HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

21. strážnické sympozium

NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY
vás srdečně zve na 21. strážnické sympozium
Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury
Tradiční lidová kultura a její prezentace jsou jedním z důležitých prvků, jimiž se v současném globalizačním procesu udržuje kulturní diverzita národů či etnik. Z tohoto hlediska je problematika správně uplatňovaných postupů šíření, prezentace a předávání hodnot tradiční lidové kultury v rámci její ochrany mimořádně aktuální. Řada projevů, jako např. folklor, patří do oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které jsou v médiích - nejvýznamnějších zprostředkovatelích informací o kulturních hodnotách v současnosti - odsunuty do pozadí. Vzhledem ke komerčnímu pojetí europamerické mediální kultury si především odborná veřejnost klade otázku, zda lze tento trend nějakým způsobem ovlivnit. Strážnické sympozium v roce 2006 by mělo v duchu dokumentu UNESCO Úmluva o ochraně nehmotného kulturního dědictví z roku 2003 i textu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR z roku 2003 hledat řešení.
Jednání bychom rádi rozdělili do následujících bloků:

1. Úloha škol a školních zařízení při předávání hodnot tradiční lidové kultury.

2. Úloha neškolních výchovných zařízení (např. muzeí, muzeí v přírodě apod.) při prezentaci tradiční lidové kultury.

3. Úloha folklorního hnutí - význam folklorních souborů, spolků, jejichž činnost souvisí s tradiční lidovou kulturou.

4. Úloha médií, včetně výčtů sdělených informací týkajících se tradiční lidové kultury - např. také regionální televizní vysílání, rozhlasové vysílání, periodický tisk, vydavatelská činnost (knihy, audio a audiovizuální nosiče).

5. Vliv cestovního ruchu na tradiční lidovou kulturu.
Sympozium se uskuteční ve dnech 15. - 16. března 2006 v prostorách strážnického zámku.
Kontaktní adresa: Národní ústav lidové kultury, 696 62 Strážnice - zámek,
tel.: +420 518 306 611, fax +420 518 306 615, e-mail: info@nulk.cz .

Vojtěch Ducháček, NÚLK, 6.3.2006

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 06.03.2006 v 10:50 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA