HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

MF adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění

Tisková zpráva - SOUZNĚNÍ 2006
Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel
Ostrava - 14., 15 a 17.12., Beskydy (Kozlovice) - 16.12. a řada doprovodných akcí
Tradice festivalu Souznění byla založena v roce 1999, kdy se v prosinci na náměstí sv. Petra ve Vatikánu rozzářil vánoční strom z moravských Beskyd.Také tehdejší přípravy na vystoupení před svatým otcem Janem Pavlem II. byly jedním z motivů k uspořádání adventního setkání, které by připomnělo mizející vůně a chutě Vánoc (více web: www.souzneni-festival.cz / článek Vatikán 1999 Vojvoda). Letos se takto setkáváme už poosmé, abychom společně zachytili zanikající svět lidových tradic části Karpatského oblouku - severní Moravy a Slezska, Slovenska...Uvidíme ukázky práce těch nejlepších lidových mistrů, uslyšíme známé i pozapomenuté koledy, seznámíme se s vánočními zvyky blízkých i vzdálenějších krajů. Sváteční písně a hudba zazní z úst dětí i dospělých, amatérů a profesionálů. Domácí i zahraniční tvůrci předvedou výrobu vánočních ozdob, keramiky, lidových šperků, kovových, kožených a řezbářských výrobků... Na své si přijdou také milovníci specialit domácí kuchyně. Věříme, že letošní rozšířený program naplní vaše očekávání.
Za všechny, kdo pro Vás letošní Souznění připravili, přeje šťastné a veselé Vánoce 2006 Zdeněk Tofel (ředitel festivalu).
MF Souznění je přidruženým členem prestižní celosvětové organizace CIOFF.
Letošní festival je poprvé čtyřdenní. Novinkou bude program na Stodolní ulici v Ostravě.
2005
PROGRAM:

Čtvrtek 14.12. Ostrava, Stodolní ulice
18.00 hod. - Obchůzka s koledou po klubech.
Vystoupí: DFS Jastrabčan ze Šarišského Jastrabia (Slovensko), Valašský vojvoda - junior, SPV Kozlovice (Lucky, Sněhové vločky, Čertíci).
20.00 hod. - Klub TEMPL - Rusínské a šarišské Vianoce (Koncert duchovní hudby).
Vystoupí: Gréckokatolícky bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca z Prešova, ĽH Ondreja Kandráča, zpěvačka Monika Kandráčová, stříbrný Slávik Marianna Vasilenková z Krajného Čierna, dětská folklórna skupina Jastrabčan ze Šarišského Jastrabia (Slovensko).
Pátek 15.12. Ostrava, kostel sv. Václava.
19.00 hod. - Hle, přijde Pán (Barokní adventní a vánoční hudba).
Vystoupí: Komorní orchestr Collegium Marianum (Praha) s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou. Sólisté: Petra Noskaiová - mezzosopran (Slovensko), Tomáš Král - baryton (Brno), Sváteční slovo - Pavel Ryjáček (Čs. rozhlas 3 - Vltava).
Osvětlení - Martin Valový
Přímý přenos - TV NOE Ostrava, zvukový záznam Český rozhlas Ostrava
Sobota 16.12. Kozlovice (Beskydy)
8.00 hod. - Vánoční jarmark s lidovými řemesly - centrum obce. Předvádění, prodej vánočních ozdob, stromků, domácích specialit, teplé nápoje...
9.00 hod. - Obchůzky s koledou a vystoupení v centru obce, krytá scéna.
Volná vystoupení - sál OÚ Kozlovice: ĽH Ondreja Kandráča, DFS Jastrabčan ze Šarišského Jastrabia, dudák Josef Kuneš z Domažlic, žáci speciální Školy života (F-M), DFS Hurčánek z Palkovic, SPV Kozlovice, Slavík Moravia-Slávek Vašenda, Pěvecký sbor ZŠ Kozlovice, Schola kostela sv. Michaela, Klávesová škola Lenky Lepíkové, DFS Valášek, SLPT Valašský vojvoda.
11.00 hod. - Otevření Obecné školy na Fojtství (pro veřejnost). Účinkují: Pan uč. Štěpán Pustka, Divadelní společnost Kozlovice (Klanění Tří králů), DFS Valášek (živý betlém). Moderuje Dagmar Misařová (Čs. rozhlas Ostrava).
Koledování u Fojtství - krytá scéna - všechny soubory - viz 9.00 hod.
15.00 hod. - Kostel sv. Michaela archanděla.Koli jasna zvizda (Koncert duchovní hudby)
Vystoupí: Gréckokatolícky bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca z Prešova a ĽH Ondreja Kandráča se sólisty (Slovensko).
18.00 hod. - Sál OÚ Kozlovice. Adventně - vánoční pořad domácích souborů: Koledování a hostů: Koli jasna zvizda (Když jasná hvězda - Rusínské a šarišské Vianoce).
Vystoupí: ĽH Ondreja Kandráča, zpěvačky Monika Kandráčová z Krásnej Lúky a stříbrný Slávik Marianna Vasilenková z Krajného Čierna, dětská folklórna skupina Jastrabčan ze Šarišského Jastrabia, (Slovensko), Zpěváčci 2006 - Petra Hrubošová z Veletin, Josef Štefan z Vlkanova, Barbora Čechová z Ostravy - Plesné, dudák Josef Kuneš z Domažlic, soubory Valášek, Valašský vojvoda z Kozlovic a sólisté Petra Klementová - Žáčková, Alice Svobodová, Lukáš Mrkva, Libor Kubala, Marek Kahánek, Zdeněk Tofel...

Slovem provázejí: Markéta Žáčková, Slávek Vašenda a Marie Prudká jako host.
V závěru koncertu předáme finanční dar potřebným.
Zvuk a osvětlení - Martin Valový
Neděle 17.12. - Ostrava
10.00 hod. - Slavnostní Mše svatá, v chrámu Panny Marie Královny v Ostravě - Mariánských Horách (účinkují vybrané soubory - v krojích).
16.30 hod. - Setkání s lidovými tvůrci a řemesly - vestibul a foyer DK MO (původně DK Vítkovice). Předvádění, prodej, košt... Zahraje ĽH Ondreja Kandráča, DFS Jastrabčan ze Šarišského Jastrabia (SK), CM Kovaliček...

18.00 hod. - GALAKONCERT Souznění v divadelním sále DK MO.

1. část - Koledování - účinkují:
Zpěváčci 2006 - Barbora Čechová z Ostravy - Plesné, Petra Hrubošová z Veletin, Josef Štefan z Vlkanova, dudák Josef Kuneš z Domažlic, CM Valašský vojvoda s primáškou Petrou Pagáčovou a sólisté Petra Klementová - Žáčková, Alice Svobodová, Lukáš Mrkva, Zdeněk Tofel.

Koli jasna zvizda (Když jasná hvězda - Rusínské a šarišské Vianoce)
Účinkují: ĽH Ondreja Kandráča a zpěvačky Monika Kandráčová a stříbrný Slávik Marianna Vasilenková z Krajného Čierna, dětská folklórna skupina Jastrabčan ze Šarišského Jastrabia (Slovensko).
- p ř e s t á v k a - (20 minut)

2. část - skupina NO NAME z Košic.
Společné vystoupení všech účinkujících.
Slovem provází Dagmar Misařová, Český rozhlas Ostrava.
Letos předáme finanční dar Dětskému domovu blahoslavené Marie Antoníny Kratochvílové, Řepiště (zkráceně: Dětský domov bl. M.A. Kratochvílové, Řepiště).
Zvuk a osvětlení - MUSIC DATA Tomáš Ouředníček.
Zvukový záznam - Lubomír Výrek (ČRo Ostrava).
Obrazový záznam celého festivalu - Studio VEMORI, Michal Opletal.
Ze všech koncertů bude pořízen zvukový i obrazový záznam. Ve vánočním vysílání uslyšíme sestřih na vlnách ČRo stanice Ostrava, obrazový záznam na ČTV a TV Noe.
Mediální partneři jsou: Česká televize - studio Ostrava, Český rozhlas, TV Noe, TV Fabex, Rádio Prohlas a další privátní rádia, noviny: Deník, Listy moravskoslezské, Program, Ostravský TiP, Trubač, DTA, Mediatel, ACR Alfa... Videozáznam bude pořízen digitální technikou - studio Vemori. Každoročně zveme zástupce všech médiích.
Projekt finančně podporují: Ministerstvo kultury ČR, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostravy, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Městský obvod Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky, obec Kozlovice a významné firmy.
K dobré tradici patří pozvání významných hostí. Letos jsou osloveni:
Zástupci ministerstva kultury ČR, o. biskup gréckokatolické církve mons. Ján Babják z Prešova, předseda Prešovského samosprávného kraje MUDr. Peter Chudík, biskup Ostravsko - opavské diecéze, hejtman a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, primátor statutárního města Ostravy, starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz , starosta východoslovenského partnerského města (v jednání), slovenské obce, starosta obce Kozlovice, ředitel České televize Ostrava Ilja Racek, ředitel Českého rozhlasu Ostrava Igor Horvath, předseda FOS ČR Zdeněk Pšenica, zástupci médií...
Záštitu nad MF Souznění 2006 mají:
biskup Ostravsko - opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, senátorka Liana Janáčková, poslanec parlamentu ČR Jiří Carbol náměstkyně hejtmana MSK Jaroslava Wenigerová primátor města Ostravy Petr Kajnar starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Miroslav Svozil starosta obce Kozlovice Miroslav Tofel
Autor projektu je Mgr. Zdeněk Tofel je hudebním redaktorem a režisérem Čs. rozhlasu Ostrava, pedagogem, publicistou, uměl. vedoucím CM Valašský vojvoda a dětské CM Kovalíček (ZUŠ Ostrava 1). Scénáře a libreta pořadů píše v souvislosti s různými koncerty a festivaly doma i v zahraničí.
PF Souznění 2007
Pořady Českého rozhlasu Ostrava:
12.12.2006:
Živě - Apetýt s Dagmar Misařovou, host Zd. Tofel - "o Souznění". 15.00-16.00 hod.
24.12.2006:
Ostravské folklórní kalendárium - SOUZNĚNÍ I. - 18.00-18.30 hod.
Hle, přijde Pán - SOUZNĚNÍ II. - 19.00-20.00 hod., záznam z kostela Sv. Václava v Ostravě ze dne 15.12.2006.
26.12.2006:
SOUZNĚNÍ III. - záznam galakoncertu v DKMO ze dne 17.12., vysíl.:19.00-19.30 hod.

Zdeněk Tofel, ředitel festivalu
zdenek.tofel@ov.rozhlas.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 12.12.2006 v 19:46 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA