HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Směrnice pro využívání dotací MŠMT - KROJOVÉ VYBAVENÍ 2007

Směrnice pro využívání dotací MŠMT ve prospěch dětí a mládeže členskými soubory FoS ČR na rok 2007 v programu KROJOVÉ VYBAVENÍ
Krojové vybavení
Pro tuto dotaci je k dispozici vzhledem k potřebám souborů velmi omezený limit. Výbor proto rozhodl, že soubory, kterým bude dotace poskytnuta předem určí stanovená komise. Počet vybraných souborů bude omezen. Pořízené kroje a jejich součásti musí být řádně vedeny v evidenci souboru a nesmí být po dobu pěti let bez vědomí sekretariátu FoS ČR prodány ani převedeny jinému vlastníkovi. Výchozí kalkulační částka dotace je stanovena na maximálně 50 % účtované hodnoty pořízených krojů, krojových součástí, nakoupeného materiálu nebo uhrazených prací.
-
1. O dotaci mohou žádat členské soubory FoS ČR, které uhradily v letech 2005, 2006 a 2007 členské příspěvky.
2. Finanční příspěvek lze poskytnout pouze členským souborům FoS ČR., které mají právní subjektivitu a bankovní účet, vedený na žádající soubor.
3. Dotace je určena na mládež do 26 let.
4. Žádost nutno zaslat poštou na sekretariát FoS ČR do 30.4. 2007. Žádosti zaslané faxem nebo e-mailovou poštou se nepřijímají.
Všechny doklady prokazující využití státní dotace musí být viditelně označeny číslem rozhodnutí, ke kterému se dotace vztahuje!
Osnova vyúčtování dotace:
a) kopie všech účetních dokladů a dodacích listů souvisejících s pořízením krojových součástí, pořízením materiálu na zhotovení krojů a krojových součástí, služby spojené se zhotovením krojů a krojových součástí (doklady na 100% nákladů)
b) doklady označené, vypsané a sečtené v součetce
c) prezenční listina souboru včetně trvalého bydliště a data narození
d) prohlášení vedoucího souboru o zapsání pořízených krojů do seznamu majetku souboru
Dotace se týká nakoupení krojů a krojových součástí od 1.1.2007 do 29.10.2007.
1. Rozhodnutí komise obdrží žadatel písemně nejpozději do konce 30. 6. 2007,
toto je závazné, včetně údajů Vámi doplněných /č.účtu, tel.,apod./
2. Žadatelé, jejíž žádosti komise vybere pro přidělení dotace obdrží současně s rozhodnutím i další pokyny a formulář pro správné vyúčtování dotace. Nutno vyúčtovat se všemi náležitostmi do 30. 10. 2007.
3. Dotaci lze poskytnout pouze právnické osobě, a to souboru, nikoli zřizovateli. K vyúčtování je nutné předložit kopii dokladu o přidělení IČ a kopii smlouvy o zřízení účtu !
Případné dotazy, upřesnění a nejasnosti, konzultujte telefonicky se sekretariátem FoS ČR (ekonomka, předseda - tel. 234621218), případně při předem domluvené osobní návštěvě s vedoucím sekretariátu.

Eva Oravcová v.r.
ekonomka FoS ČR

Dr. Jiří Pokorný v.r.
tajemník FoS ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 23.04.2007 v 23:12 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA