich dobrá znalost jí umožní zpracovat fundované příspěvky, které pečlivě popisovaly a detailně rozebíraly jednotlivá vystoupení a koncerty souborů i pořady festivalů. Články Barbory Čumpelíkové jsou dodnes důležité nejen pro nové období folklorního hnutí, ale také pro činnost souborů i historii Folklorního sdružení. Ve svých příspěvcích dovedla mladým lidem sdělit nejen své ohromné životní zkušenosti a poznatky ze souborové práce, ale také ze setkání se vzácnými osobnostmi a lidmi. Na mysl mi přichází její seriálově pojaté příspěvky o Karlu Plickovi i o mnoha dalších osobnostech české folkloristiky. Před deseti lety nezapomněla na 100. výročí Národopisné výstavy českoslovanské a seriálu článků popisujícím přípravu i průběh této velkolepé "slavnosti" uspořádané v Praze v roce 1895 věnovala několik po sobě jdoucích čísel našeho časopisu. Podobně byl koncipován také cyklus pojednání o výročních i rodinných lidových zvycích a obyčejích, který též na pokračování vycházel v několika ročnících časopisu.
Nejen s jubilantkou, ale také s jejím manželem Janem Čumpelíkem jsme nejednou proseděli řadu hodin diskusemi nejen o významu a smyslu činnosti souborů, ale také o směrování jejich umělecké cesty, zpracování folkloru pro scénu, jakož i o důležitosti a významu jeho autentické předlohy a jejího zachování jako fundamentu pro uměleckou činnost souborů. Barbora Čumpelíková vždy dbala o to, aby její písemná sdělení vedoucím souborů bylo srozumitelná, a aby se z něho dovedli poučit pro svou další práci.
Řízením osudu se naše cesty v druhé polovině minulého roku rozešly. Po smrti manžela Jana opustila z rodinných důvodů redaktorské místo v našem časopise a naše setkání byla v následujícím roce dosti sporadická, spočívající spíše v povzbuzujících slovech útěchy, podpory a porozumění v období svátků a výročí. O to více se těším ze skutečnosti, že Barbora Čumpelíková toto nelehké období svého života dovedla překonat a v poslední době přece jen více nastoupila novou cestu spolupráce v oboru, jemuž se věnovala podstatnou část svého života a který jí byl dán do vínku na počátku její bohaté životní cesty.
Rád bych Barboře Čumpelíkové u příležitosti jejího životního jubilea za celý tým spolupracovníků, kamarádů a přátel poblahopřál a popřál nejen sílu k překonání všech současných životních starostí, ale také zdraví a pohodu pro další práci a pomoc našim souborům.

František Synek

DALŠÍ INFORMACE: Čechova
Zveřejněno 21.11.2005 v 23:30 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA