HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

PRAŽSKÝ JARMARK

P R O G R A M MEZINÁRODNÍHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU "PRAŽSKÝ JARMARK"
PRAHA 1, NA OVOCNÉM TRHU 29. 8. - 3. 9. 2006
V těchto dnech vrcholí přípravy na 3. Pražský jarmark, v Praze již visí plakáty zvoucí na Mezinárodní folklorní festival, na kterém vystoupí 22 domácích i zahraničních souborů, představí se lidová řemesla a je připraven i další doprovodný program.
MFF Pražský jarmark
Cílem mezinárodního folklorního festivalu PRAŽSKÝ JARMARK je prezentovat před širokou pražskou veřejností, ale i mnoha zahraničními i domácími návštěvníky hlavního města, sílu, krásu a pestrost folklóru. Celou sváteční atmosféru na Ovocném trhu budou doplňovat ukázky drobných starých řemeslných činností. Vždyť kolik jen kvetlo řemesel všude po dědinách a městech a jak málo jich zůstalo dodnes. Přesto se najdou zruční kováři, hrnčíři, metláři, košikáři, nebo stále žádáni tesaři. Ale ať už to byli dříve sedláři, kováři, kolomazníci, sladovníci či bruslaři a mnoho dalších, všechna jejich rukodělná činnost, um a zručnost se projevila i v lidové slovesnosti. Vzniklo bohatství písní a říkadel, žertovných popěvků, rčení, úsloví a pověstí, ale také i tanců.
Podíváme se na některé z nich a ponoříme se do dávných časů, kdy jediným spojením mezi lidmi byli formani, potulní drotaři, miškáři a obchodníci nabízející své zboží.

Ponoříme se do časů, kdy lidé tak nespěchali jako dnes a dokázali vytvořit krásu, která věky překonává.
ÚČINKUJÍCÍ ZAHRANIČNÍ SOUBORY :

Folklorní soubor " TEJIENDO EL AZAR" z Kolumbie
Dětský folklorní soubor "KRAKOWIAK" z Polska
Folklorní soubor "IRENDEK" z Ruska
Folklorní soubor "SIDER VOIVODA" z Bulharska
Folklorní soubor "ČARNICA" ze Slovenska
Folklorní soubor z Mexika
Folklorní soubor z Cookových ostrovů
Folklorní soubor "SLIAČANKA" ze Slovenska
Folklorní soubor "DOINA" z Rumunska
ÚČINKUJÍCÍ DOMÁCÍ SOUBORY :

Jihočeský soubor písní a tanců "ÚSVIT" z Českých Budějovic se svou muzikou
Folklorní soubor "ŠARVANCI" z Prahy
Valašský soubor písní a tanců "RADHOŠŤ" z Rožnova pod Radhoštěm
Vojenský umělecký soubor "ONDRÁŠ" z Brna
Dětská lidová muzika "NOTIČKY" z Prahy
Folklorní soubor "KRUŠPÁNEK" z Prahy
Cimbálová muzika "BROLN" z Brna
Dětský folklorní soubor "KYTICE" z Prahy
Soubor "ŽEROTÍN" ze Strážnice
Soubor "MLADINA" z Plzně
Soubor "JAROŠOVCI" z Mělníka
Dětský folklorní soubor "JAROŠÁČEK" z Mělníka
Dětský folklorní soubor "KUŘÁTKA" z Chrudimi
SKLADBA PROGRAMOVÝCH DNŮ :
ÚTERÝ 29. 8. 2006 - program od 16,00 do 22,00 hodin

16,00 - soubor z Mexika
16,30 - soubor "IRENDEK" z Ruska
17,00 - soubor "ČARNICA" ze Slovenska
17,30 - soubor z Cookových ostrovů nebo soubor Portugalsko
18,00 - soubor "DOINA" z Rumunska
18,30 - soubor "SIDER VOIVODA" z Bulharska
19,00 - soubor "ŠARVANCI" z Prahy
19,30 - soubor z Mexika
20,00 - Slavnostní zahájení PRAŽSKÉHO JARMARKU
20,30 - soubor "ČARNICA" ze Slovenska
21,00 - soubor "TEJIENDO EL AZAR" z Kolumbie
21,30 - soubor z Cookových ostrovů

Ve 20,00 hodin rozezní náměstí Ovocného trhu slavnostní fanfáry k zahájení Mezinárodního folklorního festivalu PRAŽSKÝ JARMARK za účasti hlavních představitelů festivalu, významných VIP hostů a jednoho krojovaného páru z každého účinkujícího souboru.

STŘEDA 30. 8. 2006

Ve 14,00 hodin - slavnostní průvod účinkujících
Slavnostní průvod folklorních souborů s mezinárodní účastí by měl dotvářet celkový charakter a atmosféru festivalu. Divákům se naskytne jedinečná příležitost shlédnout barevný proud mnoha souborů z jednotlivých folklorních regionů České republiky, ale i z daleké ciziny, s řekou pestrosti krojů, radosti, tance a zpěvu.
Průvod vyvrcholí před hlavní scénou na Ovocném trhu krátkým představením jednotlivých souborů.


PROGRAM - od 16,00 do 22,00 hodin

16,00 - soubor " TEJIENDO EL AZAR" z Kolumbie
16,30 - soubor "SIDAR VOJVODA" z Bulharska
17,00 - soubor "IRENDEK" z Ruska
17,30 - dětský soubor "KRAKOWIAK" z Polska
18,00 - soubor "ČARNICA" ze Slovenska
18,30 - soubor z Cookových ostrovů
19,00 - soubor "DOINA" z Rumunska
19,30 - soubor "SIDER VOIVODA" z Bulharska
20,00 - soubor "TEJIENDO EL AZAR" z Kolumbie
20,30 - soubor "IRENDEK" z Ruska
21,00 - soubor z Mexika
21,30 - soubor "ČARNICA" ze Slovenska

ČTVRTEK 31. 8. 2006 - program od 16,00 do 22,00 hodin

16,00 - soubor "SLIAČANKA" ze Slovenska
16,30 - soubor "RADHOŠŤ" z Rožnova pod Radhoštěm
17,00 - soubor z Cookových ostrovů
17,30 - soubor "IRENDEK" z Ruska
18,00 - soubor "ČARNICA" ze Slovenska
18,30 - dětský soubor "KRAKOWIAK" z Polska
19,00 - soubor "SIDER VOIVODA" z Bulharska
19,30 - soubor "TEJIENDO EL AZAR" z Kolumbie
20,00 - soubor "DOINA" z Rumunska
20,30 - soubor "IRENDEK" z Ruska
21,00 - soubor "ČARNICA" ze Slovenska
21,30 - soubor "RADHOŠŤ" z Rožnova pod Radhoštěm

PÁTEK 1. 9. 2006 - program od 16,00 do 22,00 hodin

16,00 - dětský soubor "KRAKOWIAK" z Polska
16,30 - soubor "SIDER VOIVODA" z Bulharska
17,00 - dětská lidová muzika "NOTIČKY" z Prahy
17,30 - soubor z Cookových ostrovů
18,00 - soubor "SLIAČANKA" ze Slovenska
18,30 - soubor "ÚSVIT" z Českých Budějovic
19,00 - soubor "IRENDEK" z Ruska
19,30 - soubor "ÚSVIT" z Českých Budějovic
20,00 - soubor "TEJIENDO EL AZAR" z Kolumbie
20,30 - vojenský umělecký soubor "ONDRÁŠ" z Brna

SOBOTA 2. 9. 2006 - program od 16,00 do 22,00 hodin

16,00 - soubor "JAROŠOVCI a JAROŠÁČEK" z Mělníka
16,30 - soubor "IRENDEK" z Ruska
17,00 - soubor "ŽEROTÍN" ze Strážnice
17,30 - dětský soubor "KRAKOWIAK" z Polska
18,00 - soubor z Cookových ostrovů
18,30 - dětský soubor "KYTICE" z Prahy
19,00 - cimbálová muzika "BROLN" z Brna
19,30 - soubor "SIDER VOIVODA" z Bulharska
20,00 - soubor "JAROŠOVCI a JAROŠÁČEK" z Mělníka
20,30 - soubor "SLIAČANKA" ze Slovenska
21,00 - soubor "IRENDEK" z Ruska
21,30 - soubor z Cookových ostrovů

NEDĚLE 3. 9. 2006 - program od 16,00 do 20,00 hodin

16,00 - dětský folklorní soubor "KUŘÁTKA" z Chrudimi
16,30 - soubor "KRUŠPÁNEK" z Prahy
17,00 - soubor "SLIAČANKA" ze Slovenska
17,30 - soubor "IRENDEK" z Ruska
18,00 - soubor "ŠARVANCI" z Prahy
18,30 - soubor z Cookových ostrovů
19.00 Závěrečný ceremoniál festivalu za účasti hlavních představitelů a
významných VIP hostů festivalu
19.30 - soubor "MLADINA" z Plzně
Autor programů a režie : Miroslav E K A R T

Produkce : Vlasta C I B U L O V Á

Průvodní slovo : Tomáš G R O S S
Romana P A C Á K O V Á
Radka E H R E N B E R G E R O V Á
Jaroslav S U C H Á N E K

Texty : Romana P A C Á K O V Á
Tomáš G R O S S
Miroslav E K A R T

Inspice : Josef H A R Č A R I K
Vedoucí jednotlivých souborů

Ozvučení : TONSTUDIO Rajchman

Video projekce : Studio VEMORI

Dušan Macháček

MFF Pražský jarmark
Záběr z 2. ročníku festivalu
Účastníci dětské taneční dílny vystoupí na Jarmarku
V rámci programu Pražského jarmarku 2006 vystoupí v sobotu 2.září odpoledne děti, které jsou účastníky Mezinárodní tvůrčí dílny, která probíhá v posledním srpnovém týdnu v Praze. Pražského soustředění se zúčastní 5 dětských tanečníků z ČR, 5 párů ze Slovenska a po jedné dvojici z Polska a Maďarska. Obsahem tvůrčí dílny bude výuka tanců z vybraných regionů ČR a Slovenska pod vedením zkušených lektorů z obou zemí. Vyvrcholením nácviku bude společné vystoupení na pódiu Pražského jarmarku na Ovocném trhu. Děti ve věku 12 - 14 let se seznámí rovněž s krásami a zajímavostmi Prahy a budou mít možnost sledovat i některá vystoupení Mezinárodního folklorního festivalu.

Dušan Macháček

Zveřejněno 16.08.2006 v 17:08 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA