HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Nabídka publikací Zlínského kraje

Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace
Edice Zlínský kraj

NABÍDKA PUBLIKACÍ
Dovolujeme si Vám nabídnout publikace, které v Edici Zlínský kraj vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci s dalšími institucemi. Nabízíme Vám reedici díla Františka Bartoše, který se pracemi o lidových zvycích a obyčejích, o lidovém léčení, pověrách apod. stal zakladatelem moravské etnografie a folkloristiky. Reprinty Bartošova díla se mohou stát důležitými pomocníky pedagogům, vedoucím folklorních kroužků či dalším zájemcům o naše nehmotné kulturní dědictví. Věříme, že i další publikace z naší nabídky, například písňové sbírky, mohou být pro vedoucí folklorních souborů a pracovníky nejrůznějších organizací, zabývající se lidovými tradicemi, cenným zdrojem inspirace.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.
Reedice díla Františka Bartoše
Publikace vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně za finanční podpory Zlínského kraje a Kulturního fondu města Zlína. Prvním reprintem se v roce 2002 stala písňová sbírka Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými. Náklad této sbírky je rozebrán.
Lid a národ
Studie obsahuje cenné svědectví o životním stylu našich předků, o jejich zvycích, obyčejích, způsobu obživy, o pověrách i pranostikách. Lid a národ tvoří dva svazky (oba dohromady čítají téměř 600 stran). První svazek (z roku 1883) obsahuje kapitoly: Bývalé panství Zlinské a Moravské Valašsko, kraj i lid. Druhý svazek (z roku 1885) tvoří kapitoly: Podluží a Podlužáci, Moravští Kopaničáři, O naší poezii kramářské a Tři filologické humoresky.
Brož., 2003, sv. I., 244 s., sv. II., 337 s. (oba svazky se prodávají dohromady), cena 150 Kč.
Naše děti
Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práci společně popisuje František Bartoš
Jedinečná sbírka dětského folkloru, která svými podněty a vlivem přesáhla hluboko do 20. století mj. proto, že Bartoš sledoval dětský folklor v širších významových souvislostech - jako kulturní projev, ve kterém se prvně formují a utvrzují národní tradice a kultura. Autor svou pozornost věnoval dětem, jejich každodennímu životu, jejich hrám a jiným zábavám, tancům, zpěvům, hádankám a říkadlům. Ilustroval Mikoláš Aleš.
Reprint vydání z roku 1898. Brož., 2005, ilustrace, 288 s., cena 110 Kč.
Moravský lid
Jádro knihy o 330 stranách tvoří popis výročních obyčejů, slavností a zábav uspořádaných kalendářně ode dne sv. Ondřeje po hody, a to - ve shodě s názvem publikace z celé Moravy. Dalšími zajímavými oddíly pak jsou např. Prostonárodní kalendář; O pozdravech a jiných uctivostech lidu moravského; Chléb v názorech, obyčejích a pověrách našeho lidu či O domácím léčení lidu moravského. Materiál shromážděný v knize představuje úctyhodnou sumu mimořádně cenných údajů, které zaujmou nejen odborníky a tvůrce programů folklorních souborů, ale i širokou veřejnost.
Reprint vydání z roku 1892. Brož., 2006, 328 s., cena 67 Kč.
Kytice
Z lidového básnictva našim dětem uvil František Bartoš
Kniha, která vyšla poprvé v roce 1906, je vůbec posledním Bartošovým dílem. Autor ji celou věnoval dětem. Obsahuje pohádky, říkadla, hádanky, písně i vánoční koledy. Povídání provází barevné ilustrace Adolfa Kašpara
Reprint vydání z roku 1929. Váz., 2006, ilustrace, 160 s., cena 250 Kč.
Další publikace
Řečeno písní. Lidové písně ze Strání
Předkládané písně pocházejí ze zápisů, které autor Pavel Popelka realizoval po více než 30 let v důvěrně známém prostředí rodné obce. Celkem 375 písní z jedné obce, melodicky i tematicky velmi rozmanitých, navíc převážně zaznamenaných v sedmdesátých letech minulého století, kdy je již až na vzácné výjimky tradování lidové písně v původním prostředí přerušeno, je jistě úkazem pozoruhodným.
Autor Pavel Popelka. Váz., 2005, barevné fotografie, notové záznamy písní, 446 s., cena 490 Kč.
Písně z Rusavy
Sbírka valašských písní zapsaných Františkem Táborským a Alfonsem Waisarem v letech 1924-26 s pozdějšími doplňky.
První vydání písňové sbírky z prostředí valašské obce Rusava sestavila a k vydání připravila Vladislava Bělíková na základě původních zápisů a archivních fondů Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně. Sbírka obsahuje téměř 200 písní včetně notových záznamů.
Odpovědná redaktorka Vladislava Bělíková. Brož., 2006, notové záznamy písní, 176 s., cena 160 Kč.
Dechové hudby Zlínského kraje / The Zlín Region Brass Bands
Katalog dechových hudeb představuje každou kapelu krátkým medailonem, fotografií a kontakty. Texty jsou v češtině a angličtině.
Odpovědný redaktor Jiří Severin. Brož., 2006, barevné fotografie, 148 s., cena 190 Kč.
Cimbálové muziky Zlínské kraje / The Zlín Region Cimbalom Bands
Katalog padesáti sedmi cimbálových muzik. Texty v českém a anglickém jazyce, obálka v anglickém jazyce, barevné fotografie a kontakty.
Odborná redakce Lucie Uhlíková. Brož., 2004, barevné fotografie, 140 s., cena 180 Kč.
Objednání publikací
Publikace můžete:
- zakoupit v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně (v Ústřední knihovně, v oddělení pro dospělé čtenáře) nebo
- objednat elektronicky prostřednictvím online objednávky na adrese www.kfbz.cz/objednavka.htm nebo
- telefonicky na čísle 576 011 531, 739 684 121 (Beata Severinová) nebo
- poštou zasláním objednávky na adresu knihovny:
Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace
Beata Severinová, ediční činnost
tř. Tomáše Bati 204, 761 60 Zlín
Dobry den, dovolujeme si Vám nabídnout publikace, které v Edici Zlinský kraj vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci s dalšími institucemi. Reprinty Bartošova díla se mohou stát důležitými pomocníky pedagogům, vedoucím folklorních kroužků či dalším zájemcům o naše nehmotné kulturní dědictví. Věříme, že i další publikace z naší nabídky, například písňové sbírky, mohou být pro vedoucí folklorních souborů a pracovníky nejrůznějších organizací, zabývající se lidovými tradicemi, cenným zdrojem inspirace.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

Pavla Gajdošíková
Krajská knihovna Františka Bartoše
tř. T. Bati 204, 761 60 Zlín
tel.: 577 438 164, 577 210 018, linka 132
e-mail: gajdosikova@kfbz.cz

Zveřejněno 21.03.2007 v 23:01 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA