HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Pracovní návštěva Srbska

Ve dnech 14. - 19. 3. 2007 se na pozvání Vladana Tešanoviće, ředitele IGF pro Srbsko a Dance Council Srbska, uskutečnila návštěva předsedy FoS ČR, Zdeňka Pšenicy a koordinátorky zahraničních vztahů FoS ČR, Jarmily Zorbićové v Srbsku.
Ve dnech 14. - 19. 3. 2007 se na pozvání Vladana Tešanoviće, ředitele IGF pro Srbsko a "Dance Council" Srbska, uskutečnila návštěva předsedy FoS ČR, Zdeňka Pšenicy a koordinátorky zahraničních vztahů FoS ČR, Jarmily Zorbićové v Srbsku. Představitelé FoS ČR jednali s Vladanem Tešanovićem, dále s Draganem Todorčevićem, představitelem kulturní agentury z Bělehradu a Draganem Djokićem, předsedou Srbského sokolského spolku "SOKO" z Dobrunu, Republika Srská. Při jednání s V. Tešanovićem se mimo jiné hovořilo i o valné hromadě IGF, která proběhne v dubnu 2007 v Potugalsku. Zástupci FoS ČR se zúčastnili řady zkoušek předních srbských souborů, jako KUD Lola Bělehrad, KUD Gradimir Bělehrad, KUD TENT Obrenovac, KUD Svetozar Marković Umka a KUD Sveti Djordje Bělehrad. Poslední z vyjmenovaných souborů zpestří program 4. MFF "Pražský jarmark" koncem letošního srpna v Praze.
Česká delegace rovněž navštívila Etnografické muzeum v Bělehradě, kde spolu se zástupci z několika zemí (Německo, Francie, Velká Británie) shlédli představení srbského souboru a zúčastnila se nově otevřené expozice věnované srbským národním krojům. Zde proběhlo jednání s generálním tajemníkem Etnografického muzea, Miroslavem Tasićem, jenž projevil zájem o spolupráci s FoS ČR a muzei v České republice. Taktéž proběhlo jednání na české ambasádě v Bělehradě s paní Alenou Obrusnikovou. Při veškerých jednáních byl kladen důraz na možnosti výjezdu českých souborů do Srbska, eventuálně do jiných zemí tohoto regionu. Rovněž domluvili pravidla pro přijímání srbských souborů na členských festivalech FoS ČR. Byly konkretizovány výjezdy našich i srbských souborů v letošním roce. Byla dojednána podpora české ambasády českým souborům při výjezdu do Srbska a vstřícnost při udělování bezplatných víz srbským souborům při výjezdu do naší země.
V závěru je třeba konstatovat, že úroveň srbských souborů je na velmi vysoké úrovni a partneři v Srbsku mají velmi velký zájem a vstřícnost přijímat naše soubory z celé ČR. Toto může být pro naše soubory zajímavé i z důvodu dopravní dostupnosti uvedené oblasti, která je nepříliš vzdálená z ČR.

V Praze 20. 3. 2007
Jarka Zorbićová

Srbsko
Srbsko
Srbsko
Srbsko
Srbsko
Srbsko
Předseda FoS ČR před ambasádou ČR v Srbsku
Předseda FoS ČR před ambasádou ČR v Srbsku
Při přípravě srbského souboru
Při přípravě srbského souboru
PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA FOS SRBSKA
PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA FOS SRBSKA
PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA FOS SRBSKA
PRACOVNÍ NÁVŠTĚVA FOS SRBSKA
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 21.03.2007 v 02:37 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA