HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Jednání se zahraničními delegacemi na X. NKP

Hosty jubilejního plesu ve Žďáru nad Sázavou byla i řada zahraničních delegací, které zastupovaly národní i mezinárodní folklorní organizace.
Hosty jubilejního plesu ve Žďáru nad Sázavou byla i řada zahraničních delegací, které zastupovaly národní i mezinárodní folklorní organizace. Jejich ohlasy na program plesu byly velmi pozitivní, mnohé z nich byly publikovány v denním tisku, v rádiích i na našem webu.
V průběhu pobytu zahraničních hostů ve Žďáru nad Sázavou a poté i v Praze se uskutečnila řada jednání s představiteli Folklorního sdružení ČR o konkrétní spolupráci, výměnách souborů, účasti na mezinárodních festivalech, společných akcích.
Prezidentem IGF (Mezinárodní organizace folklorních sdružení - sdružuje v současnosti 51 národních folklorních sdružení), Lillo Alessandro informoval Zdeňka Pšenicu, Ladislava Michálka a Jarmilu Zorbićovou zejména o přípravách Valného shromáždění IGF, které se uskuteční koncem letošního dubna v Portugalsku. Hlavní náplní vystoupení zástupců národních sdružení i hostů a diskuse bude téma "Folklor ve vývoji" (Folklor se dynamicky rozvíjí). Záštitu nad kongresem převzala portugalská vláda, účast přislíbil i předseda Evropské komise J.M. Barroso a představitelé UNESCO.
president mezinárodní organizace IGF p. Lillo Alessandro
Naše folklorní sdružení budou v Portugalsku zastupovat I. místopředseda FoS ČR Ladislav Michálek a tajemnice pro Itálii Květa Molinaro.
Z Ruska přijely do ČR delegace dvou velkých oblastí, Čeljabinské a Sverdlovské v čele s ministry kultury Natálií Větrovou a Vladimir Makarovem. Delegace se v průběhu pobytu rovněž setkaly s 1. místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavou Němcovou, náměstkyní ministryně školství mládeže a tělovýchovy paní Evou Bartoňovou, představiteli kraje Vysočina, Ministerstva kultury ČR, přijal je velvyslanec Ruska v ČR A.L. Fedotov. Konkrétním výsledkem jednání s představiteli FoS ČR je pozvání našich souborů na mezinárodní folklorní festivaly do Čeljabinska a Sverdlovska a účast jejich souborů na akcích v ČR. Byla dosažena dohoda o zjednodušení vízové administrativy při výjezdech našich souborů a zejména o bezplatném vydávání víz pro soubory.
přijetí hostů
setkání na radnici
O dalším rozvoji spolupráce s čínským folklorem jednali předseda a 1. místopředseda FoS ČR s velvyslankyní Čínské lidové republiky paní Huo Yuzhen, která byla hostem 10. krojového plesu. Paní velvyslankyně pozvala náš folklorní soubor k vystoupením v Číně již na letošní květen a program některých našich festivalů obohatí soubor z Číny. Hovořilo se i o dalších společných aktivitách v oblast lidové kultury.
Z Itálie přijeli nový prezident italské folklorní federace (FTP) pan Benito Ripoli a generální sekretář pan Franco Megna. S nimi byla dohodnuta účast italských souborů na MFF v ČR a účast našich souborů na festivalech v Itálii.
Jednání s bulharskou delegací v čele předsedou Asociace bulharského folkloru Dimitarem Todorovem a velvyslancem Bulharské republiky v ČR panem Zdravko Popovem navázalo na nedávnou návštěvu našich představitelů v Sofii. Bylo opětováno pozvání našeho souboru na festival v Burgasu a reciprocita jejich souboru v ČR.
Obdobně konkrétní obsah a průběh měla i jednání s dalšími delegacemi - Ukrajinské republiky, kde teprve vzniká obdoba našeho Folklorního sdružení, s představitelem rakouského folkloru panem vicepresidentem Josefem Mordem, předsedou IGF Srbska a Černé hory panem Vladanem Tešanovičem, řediteli Gregorzem Szczepaniakem, Jerzym Starzyňskim z Polska, Akakim Sharashenidzem z Gruzie.
S předsedou Folklorního sdružení Východoslovenského kraje panem Ladislavem Bačinským bylo jednáno o společném projektu DTK a další spolupráci.

Praha 14. 2. 2007

Jarmila Zorbićová
Dušan Macháček

X. NKP
X. NKP
Slavnostní oběd s paní náměstkyní ministryně Evy Bartoňové - MŠMT ČR, generálního ředitelem ČRo Václava Kasíka, vrchního ředitele české Školní inspekce Jaroslav M"unera, ředitele zahraničních vztahů MŠMT ČR Jindřicha Fryče, šéfové zahraničních vztahů FoS ČR Jarmily Zorbićové, předsedy FoS ČR Zdeňka Pšenicy dalších osobností v rámci setkání s ministry z Ruské federace před 10. NKP
Fotografie ze slavnostního oběda
Fotografie ze slavnostního oběda
Slavnostní oběd
Slavnostní oběd
Slavnostní oběd
Slavnostní oběd
Slavnostní oběd
Slavnostní oběd
Slavnostní oběd
Slavnostní oběd
Slavnostní oběd
DALŠÍ INFORMACE: Národní krojový ples
Zveřejněno 14.02.2007 v 00:26 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA