HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Dny tradiční kultury 2007

Tisková zpráva
V červnu 2007 jednal mezinárodní výkonný výbor projektu Dny tradiční kultury (dále jen DTK) ve Strážnici o zabezpečení průběhu akcí a finančním příspěvku z fondu Visegrádské čtyřky.
Jednání se zúčastnili vedoucí představitelé Folklorního sdružení ČR, Národného osvetového centra Bratislava, Valašského muzea v přírodě Rožnov p.R., Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Jednání řídil ředitel NÚLK pan Jan Krist.
Výkonný výbor posuzoval připravenost akcí DTK v ČR a na Slovensku, jejich organizační, odborné a finanční zajištění.
Taneční dílna pro děti na Slovensku proběhla úspěšně 1. - 7. 7.2007 v Tatranské Štrbě a to v návaznosti na setkání lektorů v Likavke.Výstupem ze setkání lektorů byl organizační pokyn a metodika odborné stránky tanečních dílen. Vyvrcholením bude vystoupení na mezinárodním dětském festivalu v Luhačovicích 7. -9. 9. 2007.
Taneční dílna Praha proběhne 28. 8.-1. 9. 2007 s vystoupením dětí na MFF Pražský jarmark na Ovocném trhu.Tím bude ukončen dvouletý cyklus tanečních dílen.
V rámci celostátního finále soutěže Zpěváček 2007 ve Velkých Losinách 11. -13. 5. 2007 se uskutečnil seminář. Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica informoval přítomné o přípravě semináře a společné akce Zpíváme pro radost. Galakoncert vítězů soutěží v roce 2007 v ČR a SR se uskuteční 14. 10. 2007 na Žofíně v Praze.
Akce Muzičky proběhla na Slovensku v rámci Klenovské rontovky koncem června kde mladí muzikanti mimo jiné studovali úpravy, stylizovaný i autentický folklor podle P. Tomkoviče a S. Dudíka.
Muzičky v ČR se budou konat 14. -16. 9. 2007 v Brně pod garancí Milana Zelinky z FoS.ČR.
Mladí primášci z ČR se sejdou ve Valašském muzeu v Rožnově p. R. 9. -15. 7.2007 pod garancí M. Jakubíka za účasti čtyř lektorů.
Na Slovensku se primáškovia setkají v Považské Bystrici 23.-30.7.2007 pod garancí pana M. Veselského. Na akci v Rožnově bude přítomen také lektor ze Slovenska a na Slovensku lektor z Čech.
Národné osvetové centrum Bratislava podalo informaci, že pravidelná akce Setkání mladých folkloristů v rámci festivalu ve Východné se letos konat nebude, ale současně seznámili výkonný výbor o obnovené akci - studentském semináři, který se bude konat v rámci slavností v Kokave 9. -10. 8. 2007.
Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica zdůraznil, že výchova mladé generace je pro zachování lidových tradic významná, že projekt DTK má podporu Ministerstva kultury ČR i SR a také obou velvyslanců, ale přesto se ukazuje, že vzhledem ke stále klesajícímu finančnímu příspěvku z fondu V4 bude mezinárodní výkonný výbor nucen hledat další zdroje financování DTK v příštím roce.
Nad letošním ročníkem DTK převzal záštitu ministr zahraničních věcí ČR pan Karel Schwarzenberg.

Jaroslav Mikunda

Kontakt:
Jarmila Zorbičová,tajemník projektu
Tel.: 234 621 220, 737 557 583
e-mail: zjarka@seznam.cz
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 10.07.2007 v 17:32 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA