HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Duben a květen v Muzeu Středního Pootaví

Kulturní přehled na měsíc duben a květen, Strakonice
24.4.- Slavnostní zahájení sezóny
Jelenka 16,00 hod.
- úvodní slovo PhDr. Miroslav Špecián
- k výstavě promluví Ing. Kamila Hrabáková
- v hudební části vystoupí Písečtí Pištci

Pod záštitou Ing. Františka Štangla budou otevřeny výstavy:
Obrázky z historie a rekonstrukce strakonického hradu 24.4.-31.10.
I.Archeologický výzkum 1937-2006
II.Rekonstrukce a změny ( fotografie, pohlednice a histor.listiny)
Karel Kupka ml. 24.4.-17.6.
retrospektivní výstava k životnímu jubileu
obrazy, kresby, ilustrace
pozvánka
Kapitulní síň-
Salve 2007 25. a 26.4.
výstava prací postižených dětí

Presta 2007 27.4.-3.5.
přehlídka nejlepších architektonických projektů

Kulturní akce-
Rekonstrukce bitvy na Slivici 12. a 13.5.
II. strakonická muzejní noc 25.5.2007
připomenutí 70-tého výročí muzea sídlícího v areálu hradu
strakonické nokturno (hudební program v Jelence)
prohlídka známých i neznámých hradních zákoutí

Markéta Špeciánová
Muzeum středního Pootaví
Zámek 1, 386 01 Strakonice
Tel: 383 321 537
marketa.specianova@muzeum.strakonice.cz

Kalendárium
KULTURNÍ AKCE:
12. a 13. května
REKONSTRUKCE BITVY NA SLIVICI
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na posádce V Lipkách ve Strakonicích
(ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram a Armádou ČR)
25. května
II. STRAKONICKÁ MUZEJNÍ NOC
(začátek v 19 hod.)
27.června
Strašidla na hradě
30. června
PUTOVÁNÍ ZA DRÁČKEM PODSKALÁČKEM
zábavné odpoledne pro děti i dospělé
(ve spolupráci s Měšťanským pivovarem Strakonice, a.s. a MěKS Strakonice)
28. a 29. července
RUMPÁLOVÁNÍ
VIII. ročník středověkých slavností na hradě
(ve spolupráci s MěKS Strakonice a společností Al-Rašíd)
20. září
BĚH TERRYHO FOXE
VIII. ročník humanitární akce na podporu výzkumu rakoviny
(ve spolupráci s 25. protiletadlovou raketovou brigádou V Lipkách, Strakonice)

30. listopadu - 2. prosince
ADVENTNÍ TRHY POD RUMPÁLEM
X. ročník - nádvoří strakonického hradu (ve spolupráci s MěKS)

STRAKONICE V PROMĚNÁCH ČASU
komponované pořady
(ve spolupráci se Strakonickou televizí)
termíny budou postupně stanoveny

TERRA INCOGNITA
cyklus cestopisných přednášek
(ve spolupráci s cestovní kanceláří Ciao...)
termíny budou postupně stanoveny
STÁLÉ EXPOZICE MUZEA:
PRAVĚK STRAKONICKA
(model slovanského hradiště, doklady rýžování zlata a nálezy z pohřebiště v Radomyšli)

STŘEDOVĚKÉ DĚJINY REGIONU
(zbraně, keramika, plastiky, knihy atd.)

16. A 17. STOLETÍ NA STRAKONICKU
(církevní památky, zbraně, památky architektury)

18. A 19. STOLETÍ NA STRAKONICKU
(školství, život a dílo F. L. Čelakovského, loutky, řemesla, zemědělské nářadí)

DUDY A DUDÁCI
(vývoj dud, dudy z celého světa)

POČÁTKY FEZOVÉ VÝROBY
19. STOLETÍ
HISTORIE MOTOCYKLŮ A ZBRANÍ ČZ

Součástí prohlídky muzea a hradu je výstup na gotickou věž zv. RUMPÁL.
Samostatné vstupné je pro prohlídku
KAPITULNÍ SÍNĚ S AMBITEM
(středověké plastiky a nástěnné malby v nejstarší části hradu).

NOČNÍ PROHLÍDKY ANEB OBRAZY
Z DĚJIN STRAKONICKÉHO HRADU
(začátky ve 21 hod.)
termíny budou postupně stanoveny
MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ VE STRAKONICÍCH
Vás zve na slavnostní zahájení
SEZÓNY 2007 Pod záštitou Ing. Františka Štangla,
radního Jihočeského kraje, budou otevřeny výstavy

OBRÁZKY Z HISTORIE A REKONSTRUKCE STRAKONICKÉHO HRADU
I. Archeologický výzkum 1937 - 2006
II. Rekonstrukce a změny (fotografie,
pohlednice a historické listiny)
I
KAREL KUPKA ML.
retrospektivní výstava k životnímu jubileu obrazy, kresby, ilustrace

Sezónu zahájí
PhDr. Miroslav Špecián, MSP Strakonice
K výstavě promluví Ing. Kamila Hrabáková, vedoucí odb. kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ Jihočeského kraje

V hudební části vystoupí
PÍSEČTÍ PIŠTCI

Jelenka strakonického hradu
v úterý 24. dubna 2007 v 16 hodin
VÝSTAVY:
Výstavní síně v hradu
24. dubna - 31. října
OBRÁZKY Z HISTORIE
A REKONSTRUKCE STRAKONICKÉHO HRADU
I. Archeologický výzkum 1937 - 2006
II. Rekonstrukce a změny (fotografie, pohlednice a historické listiny)

24. dubna - 17. června
KAREL KUPKA ML.
retrospektivní výstava k životnímu jubileu
obrazy, kresby, ilustrace

19. června - 26. srpna
JOSEF SYNEK - obrazy
VLASTIMIL TESKA - interiérové objekty
Záštitu nad výstavou převzal Ing. Pavel Pavel, radní Jihočeského kraje

4. září - 31. října
STRAKONICKÝ HRAD V OBRAZECH
III. část výstavy sezóny Obrázky z historie...
obrazy ze sbírek muzea a soukromých sbírek

Kapitulní síň
25. - 26. dubna
SALVE 2007 - výstava prací postižených dětí

27. dubna - 3. května
PRESTA 2007 - přehlídka nejlepších architektonických projektů

5. června - 2. září
VESNIČKO MÁ JIHOČESKÁ
typický koloryt vesnice Strakonicka v minulých dvou stoletích
24. listopadu - 28. prosince
Vánoční výstava - JIHOČESKÉ BETLÉMY
a přehlídka vánočních stromků ZŠ a MŠ regionu

Zámecká galerie
Slavnostní zahájení po rekonstrukci
dne 26. června v 17 hodin
Nová prodejní výstava kmenových autorů galerie

26. června - 5. srpna
UMKERA - MILOSLAVA LEIBLOVÁ
originální keramika, šperk a doplňky
VLADIMÍR ŠILHAN - OHLÉDNUTÍ
retrospektivní výstava fotografií

8. srpna - 30. září
GALERIE MLADÝCH
ELIŠKA ČADKOVÁ - obrazy
JITKA PETRÁŠOVÁ - obrazy
a voskovaná batika na textilu
JAN BABKA - knižní vazba

27. listopadu - 23. prosince
VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
prodejní výstava

Muzeum a výstavy v hradu otevřeny:
denně mimo pondělí 9 - 16 hod.
červenec - srpen: 9 - 17 hod.
Zámecká galerie otevřena:
Út - Pá 9 - 12 a 13 - 16, So a Ne 9-13
červenec - srpen:
Út - Pá 10 - 12 a 13 - 17, So a Ne 9-13
Informace na tel. 383321537, fax 383333391
e mail: muzeum@strakonice.cz
http://www.muzeum.strakonice.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Muzeum středního Pootaví
Zveřejněno 12.04.2007 v 20:33 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA