HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Informace z Proglasu

pořady
Dobrý den,
dovoluji si zaslat tři aktuální informace:

1. Ve Folklorním okénku ve středu 20. června přineseme reprízu rozhovoru s Kamilem Jindřichem z Domažlické dudácké muziky z Domažlic. Pořad přijměte jako hudební pozvánku na MFF Strážnice 2007, kde bude hlavní sobotní pořad věnován Chodsku. Začátek Folklorního okénka ve středu za pět pět odpoledne.
2. V sobotu 23. června vysíláme přímý přenos z MFF Strážnice 2007. v 17.30 naladíte pořad Zazpívejme sobě a pospolu, aneb jídlo a pití v lidových písních. Zahrají muziky Kašava, Mladina a Mladí Burčáci. Zpívat budou všichni přítomní :-)
3. Osobně si Vás dovoluji pozvat na pořad DOMOVINA v rámci MFF Strážnice 2007. Jednou za dva roky se ve Strážnici potkávají muziky a soubory národnostních menšin žijících na území Česka. Pořad bude v neděli 24. 6. v 10.00 na amfiteátru Bludník, budu ho provázet slovem a na setkání se Vámi se moc těším :-)

Přeji Vám krásné dny a těším se naslyšenou a naviděnou!
Helena Bízová
tajemnice redakce
Radio Proglas
Barvičova 85, 602 00 Brno
www.proglas.cz
tel: +420 543 217 241
redakce@proglas.cz, bizova@proglas.cz
skype: proglas_bizova

Domovina, POŘAD NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE
Na území České republiky žijí příslušníci řady národnostních menšin. Podle úředních podkladů jejich počet nepřesahuje 5 % z celkového stavu obyvatel země. Některé neoficiální podklady jej ještě navyšují. Vedle tzv. "tradičních" minorit, jež u nás pobývají už mnohá staletí (např. Němci, Židé, Poláci, Slováci, Maďaři či moravští Chorvaté aj.), k nám přicházejí a usazují se lidé jiného etnického původu. Často velmi exotického. Ti se však do společenského života země zatím příliš nezapojují. I když i zde existují výjimky.
Společenský a kulturní život národnostních menšin je často doprovázen obtížemi vyvěrajícími především z toho, že u nás žijí značně rozptýleni. Shromažďují se hlavně ve velkých městech a průmyslových centrech. Výjimku tvoří Poláci obývající území severní Moravy a Slezska přiléhající k polské hranici. Je tedy logické, že lidé, kteří se zabývají tradicemi lidové kultury a za tím účelem se sdružují ve folklorních kolektivech a rozličných občanských sdruženích, se potýkají se značnými problémy. Promítá se to i do jejich snahy po uchování lidových tradic jejich etnika a péče o ně.
Od roku 1995 se cyklicky opakuje příprava a realizace multietnického kulturního pořadu s dnes už zaužívaným názvem "Domovina". Etnické minority v něm mají příležitost předvést vybrané ukázky tradiční lidové kultury, této významné složky svého kulturního dědictví, na pódiích jednoho z nejstarších a největších mezinárodních folklorních festivalů v Evropě. Je to pro ně mimořádná událost, která dává jejich činnosti výrazný podnět a směr, která je silně motivuje. Nelze opomenout ani dopad tohoto zatím vždy divácky velmi úspěšného pořadu na majoritní obecenstvo. Projekt přispívá k uchovávání, poznávání a prezentaci kulturního bohatství a dědictví u nás. Významný je však i jeho přínos k výchově k toleranci a obecně k naplňování Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice

PhDr. Jan Krist, autor pořadu

Přípravu pořadu a celého projektu zabezpečuje po celou dobu trvání Slovácký krúžek v Brně za přímé finanční pomoci Ministerstva kultury České republiky.
Účinkují:

Pěvecký sbor RODYNA, Praha
Soubor Lycea Řekyň v České republice, Brno
Taneční soubor OLDRZYCHOWICE, Oldřichovice u Třince
Folklorní soubor PÁLAVA, Mikulov
Pěvecký soubor SUDARUŠKA, Brno
Soubor maďarských lidových tanců a písní KÖRIS, Brno
Hřebečský taneční soubor, Moravská Třebová
Soubor bulharských tanců PIRIN, Brno
Skupina TIFERET, Znojmo
Taneční soubor MERCI, Brno
Rusínský folklorní soubor SKEJUŠAN, Chomutov
Folklorní soubor ŠMYKŇA, Ostrava

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Město Brno
Zveřejněno 19.06.2007 v 21:49 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA