HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Hodnocení 7. ročníku MFF Babí léto 2006

Ve dnech 13. - 17. 9. 2006 proběhl 7. ročník MFF Babí léto. Tohoto ročníku se zúčastnilo 10 souborů ze šesti zemí Evropy.
Dětské folklorní soubory:
KIS CSEPEL - Budapešť, Maďarsko
PILSKO - Žywiec, Polsko
OVEČKY - Valašské Meziříčí, Česká republika
SVĚTLOVÁNEK - Bojkovice, Česká republika

Dospělé folklorní soubory:
AURRERA - Leza Baskicko, Španělsko
RAZVITIE - Sevlievo, Bulharsko
VRŠATEC - Dubnica nad Váhom, Slovensko
BAČA - Valašské Meziříčí, Česká republika
CIFRA - Uherské Hradiště, Česká republika
JISKRA - Plzeň, Česká republika
Mezinárodní folklorní festival Babí léto
Festival začal ve středu 13. 9. příjezdem zahraničních souborů. Každý soubor měl na starosti jeden člen souboru Bača, který jim dělal po celou dobu konání festivalu průvodce tzv. "pilota". Pro komunikace s maďarským a bulharským souborem jsme měli zajištěny tlumočníky, kteří nám a "pilotům" velmi pomáhali. Soubory byly ubytovány na jednom místě. Večer jsme vedení jednotlivých souborů představili program festivalu a celý jeho časový scénář tak, aby vše probíhalo hladce. Musím podotknout, že nejpečlivější a nejpřesnější byli Baskové.
Na čtvrtek dopoledne bylo pro soubory připraveno první vystoupení. V 10,00 hodin se představili školákům prvního stupně základních škol v Kulturním zařízení. Každý soubor měl asi 15 minut na svůj program. Baskové předvedli krátké vystoupení a potom vzali děti z hlediště, ty které chtěly a učili je jejich tance. To se školákům moc líbilo.
Odpoledne jsme vzali soubory do Valašského muzea v přírodě - na stráň, aby se podívali jak se zde dříve žilo a jak to tady vypadalo. V místní kolibě jsme měli domluvenou ochutnávku krajových specialit, což se souborům moc líbilo a byli spokojení.
V 19,00 hodin na nádvoří zámku Žerotínů začal první doprovodný program festivalu a to vystoupení VUS Ondráš z Brna, které bylo určeno pro širokou veřejnost a byl volný vstup. Nádvoří bylo zaplněno ze dvou třetin. Vystoupení tohoto profesionálního tělesa bylo naprosto skvělé jak hudebně tak tanečně.
Po vystoupení Ondráše následoval tzv. gasto večer. Tento večer byl určen k tomu, aby se nenásilnou formou soubory mezi sebou seznámily a spřátelily. Zahraniční soubory a náš soubor (Bača, Ovečky) měli za úkol sebou přivézt nějakou specialitu své země nebo svého regionu a nabídnout ji ostatním na ochutnání. Tak např. Baskové nám pražili malé ostré klobásky a k tomu jako specialitu sýr, ve kterém se pohybovaly malé housenky, které tam prý musí být, pokud je správně uzrálý. K tomu měli na zapití víno a nějaký sladký likér. Bulhaři zase pekli tvarohovou buchtu, která byla velmi chutná. Poláci nabídli něco na způsob naší škvarkové pomazánky, Maďaři samozřejmě dovezli typický ostrý salám. Češi, tedy my jsme nabízeli klobásky, utopence, škvarky, chléb ze sádlem, frgály (valašské vdolky), malé koláčky, slané tyčinky a nechyběla slivovice. Co se týká ochutnávek, všichni byli naprosto spokojeni. Při tom všem hrály u každého stánku s ochutnávkou muziky, které měly za úkol bavit ostatní. Nejdružnější byly polské děti, které všechny strhly k tanci a společnému veselí. Gastro večer pro svou skvělou atmosféru určitě zařadíme i do příštího ročníku Babího léta.
V pátek dopoledne měly soubory volno, všechny kromě Bulharů zůstaly v místě ubytování a buď zkoušeli nebo aktivně odpočívali. Bulhaři měli zájem o prohlídku města V.M., tudíž dopoledne strávili nákupy a procházkami.
Odpoledne se soubory oblékly do krojů a byli rozděleni na čtyři nejatraktivnější místa V.M., kde předváděli své tance a muziku. Byli s nimi také děti z Oveček, které měly sebou letáky a zvaly kolemjdoucí na sobotní vystoupení na náměstí. Po těchto tzv. "animacích" se soubory přemístily na Bystřičku do areálu letního kina.
Zde byl v 18,00 hodin zahájen program POD KLENOVEM, kde se představily všechny zahraniční soubory, soubor Ovečky a také soubor Světlovánek, který přijel do V.M. v odpoledních hodinách. Po skončení všech vystoupení soubory nastoupily na slavnostní závěr, který režírovala paní Renáta Kotasová - choreografka souboru Bača a Ovečky. Byla to nádherná směsice krojů a barev, která ve večerním nasvícení vypadala úchvatně.
Souběžně s programem na Bystřičce, probíhal ve V.M. na nádvoří zámku Žerotínů druhý doprovodný program festivalu a to koncert skupiny JAVORY Hany a Petra Ulrychových. Koncert byl placený a nádvoří bylo zaplněno z větší části.
Sobota 16. 9. pro soubory začala slavnostním průvodem, který vyšel v 10,00 hodin z Vodní ulice. Zástupci souborů a VIP hosté se, ale už v 9,00 hodin sešli v obřadní síni MÚ, kde byli přivítáni starostou města JUDr. Kubešovu. Všichni se poté přesunuli na náměstí, kde měli vyhrazena místa k sezení, aby mohli shlédnout krátké vystoupení souborů, které průvodem postupně došly až na pódium. Každý soubor se představil zhruba 5-ti minutovou ukázkou.
Ve 12,30 hodin byly seniory souboru Bača zahájeny PRAMENY - nesoutěžní přehlídka valašských souborů. Tuto přehlídku vedl ValFos pod vedením paní Mgr. Jany Šamánkové a představilo se na ní sedm valašských souborů z různých částí Valašska.
V 15,00 hodin byla zahájena 1. část sobotního programu festivalu s názvem AJ MY MALÍ, která byla určena dětským souborům. Všechny dětské soubory byly tanečně i pěvecky na velmi vysoké úrovni. Mezi nejmladší tanečníky patřila skupina Ovečky I - tzv. malošci a děti ze Světlovánku, kterým bylo mezi 7 - 11 lety.
Mezinárodní folklorní festival Babí léto
Mezinárodní folklorní festival Babí léto
Od 17,00 hodin se na pódiu postupně vystřídaly muziky všech souborů, včetně těch, které přijely až v sobotu ráno (Vršatec, Cifra, Jiskra).
Vrcholem dne byla 2. část sobotního programu festivalu s názvem Z DOMOVA AJ ZE SVĚTA, kterou v 19,00 hodin zahájil starosta JUDr. Kubeša (místostarostka Dagmar Lacinová). V této části se představily všechny dospělé soubory. Ani o jednom souboru se nedá říct, že by byl slabý. Všechny byly, přestože jsou amatéry, na velmi vysoké úrovni. Baskové předváděli své řadové tance vyjadřující boj za svobodu a samostatnost, což na některé diváky působilo rozporuplně. Bulhaři nám představili pestrost a krásu svých krojů, tanců a zpěvu. Mezi zajímavé patřil mužský tanec. Jiskra z Plzně ukázala typické české tance ne však strojeně, ale byly zpracovány velmi humornou formou. Totéž se dá říci o souboru Cifra z Uherského Hradiště, která nečerpá pouze ze svého regionu a nebojí se jít za jeho hranice. Takže jsme mohli shlédnout např. myjavský tanec. Vršatec ze Slovenska v sobě nezapřel temperament a smysl pro přesnost pohybu a souhru všech tanečníků. Mezi nejrychlejší tance patřil tzv. "gemer".
Po slavnostním závěru, poděkování a předání pamětních listů se soubory přesunuly na kavárnu, terasu a nádvoří KZ, kde pokračovala volná zábava určená nejen souborákům, ale také široké veřejnosti. Bujará zábava trvala až do ranních hodin.
V neděli jsme se s laskavým svolením pana faráře zúčastnili mše v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči, která začala v 10,00 hodin. Po skončení mše každý soubor zazpíval píseň nebo zahrál nějakou skladu. Atmosféru v kostele umocnilo také to, že soubory byly v krojích. Ohlasy místních obyvatel i samotných členů souborů byly velmi kladné. Od kostela se soubory vydaly slavnostním průvodem směrem na náměstí.
Mezinárodní folklorní festival Babí léto
Ve 14,00 hodin byl v místním parku starostou města Kelč a starostou města V.M. slavnostně zahájen program Z domova aj ze světa. Naposledy zde představily všechny soubory svůj folklor, krásu tance, zpěvu a krojů. Celkovou skvělou atmosféru podpořilo také slunečné a teplé počasí. Po společném závěru, kdy se všechny soubory sešly na jevišti a také pod jevištěm a rozloučení pana starosty Kelče, si soubory vzájemně vyměnily dárky. Náš soubor - jako spolupořadatel každému souboru předal sadu dvou CD s fotografiemi z průběhu festivalu.
Tento ročník festivalu považuji za nejzdařilejší a organizačně velmi dobře zvládnutý. Za to vděčím a děkuji paní Marii Havranové - ředitelce festivalu, Haně Markové - pracovnici KZ, panu Ing. Ctiradu Bryolovi - vedoucímu CM Bača, Ireně Koutné, Renátě Kotasové, všem "pilotům", kteří se vzorně starali o své soubory a mnoha dalším lidem bez kterých bychom tak náročnou akci nemohli vůbec zorganizovat.
Samozřejmě, že se v průběhu festivalu občas vyskytly nějaké potíže, byly však řešeny v klidu a pohodě.
Nesmím zapomenout na instituce a firmy, které festival zajistily finančně nebo sponzorskými dary.
V prvé řadě to jsou spolupořadatelé festivalu: město Valašské Meziříčí, město Kelč a obec Bystřička.
Dále nám byl poskytnut grant z Ministerstva kultury, z odboru kultury a školství Zlínského kraje a protože jsme festivalem Folklórního sdružení ČR nechyběl ani malý příspěvek od nich.
Mezi významné sponzory patří firmy PONAST spol. s r.o., EFIOS s.r.o., Pekárna Lešňanka s.r.o., Mlékárna Valašské Meziříčí s.r.o., Poštorenská Vinotéka pana Kuriala, Váhala & spol. s r. o., Tomáš Divák - Valware, Uhlobeskyd spol. s r. o., Kooperativa a. s., CS Cabot spol. s r. o., TVM spol. s r. o., Marius Pedersen - TS VM s.r.o., Kraft Foods ČR s.r.o., ČSAD Vsetín a.s., ZŠ Křižná V.M., SPŠ stavební V.M.

Irena Smolková - vedoucí souboru Bača a Ovečky
Ve Valašském Meziříčí dne 10. 10. 2006

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 10.10.2006 v 22:18 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA