HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Jubilant Zdeněk Mišurec

Časopis Folklor č.6/2005
V říjnu tohoto roku oslavil významné životní jubileum 80 let, dlouholetý redakční spolupracovník časopisu Folklor, vědecký pracovník a badatel, etnograf, autor řady festivalových pořadů, člen Programové rady a Senátu MFF Strážnice, programové rady MDF Strakonice a spolupracovník dalších festivalů a souborů pan Zdeněk Mišurec.
Ke spolupráci s redakcí časopisu Folklor a s Folklorním sdružením ČR se přihlásil v roce 1995 v rámci hodnocení koncertů Týdne folkloru, uspořádaného v Praze na Žofíně v rámci oslav 100. výročí Národopisné výstavy českoslovanské. Do časopisu nejprve přispíval dlouholetou sérií českých, moravských a slezských lidových písní z fondů Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd v Praze v známém Zpěvníčku, později zpracovával zajímavé příspěvky do rubriky Osobnosti národopisu, v nichž se věnoval našim významným národopisným badatelům a jejich práci, čímž napomáhal vedoucím souborů k orientaci v základní problematice národopisné vědy a folklorního hnutí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Pan Zdeněk Mišurec pochází z Valašska. Svou profesní kariéru zahájil jako budovatel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Později přesídlil do Prahy, kde pak dlouhá léta působil jako vědecký pracovník ve zmíněném Ústavu pro etnografii a folkloristiku AV. Dnes, přestožesi užívá zasloužilého důchodu, velmi rád zavítá mezi své kamarády vrstevníky nejen do Valašského nebo Slováckého krúžku v Praze, ale také mezi známé a kamarády na východní Moravu, na milované Valašsko nebo oblíbené Slovácko.
Přeji panu Zdenku Mišurcovi dlouhá léta pevného zdraví, spokojenosti, životního optimismu i rodinné pohody.

František Synek

DALŠÍ INFORMACE: MIŠUREC Zdeněk
Zveřejněno 30.11.2005 v 23:50 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA