HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Muzeum Těšínska - říjen 2007

Za poznáním Těšínska na výstavách v měsíci říjnu.
logo
Ředitelství Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Hlavní tř. 12, tel.: 558 761 211, Fax 558 761 223, e-mail: muzeum@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz
Výstavní síň Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Hlavní tř. 3, tel.: 558 761 221
Z technických důvodů bude výstavní síň zavřena až do odvolání!
Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion Havířov, Dělnická 14, bezbariérový vstup, tel.: 596 813 456
Výstava: Pohledy z mikro a makro světa (vědecko-populární fotografická výstava)
(vernisáž výstavy 9. 10. 2007, výstava potrvá do 31. 12. 2007)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion v Havířově je bez stálé expozice, kde jsou pořádány jen dlouhodobé tématické výstavy.
.
Pohledy z mikro a makro světa
Autorem fotografické výstavy je doc. RNDr. František Weyda, CSc. vědecký pracovník Entomologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích, který se zabývá morfologii bezobratlých a vědecko-populární fotografii zaměřenou na mikrostruktury živých objektů, zejména hmyzu. Výstava nabízí ke shlédnutí velmi působivé obrazy živých organismů, pořízené špičkovými zobrazovacími metodami, které se v současné době používají v moderních laboratořích.
výstava
Památník životické tragédie v Havířově-Životicích, tel.: 596 434 138
Stálá expozice: Okupace a odboj na Těšínsku
Výstava: Pohlednice - umění nejskromnější
(výstava potrvá do 28.10. 2007)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Památník životické tragédie
Památník akademického sochaře F. Swidra se stálou expozicí je připomínkou na utrpení a boje lidu Těšínska v období druhé světové války. Zpřístupněn byl v roce 1949, pět let po události, která se odehrála 6. 8. 1944 a která je dnes označována jako "životická tragédie". Tohoto dne příslušníci těšínského gestapa a němečtí četníci zatýkali obyvatele, kteří nebyli německými státními příslušníky. Motivem této akce, která si vyžádala životy 36 mužů ze Životic a okolních vesnic bez předchozího výslechu, byla přestřelka v místním hostinci.
.
Pohlednice - umění nejskromnější
Sbírka pohlednic patří k pokladům sbírkových fondů Muzea Těšínska a je vytvářena již více než půl století. Je nesmírně cennou a významnou dokumentací života v našem regionu.Vznik pohlednic úzce souvisí s filatelií a se zájmem urychlit komunikaci mezi lidmi. Za předchůdce pohlednice je považována tzv. Mulreadyho obálka s obrázkem sedící personifikované Británie vydaná 1. 5. 1840. O několik let později - v roce 1843 nechal vytisknout obchodník Henry Cole lístek s obrázkem, který poslal svým známým. Koncem 60. let 19. století realizovalo rakousko-uherské ministerstvo pošt nápad používání korespondenčního lístku, což se velmi brzy rozšířilo i u nás. Bez korespondenčních lístků by zřejmě vývoj nedospěl k pohlednicím. Od roku 1875 byl možný i mezinárodní korespondenční poštovní styk, lístky ovšem musely obsahovat pro česky mluvící uživatele poštovních služeb tištěný text: dopisnice. Údajně první skutečnou pohlednici vytiskl v roce 1870 francouzský papírník Léon Besnardeux, která se nedochovala. Proto se cení jako první pohlednice na světě korespondenční lístek, na jehož levé straně je obrázek se scénou ze života dělostřelců v prusko-francouzské válce. Byl zhotoven 16. července 1870 v Oldenburku v Německu. Lístek vydal knihtiskař August Schwarz, který je považován za vynálezce pohlednice. Při tisku pohlednic byla a je využívána řada technik. Nejstarší pohlednice jsou tištěny litograficky, technikou světlotisku a ručním kolorováním, technikou hlubotisku, posléze se začal užívat ofset. Vyvíjel se i formát pohlednic - v Evropě se nejvíce rozšířil formát 140 x 89 mm. O pohlednice se zajímali významní malíři a umělci, jejichž díla byla šířena i touto cestou. K těm nejvýznamnějším pařil Alfons Mucha (1860 - 1939). V polovině 1. desetiletí 20. století pohlednice získaly podobu, která dodnes existuje - rubová strana je rozdělena na dvě části, v pravé části je adresa, v levé text, na líci je pouze obrázek.
Ve sbírce pohlednic Muzea Těšínska jsou bohatě zastoupeny vzácné pohlednice z konce 19. století a počátku 20. století. Sběratelský zájem obsahuje i následující desetiletí až současnost. A právě návštěvníci výstavy mají jedinečnou příležitost shlédnout množství těchto unikátních pohlednic. Jsou vystaveny pohlednice mnoha typů i provedení - kolorované, černobílé, mnohdy doplněné kresbami a průsvitkami, kukátkové a další. Nesmírně cenné jsou pohlednice měst a obcí našeho regionu, z nichž mnohé již dnes neexistují. Pohlednice odráží i vývoj průmyslu, důlních podniků, architektury, urbanizaci měst, odívání, osobnosti státníků, válečné události, přírodní krásy a další. Milé jsou gratulační a vánoční pohlednice a pohlednice milostné. Obdiv a pozornost upoutají i techniky, kterými jsou pohlednice zhotoveny, poštovní známky, poštovní razítka a láskyplné pozdravy jejich pisatelů. Výstava představuje i nesmírně vzácné nejnovější přírůstky sbírky.
Kotulova dřevěnka, Havířov-Bludovice, Hálkova 4, tel.: 596 813 456 a 602 709 731
Stálá expozice: Lidové bydlení a tradiční zemědělství na Těšínsku
otevřeno út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Kotulova dřevěnka
Jedna z nejstarších staveb na Těšínsku byla postavena v roce 1781 a je ukázkou původní zástavby na území města Havířova. Říká se jí Kotulova dřevěnka, a to podle rodu, který chaloupku vlastnil nejdéle. Dnes funguje jako muzejní expozice. Přestože se v regionu rozvíjelo hornictví, ve kterém nacházelo uplatnění stále více zdejších lidí, ponechali si mnozí malé hospodářství - pěstovali obilí a zeleninu a chovali krávy, prasata, králíky, slepice a často i včely. Tato skutečnost se odráží ve stálé expozici, která dokumentuje vybavení domácnosti a způsob života místních obyvatel na přelomu 19. a 20. století. Návštěvníci uvidí, jakže to byli naši předkové důvtipní a důmyslní, jaký komfort si dokázali vymyslet a vyrobit dvě stě let před námi. Prohlédnou si dobový nábytek, keramické výrobky a ve zděné stodole zemědělské nářadí. Zajímavostí je funkční větrný mlýnek, který sloužil především ke šrotování obilí.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově, Mariánské nám. č. 14, tel.: 558 359 533
Stálá expozice: Z minulosti Jablunkova a okolí
Otevřeno: Medvědi (výstava hraček)
(výstava potrvá do 31.10 2007)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově
Tradice jablunkovského muzea sahají až do poloviny 19. století, kdy vzniklo rodinné muzeum Sikorů. V roce 1922 bylo otevřeno Krajinské muzeum Slezské muzejní společnosti, jehož činnost ukončila druhá světová válka. Muzejní tradice byly obnoveny až v roce 2000. Dnes se stálá expozice pobočky Muzea Těšínska věnuje bohaté historii a významnými tradicemi města a okolních obcí. Ve výstavní síni jsou pořádány dlouhodobé tématické výstavy.
.
MEDVĚDI
Výstava Medvědi je pořádána ve spolupráci s Klubem Panenky ČR z Prahy.
Klub Panenky byl založen v roce 1999 v Praze a v současné době sdružuje nejen klasické sběratele starožitných panenek a medvídků, ale i autory a příznivce panenek a medvídků novodobých. Členové Klubu věnují pozornost také všemu, co do světa panenek patří - pokojíčkům, kočárkům a nádobíčkům. V neposlední řadě se členky Klubu o panenky a plyšové hračky starají i po stránce technické - věnují se jejich restaurování, zhotovují oblečení a řadu dalších doplňků. Úkolem Klubu Panenky je napomoci nejen k záchraně historických panenek a seznámení široké veřejnosti s historií jejich výroby, ale i snaží se o navázání na dřívější sběratelské tradice v Čechách i v zahraničí. Velikým přáním sběratelek je v budoucnu vytvoření stálé výstavní expozice a jejím prostřednictvím udržení a obnovení ruční práce související s výrobou panenek a medvídků.
Můžete potkat medvěda v Beskydech? Možná ano, když budete mít velké štěstí. Medvěd z Vás ovšem velkou radost mít asi nebude a Vy ostatně taky ne.
Můžete potkat medvěda v Jablunkově? Docela určitě! A nejen jednoho - celé tři stovky nejrůznějších medvědů, medvídků, medvíďátek a dalších plyšových zvířat na Vás budou čekat ve výstavní síni Muzea Těšínska. Přijďte, naši plyšoví medvědi budou mít z vaší návštěvy obrovskou radost a nejen to, čeká na Vás bohatý doprovodný program - "Rok s medvědy". Například si dle chuti budete moci medvěda vyrobit nebo ochutnat. Navíc se o medvědech dozvíte vše, co jste ještě nevěděli...
například, že jednoho dne roku 1902 se pan Theodore Roosevelt (americký prezident) rozhodl vyjet si na lov. Možná za to mohlo špatné počasí nebo muška, ale každopádně toho dne nebyl jako lovec vůbec úspěšný. Vrátil se zpět do tábora, když se v blízkosti objevil medvěd...a co udělal pan prezident? Neudělal to, co ostatní očekávali a odmítl medvídka zabít. Tato zpráva se velice rychle rozkřikla a jednoho pana cukráře napadlo k připomenutí této události místo sladkostí vyrobit plyšového medvídka, kterému s prezidentovým svolením dal jméno Teddy. Medvídek se stal okamžitě nejpopulárnější hračkou a cukrář společně se svojí manželkou se k výrobě cukrovinek už nikdy nevrátili.
Nebo to mohlo být také takto:...příhoda, kdy Rooswelt, známý svým ochranitelským vztahem přírodě, rezolutně odmítl zastřelit medvěda byla zveřejněna v tisku a zaujala jistý ruský emigrantský pár. Pro svůj malý obchod v Brooklynu začali vyrábět malé vycpané hadrové medvídky a prezidenta požádali o povolení pojmenovat nový typ hračky Teddy Bear.
Ať už to bylo jakkoli, plyšový medvídek a posléze bezpočet jeho vycpaných příbuzných vstoupili do historie. Na světě byla nová hračka, která od svého vzniku na počátku 20. století udělala šťastnými již několik milionů dětí.
Medvědi
Výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné, Masarykovo nám. 10, tel.: 596 311 425
Výstava: Motocykl velký - malý, každý v sobě něco tají (Motocykly malé i velké)
(historická výstava)
(výstava potrvá do 21.10. 2007)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
Výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné je bez stálé expozice, kde jsou pořádány jen dlouhodobé tématické výstavy.
.
Motocykl velký - malý, každý v sobě něco tají
(Motocykly malé i velké)
Motocykl je dvoukolový dopravní prostředek poháněný spalovacím nebo elektrickým motorem. Kola má umístěna za sebou a pohonnou jednotku (motor a převodovku) mezi nimi. Řidič sedí na motocyklu obkročmo, směr řídí řidítky."
Tolik říká encyklopedie. Než však na cestu vyjel první motocykl (motorka, mašina), věnovala se jeho vývoji řada konstruktérů.
Priorita je přiznávána Gottliebu Daimlerovi a Wilhelmu Maybachovi. V roce 1885 - 86 postavili první motocykl, aby ověřili vlastnosti Daimlerova vynálezu - spalovacího motoru. Dalším vývojem "motorové dvoukolky” se však nezabývali, našli ale dostatek následovníků. První skutečný motocykl i s tímto chráněným označením, neboť do té doby se mluvilo o motorové dvoukolce, vyráběli od roku 1894 Hildebrand a Wolfmüller. Jejich mnichovská firma byla první společností na světě, jež se zabývala sériovou výrobou motocyklů (vyráběla tehdy až 10 strojů denně).
Našimi průkopníky výroby motocyklů byli mladoboleslavský knihkupec Václav Klement a turnovský mechanik Václav Laurin, kteří začali s výrobou velocipédů, ale v roce 1899 předvedli první skutečný motocykl v tehdejším Rakousko-Uhersku: jednoválcový motor byl již uprostřed rámu, měl elektrické zapalování vlastní konstrukce, obsluha stroje byla soustředěna na řídítkách, hnací síla se přenášela plochým řemenem na zadní kolo, rám stroje byl dostatečně robustní a bezpečný. Tato původní koncepce motocyklů LaK zevšeobecněla a prakticky se zachovala dodnes.
Motocykl, dopravní prostředek odvážných mužů, se vydal na vítěznou jízdu světem. Během let se z prestižního dopravního prostředku stalo praktické a výhodné vozítko, které zajišťovalo dopravu i tam, kde se auto nedostalo. Relativně levná motorka spolehlivě sloužila na upravených cestách i v členitém terénu, cena sériově vyráběných motocyklů byla dostupná početným zájemcům a také provoz byl podstatně levnější než u ostatních dopravních prostředků. Motocykl sloužil k dopravě do zaměstnání, ve volných chvílích na výlety a za sportem. Motorky také brzy po svém vzniku stanuly na závodní dráze a výrazně ovlivnily moderní motorismus a motosport především.
Výstava, určená všem obdivovatelům (velkým i malým) motocyklů velkých i malých, představuje vedle unikátních veteránů a osvědčených značek, které se ještě v nedávné době proháněly po cestách, také velkou kolekci v přesném měřítku vyvedených motocyklových modelů. Motocykly, velké i ty malé, doplňuje technická dokumentace, fotografie, závodnické trofeje a samozřejmě informace o nejznámějších firemních značkách a výrobních typech strojů, které psaly historii evropského motorismu.
Zvláštní pozornost je věnována jedné z našich nejstarších závodních drah, Masarykovu
okruhu v Brně, který se jezdí od r. 1930, a závodním drahám v našem regionu - od r. 1977 Petrovické kotlině a v letech 1965 - 90 ježděnému Těrlickému okruhu.
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže, Masarykova třída 958, 73514 Orlová-Lutyně, tel.: 596 531 205
Stálá expozice: Orlová minulost i současnost (stálá expozice)
Výstava: Hračky naší Kačky (historická výstava)
(výstava potrvá do 28.2. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Orlové
Tradice muzejnictví v Orlové se odvíjí od r. 1894, kdy zde byla uspořádána Krajinská výstava. Muzeum v Orlové bylo založeno v r. 1910 a často měnilo své zřizovatele. Během druhé světové války byly sbírkové předměty odvezeny do Městského muzea v Ostravě a muzejní tradice byly obnoveny až v roce 1998, kdy zde Muzeum Těšínska zřídilo svou další pobočku. Stálá expozice "Orlová - minulost i současnost" je věnována dějinám města, které bylo proslaveným střediskem obchodu a podnikání s různou úrovni služeb, spolkové činnosti až do současnosti v souvislosti s historií města Orlové. Přibližuje také hornictví, se kterým je město nerozlučně spjato a které přineslo do života lidí obrovské změny.
Vedle stálé expozice jsou zde pořádány tématické výstavy.
.
Hračky naší Kačky
Každý z nás rád vzpomíná na své dětství a uchovává doma předměty s ním spojené. Nejčastěji to je naše nejoblíbenější hračka.
Protože hry a hračky neoddělitelně patří k životu člověka, jsou dokumentovány ve sbírkách muzeí na celém světě.
Nejstarší hračkou ve sbírkách Muzea Těšínska je unikátní hliněný koníček nalezený při archeologických průzkumech ve Stonavě, datovaný na přelom 13. a 14. století. Dalšími hliněnými hračkami, které na výstavě shlédnete, jsou dětská nádobíčka vyrobená jako doplňkové zboží profesionálními hrnčířskými dílnami v Jablunkově (rodinou Kopeckých) a Horních Tošanovicích. Tradičním materiálem k výrobě hraček však bylo dřevo různě zdobené vyřezáváním a také tkaniny.
Mezi nejoblíbenější dívčí hračky patřila panenka. Postupně se měnil materiál ze kterého se panenky vyráběly i jejich celkový vzhled. Kolem roku 1400 byly vyřezávané ze dřeva, po roce 1800 se vyráběly s voskovými a od roku 1850 s porcelánovými hlavami. První celuloidová panenka byla zhotovena v roce 1870. Za války, kdy bylo těžké získat panenku, pomáhala si spousta maminek ale i děvčat vlastní výrobou z dostupných materiálů. K panence patřil nábytek, nádobíčko, kočárky nebo kolébky pro panenku a oblečky.
Vystaveny jsou také oblíbené plyšové hračky a maňásci, výukové a stolní hry, sportovní hračky, hudební nástroje a jiné. Ale také kluci si přijdou na své. Pro ně jsme připravili celou skupinu hraček věnovanou dopravním prostředkům - od těch nejstarších po nejmladší (kolečko, žebřiňák, koníčky, auta, vláčky, lodičky).
Výstava prezentuje nejen hračky z 1. poloviny 20. století, ale také hračky časově mladší - z 50. - 80. let 20. století, které odráží převahu plastových materiálů v produkci dětských hraček.
Doufáme, že každý návštěvník si najde právě tu svou hračku.
Výstavní síň Muzea Těšínska - Technické muzeum v Petřvaldě, tel.: 596 541 092
Stálá expozice: Tradice hornictví na Těšínsku
Kouzelný svět tramvají
Výstava: Dřevěné kostely na Těšínsku (historická výstava)
(výstava potrvá do 31. 12. 2007)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Technické muzeum v Petřvaldě
Technické muzeum, které je pobočkou Muzea Těšínska, sídlí v objektu bývalé fary z poloviny 19. století. Stálé expozice jsou věnovány "Kouzelnému světu tramvají" (jízdní řády, jízdenky, fotografie, funkční model tramvajového vozu) a "Tradici hornictví na Karvinsku", která seznamuje s vlivem těžby na ráz krajiny, charakterem a způsobem obživy lidí, sídelní strukturou nebo životním prostředím. Expozice představuje i osobnosti, které se zasloužily o rozvoj hornictví, připomíná tradice a život v hornických koloniích a vývoj důlních podniků a důlní techniky. K vidění jsou i ukázky dobových hornických uniforem, praporů, stuh, tabel, ale i záchranářské výzbroje a svítidel. Pořádány jsou zde tématické výstavy.
.
Dřevěné kostely na Těšínsku
Stavby ze dřeva - roubené chalupy, špýchary, stodoly i další dřevěné stavby obvykle spojujeme s místy, kde "lepší" stavební materiál je drahý nebo nedostupný. Připomínají také dobu, kdy dřevěná stavba neměla takový význam a vážnost jako stavba zděná - byla buď náhražkou, která pomohla překonat období nedostatku, nebo nenáročným řešením praktického problému. Přesto jsou stavby, na které se zavedené hodnocení nevztahuje. Dřevěné kostely, kaple i drobné kapličky, Boží muka, zvoničky a kříže, které přetrvaly nepřízeň věků a skromně přežily do současnosti, se takovému pohledu vymykají. Poznamenalo je stáří i lidé, s nimiž sdílely společný osud, mnohými změnami prošla společnost a prostředí, pro které vznikly. Přestaly být součástí všedního života a proměnily se v jedinečné připomenutí minulého času. Pro dnešního člověka jsou především svědectvím o stavitelském umění a řemeslnické zdatnosti předchozích generací.
Dřevěné kostely a drobné dřevěné sakrální stavby se v rámci České republiky v největším počtu dochovaly právě v našem regionu - na Těšínsku a v moravskoslezském Pobeskydí. Archivní záznamy a literární prameny zde připomínají existenci nejméně sedmdesáti tří dřevěných a polodřevěných kostelů, zmiňují také menší stavby jako kaple a zvoničky. V průběhu posledních dvou set padesáti let naprostá většina těchto staveb zanikla. Stalo se tak díky jejich postupnému chátrání, často díky tomu, že sešlá staletá stavba byla nahrazena novým zděným objektem. Mnohdy dřevěná svatyně zanikla i v souvislosti s živelnou pohromou - pohltily ji plameny. V r. 1964 tak nenávratně zmizel kostel v Tiché (u Frenštátu pod Radhoštěm), v nedávné době, v r. 2002, shořel kostel sv. Kateřiny v Ostravě - Hrabové, který byl ale jako jeden z mála obnoven v původním materiálu, byla postavena jeho kopie. Na českém Těšínsku dosud stojí dřevěné kostely a kostelíky na jedenácti místech. O řadě dalších už zaniklých stavbách vypovídají literární záznamy a archivní prameny.
Připomenutí zasluhuje i fakt, že dřevěné stavby nestojí pouze na české straně Beskyd. Vyskytují a vyskytovaly se ve stejné míře po obou stranách současných státních hranic. Stíhal je stejný osud, prožily stejnou historii a v podobném stavu se dochovaly do dnešních dnů. Zvláštní na našem kraji je i to, že se zde nesetkáváme pouze se starými kostely. Dřevo znovu ožívá v nových stavbách, stává se rovnocenným partnerem moderních materiálů a současných stavebních technologií. Stačí zmínit kostel na Hrčavě z roku 1936 či zcela nový kostel ve Václavovicích z r. 2001. Podobných návratů můžeme v posledních letech zaznamenat celou řadu.
Výstava představuje malebnou krásu zdejších dřevěných kostelů. Připomíná je kresbami, fotografiemi, dobovým zobrazením na pohlednicích. Výstavu doplňují také dřevěné modely těchto jedinečných staveb a četné předměty, které se dochovaly z jejich původního vybavení.
Archeopark v Chotěbuzi - Podoboře, tel.: 558 761 227, 721 193 517
otevřeno út-pá 9.00 -17.00 h (pouze na objednávku), so - ne 9.00 -17.00 h - bez objednávky
Archeopark stojí na místě, kde byla doložena existence opevněného hradiště. Představuje slovanské sídliště z doby od poloviny 8. století do 11. století. Je rekonstrukcí celého fortifikačního systému na akropoli s různými typy obydlí. K dnešnímu dni je dokončená čelní komorová hradba, palisáda obklopující celou akropoli, tři obytné objekty, halová stavba a vstupní brána s věží a mostem.
Výstavba Archeoparku není zdaleka dokončena. Termín dokončení celého projektu předpokládáme v r. 2010. Provoz Archeoparku bude po dobu jeho výstavby až do doby realizace výukového centra zajištěn výlučně externím způsobem. Žádáme proto všechny zájemce o prohlídku Archeoparku, aby se dostatečným časovým předstihem dohodli s pracovníky Muzea Těšínska (tel.: 558 7612 287, fax 558 761 223, e-mail: program@muzeumct.cz) na termínu a hodině návštěvy. Bez průvodce nebude možné Archeopark navštívit. Dovolujeme si připomenout, že se jedná o kulturní památku, v jejímž prostoru stále probíhá systematický archeologický výzkum, tedy o prostor, kde není možný volný pohyb osob.

Dr. Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska
Vlasta Byrtusová, vedoucí oddělení komunikace s veřejností
Muzeum Těšínska, Hlavní třída 15, Český Těšín
tel.: +420 558 761 216
fax: +420 558 761 223
pr@muzeumct.cz
http://www.muzeumct.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Muzeum Těšínska
Zveřejněno 29.09.2007 v 22:57 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA