HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Dohoda o spolupráci

GEJZÍR s.r.o. a Folklorní sdružení ČR
Folklorní sdružení ČR
Preambule

Předmětem a základním směrem této Dohody je spolupráce při organizaci, přípravě a uspořádání pořadu DECHOVKA BYLA, JE A BUDE, kterou Gejzír pořádá dne 7. října 2006 v pražské Sazka Areně a souvisejících akcích na území hlavního města Prahy. Zároveň je to prezentace a propagace této akce, jako nutnost rozvíjení povědomí o tradiční lidové kultuře etnografických regionů České republiky a pro celkový rozvoj našich hudebních tradic.
Gejzír:

- Uvede spolupráci, včetně loga FoS ČR, na speciálním webu k akci (www.dechovka-sazkaarena.com)

- Zajistí prezentaci FoS ČR na všech dalších vydaných tiskovinách k akci

- Zajistí umístění dodaného loga FoS ČR na viditelném místě při akci na hlavním pódiu

- Zajistí min. 2x prezentaci FoS ČR při promítání v průběhu akce z dodaného DVD (spotu)

- Zajistí prezentaci souboru - člena FoS ČR, který bude vystupovat v rámci hlavního pořadu v Sazka Areně
FoS ČR:

- Zajistí propagaci a prezentaci akce Dechovka byla, je a bude v rámci svých aktivit (např. prezentace akce na svém serveru, spolupráce s jednotlivými kraji ČR i zahraničím, medializace ve vybraných médiích ČR, tisk materiálů k akci, drobné prezentační předměty na tiskových besedách k akci)

- Pomůže s propagací prodeje vstupenek v prodejní síti Sazkaticket pro jednotlivce i kolektivy (nad 30 osob 10% sleva)

- Pomůže se zprostředkováním a zajištěním vystoupení folklorních souborů v rámci pořadu Dechovka byla, je a bude

- Pomůže s vyhledáváním vhodných sponzorů akce

- Dodá cenu(y) do slosovatelných vstupenek na akci
Článek III.

Gejzír a FoS ČR deklarují svou vůli ke vzájemné spolupráci tak, že se budou vzájemně oslovovat a hledat možnosti této spolupráce. Aktivity jedné strany nesmějí poškodit stranu druhou. Tato spolupráce se uzavírá na dobu určitou a to do konce 7. října 2006, včetně.
Článek IV.

Tato Dohoda o spolupráci je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
V Praze dne 11.7. 2006

Petr Šimáček
jednatel
Gejzír, s r.o.

Zdeněk Pšenica
předseda
Folklorní sdružení České republiky
Folklorní sdružení ČR
Folklorní sdružení ČR
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 12.07.2006 v 17:45 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA