HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Výstava České betlémy

Tisková zpráva
Praha
Výstava ČESKÉ BETLÉMY se uskuteční ve dnech 30.11.2005 - 8.1.2006 v Muzeu hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8.
Otevřeno denně kromě pondělí 9.00 - 18.00
Autor výstavy: František Valena (Předseda Spolku českých betlemářů)
Komentovaná prohlídka pro novináře se uskuteční dne 29. listopadu 2005 v 15:00 hod. v hlavní budově muzea Na Poříčí 52, Praha 8.
Vernisáž se koná 29. listopadu 2005 v 17:00 hod. tamtéž.
Muzeum hlavního města Prahy
Připravovaná vánoční výstava by měla být především přitažlivou diváckou událostí, určenou pro děti i dospělé, pro laiky i odborníky. Dominantou celého výstavního prostoru bude dřevěná svatá Rodina v životní velikosti včetně aranžovaného chlívku. Vánoční atmosféru celé expozice podpoří i centrálně umístěný ozdobený vánoční stromek včetně dětských hraček pocházejících z konce 19. a začátku 20. století. Ve vitrínách po obvodu výstavní síně budou návštěvníkům představeny betlémy nejen historické, ale i práce současných autorů. Divák tak bude mít možnost porovnat, jak hluboko je betlemářská tradice u nás zakořeněná.
Vystaveno bude i několik velkých stavěcích betlémů ať už dřevěných z Příbramska, anebo malovaných na kartonu z Ústí nad Orlicí.
Výjimečnost našeho středoevropského regionu je v tom, že na tak malém území vznikly betlémy s velkou rozdílností. Ať už co se týče výtvarného názoru, anebo techniky výroby. Důkazem toho budiž území Českomoravské vysočiny. Odtud známe z Třeště betlémy dřevěné vyřezávané a o několik kilometrů dál z Třebíče zase betlémy ručně malované na kartonu.
Instalace výstavy i výběr exponátů by měl v návštěvníkovi vyvolat atmosféru klidu a vánoční pohody.
V lesní jeskyni poblíž obce Grecio v italské Umbrii o vánocích roku 1223 nechal sv. František z Assisi u prázdných jeslí s živým volečkem a oslem sloužit mši, která se stala předobrazem skutečných jesliček a betlémů tak, jak je známe z dneška. Takto sloužená štědrovečerní mše našla velkou oblibu nejen u řádových bratří, ale i u obecného lidu. O šíření tohoto zvyku po celé Evropě se pak velkou měrou zasloužili Jezuité z řádu Tovaryšstva Ježíšova, kteří první jesličky ve střední Evropě postavili v kostele sv. Klimenta v Praze a to již v roce 1560. Největší rozkvět stavění jeslí nastal v baroku. Betlémy z té doby se sestávaly z figur v životní velikosti a to buď plošných, malovaných na dřevěných deskách nebo vyřezávaných ze dřeva, někdy i kostýmovaných. Tento církevní zvyk byl za panování Josefa II. označen za naivní a církve nedůstojný, a proto byly betlémy panovníkovým nařízením vydaným kolem roku 1780 z kostelů vykázány. Obliba betlémů byla ovšem tak veliká, že si je zprvu šlechtici, posléze i prostí lidé začali stavět doma sami. Paradoxní tudíž je, že zákazy Josefa II. se největší měrou zasloužily o vznik betlemářství v Čechách. Figurky do betlémů byly vyráběny ze dřeva, papíru, vosku nebo i z chlebové střídky.
Kontakt:
František Valena, autor výstavy; tel.: 723 225 241
Oddělení prezentace, tel.: 224 227 490 (l. 112), 224 223 696 (l.111), 602 495 513;
e-mail: fabikova@muzeumprahy.cz, lukes@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 29.11.2005 v 11:20 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA