HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Jaroslav Wachtl - krásných devadesát!

časopis Folklor 4/2006
Milý jubilant se narodil 2. září 1916 v Rožnově pod Radhoštěm. V průběhu školní docházky navštěvoval do deseti let výuku hry na housle. V roce 1932 byl přijat na Masarykův učitelský ústav ve Valašském Meziřící. Jeho úspěchy ve hře na housle a klavír zaujaly i tamní profesorský sbor, který si jej vzal do svého kvarteta.
Své studium zakončil maturitou v roce 1936. Pro nedostatek učitelských míst nemohl vyučovat na školách. Nastoupil vojenskou službu, prožil mobilizaci, přípravu obrany v pevnostech, a pak i odsun z pohraničí a začátek II. světové války. V roce 1941 byl gestapem zatčen a uvězněn na 2 roky v koncentračním táboře pro politické vězně. Teprve po válce mohl čtyři roky vyučovat v pohraniční škole v Horním Benešově. Tam založil dětský pěvecký soubor a již v červnu 1945 zpíval sbor za jeho dirigování na mezinárodní výstavě rozhlasu v pražské Lucerně.
V roce 1949 se vrátil na Valašsko, kde učil na Horní Bečvě. Opět založil dětský pěvecký kroužek, s nímž se zúčastňoval mnoha soutěží, což přilákalo Čs. rozhlas Ostrava, který inicioval následné natáčení koled a písní v podání sboru v místním kostele.
I v další obci Vidče, kde začal vyučovat, založil dětský pěvecký kroužek. Přibyla i spolupráce s dětským valašským krúžkem Valašenka. S tímto kroužkem pak vystupoval v tehdejším Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze. Na této škole začal později ředitelovat a pak se stal školním inspektorem pro okresy Valašské Meziříčí a Vsetín.
V místě bydliště, v Rožnově pod Radhoštěm, se stal spoluzakladatelem a primášem Valašského souboru písní a tanců Javořina. Toto období tvořily nejplodnější roky jeho života - kvalitní a zodpovědné řízení škol v okrese, úspěchy souboru Javořina doma i v zahraničí, natáčení jeho cimbálové muziky v rozhlase atd.
Přišel však rok 1968, Pražské jaro a vstup vojsk Varšavské smlouvy do naší vlasti. Inspektor Jaroslav Wachtl se vstupem otevřeně nesouhlasil a musel se vzát své funkce a také veřejné folklorní činnosti v souboru Javořina, aby úspěšný kolektiv mohl nadále vyjíždět do zahraničí.
Byl přeřazen jako učitel na Zvláštní školu ve Valašském Meziříčí. Teprve po šesti letech mohl přijmout novou funkci primáše Valašského souboru písní a tanců Beskyd v nedalekém Zubří. V souboru setrval jako primáš celých 16 let až do roku 1992, kdy mu bylo již 72!
V souboru Beskyd se, jak jinak, věnoval opět malým zpěvákům a muzikantům, kteří nacházeli zalíbení právě ve folkloru. Právě zde je třeba vyzvednout zásluhu J. Wachtla za celoživotní práci s dětmi, které vedl k lidovému zpěvu a překrásnému lidovému muzicírování.
Jubilant Jaroslav Wachtl vedle práce ve školství a v souborech vyvíjel i publikační činnost. Psal články v odborných časopisech rožnovského regionu a ještě i v současnosti se stále jeho články objeví v tomto časopise Folklor, v němž působí jako pravidelný dopisovatel. Rovněž v místě svého bydliště, v Rožnově pod Radhoštěm, se zúčastňuje aktivně kulturních akcí (například besed v místní knihovně), a nadále se věnuje národopisné činnosti při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově jako člen jeho spolku.
Za celoživotní činnost, jak v práci pedagogické, tak především ve valašském folkloru v rožnovském regionu, si jistě zaslouží Jaroslav Wachtl mimořádné ocenění při jeho významném výročí - krásných devadesátých narozeninách!

Josef Gajdoš

DALŠÍ INFORMACE: Wachtl Jaroslav

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 16.11.2006 v 19:49 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA