HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

ZDRAVICE osobností účastníkům koncertu Zpíváme pro radost

Palác Žofín, 14. října 2007
Milí zpěváčci, milí priatelia ľudovej piesne.
je radosť konštatovať, že láska a vzťah k ľudovej piesni neutícha, že z roka na rok sa tešíme jej veľkej priazni.
Jako spoluzakladateľ a garant súťaže, Slávik Slovenska, ma veľmi teší a ctí, že aj ja môžem byť vo vašej vzácnej spoločnosti prítomný už po niekoľko rokov vo Velkých Losinách a obdivovať skvelé výkony mladých spevákov a tešiť sa z ich úspechu.
Zároveň som poctený, že som stále súčasťou vás všetkých a naďalej móžem zotrvávať v úlohe čestného člena a patrona vašej a našej spoločnej súťaže Zpěváček, a že sa môžem spolu s vami podeliť o krásu ľudovej piesne znejúcej zo všetkých kútov a regiónov v Českej republike.
Želám všetkým tým, ktorí sa na zrode, príprave a priebehu súťaže Zpěváčci podieľali a usilovne pracovali, aby sa tešili úprimne z ľudovej piesne tak, jako sa z nej tešia jej interpréti a my všetci, ktorí nemôžeme bez nej žiť.
Zpěváčci, Slávici želám čistý, zvonivý hlas a veľa krásnych zážitkov v paláci Žofín..

Peter Dvorský
Folklorní sdružení ČR
Zdravice pana ministra u příležitosti konání koncertu Zpíváme pro radost

Vážení přátelé, dámy a pánové,
celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní si vydobyla nezastupitelné místo mezi oblastmi, k nimž Ministerstvo kultury směřuje svoji podporu.
Velice mne těší, že Ministerstvo kultury mohlo každoročně přispět k pořádání akce "Zpíváme pro radost" a zároveň tak naplňovat Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, zvláště potom její priority zaměřené na podporu činnosti dětí a mládeže.
Je mi velkou ctí, že v letošním roce mohlo Ministerstvo kultury převzít záštitu nad touto tradiční akcí, která se opět uskuteční v našem hlavním městě a poskytne prostor podpoře lidové písni. Pomáhat rozvoji české kultury, udržovat její tradice a přitom plně respektovat svébytnost kultury, která musí žít svým vlastním životem, je přece výsostným posláním.
Touto cestou Vás chci ujistit, že Ministerstvo kultury bude nadále usilovat o naplnění tohoto cíle.
Dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval všem, kteří svůj život zasvětili péči o odkaz lidové kultury a kteří své znalosti a umění předávají budoucím generacím.
Zpěvákům i pořadatelům přeji, aby se jim splnila všechna očekávání spojená s touto významnou událostí. Jsem přesvědčen, že právě prostřednictvím takovýchto akcí můžeme ukázat světu, že jsme zemí kulturně vyspělou, pohostinnou a přátelskou.

S úctou Václav Jehlička
Folklorní sdružení ČR
Václav Jehlička
Před více než třinácti lety jsem byl u zrodu celostátní přehlídky "Zpěváček".Viděl jsem, že tato přehlídka bude mít velký význam z hlediska sólového zpěvu lidových písní v ČR, ale zdaleka jsem netušil, že se stane nejprestižnější soutěží v tomto oboru.
V naší zemi je neuvěřitelně vysoká úroveň dětského sólového zpěvu. Proto jsem velmi rád, že se na tomto projektu mohu podílet. Rovněž jsem velmi rád, že v posledních sedmi letech existují galakoncerty "Zpěváček- Slávik, Zpíváme pro radost" střídavě v Praze a Bratislavě.Co nejsrdečněji Vás zvu na tento galakoncert na Žofín, kde se již tradičně představí nejlepší zpěváčci z ČR,a slávici ze Slovenska a děti z dalších tří zemí.Tyto děti budou moci vystupovat s hvězdami jako je Peter Dvorský, Felix Slováček, Marcela Holanová a další.

Adolf Jílek, předseda klubu Senátu Parlamentu ČR
Folklorní sdružení ČR
Adolf Jílek
Vážení přátelé dobré hudby v podání dětských interpretů, stává se již příjemnou tradicí, že jako každý rok tak i letos spolu s dalšími patrony přebírám záštitu nad koncertem "Zpíváme pro radost".
Spojení hudby a zpěvu s dětmi považuji za nesmírně cenné pro uchování kulturních hodnot našeho národa. Přirozený dětský projev se tak prolíná s folklorními i hudebními prvky a oba tyto světy se vzájemně obohacují a doplňují.
Těší mne, že se tohoto záslužného procesu může účastnit také Armáda České republiky.

generálporučík Vlastimil PICEK, náčelník Generálního štábu AČR
Folklorní sdružení ČR
generálporučík Vlastimil PICEK
Nadcházející podzim sebou přináší i další setkání vítězů celostátních přehlídek dětských zpěváků lidových písní v České a Slovenské republice, pořádaných pod názvy "Zpěváček" a "Slávik Slovenska".
Na koncertech s názvem "Zpíváme pro radost" se 13. října v Paláci Žofín představí tři nejlepších malých zpěváčků z Čech i Slovenska. Jako hosté vystoupí i děti ze zahraničí. Český rozhlas z koncertů pořídí záznam, takže kromě několika stovek posluchačů v sále budou mít možnost nádherné lidové písně v dětské interpretaci vyslechnout i tisíce posluchačů Českého rozhlasu.
Jsem velice rád, že tradičně dobrá spolupráce Českého rozhlasu s Folklorním sdružením České republiky a Slovenským rozhlasem zaznamená další společně strávené chvíle při práci na tak krásném projektu, jakým soutěž "Zpěváček" a "Slávik Slovenska" bezesporu je. Držím palce všem účinkujícím i organizátorům a hluboce se skláním před rodiči dětských interpretů, bez jejichž obětavosti by dětské hlasy nemohly palác Žofín rozeznít.

Václav Kasík
Generální ředitel Českého rozhlasu
Folklorní sdružení ČR
Václav Kasík
Zdravice pro Zpěváčky

Pokud někdo něco dobře umí, je to oceněníhodné a pokud tím dokáže někoho jiného potěšit je to báječné. Doufám, že všem vystupujícím na koncertě Zpíváme pro radost, vítězům soutěže Zpěváček- Slávik, tato schopnost, dělat radost ostatním, zahřát u srdíčka, zůstane a budou i nadále přinášet do života sobě i ostatním milé chvilky. Nejen "mladým umělcům" patří poděkování, ale i jejich rodičům a těm, kteří se jim věnují a pěstují v nich lásku ke zpěvu a lidovým tradicím.

František Dušek
Folklorní sdružení ČR
František Dušek
Vážené dámy a pánové.
Společné galakoncerty Zpěváčků a Sláviků mají svůj počátek na začátku tohoto tisíciletí. U zrodu se tehdy sešli představitelé Kongresového centra Praha, Folklorního sdružení České republiky, které před 13ti lety založilo soutěž zpěváků folklorních písní a tenor světového jména, pan Peter Dvorský, který je jedním z duchovních otců pěvecké soutěže Slávik na Slovensku.
První společný galakoncert proběhl v září roku 2001 jako veřejné nahrávání Slovenského rozhlasu v Bratislavě. V České republice se společný koncert uskutečnil poprvé v září roku 2002 a den poté následoval první galakoncert s názvem "Eva Urbanová, Peter Dvorský, FOK Zpěváčkům a Slávikům". V průběhu let se tyto koncerty staly již tradicí a tak se i letos na koncertu Zpíváme pro radost setkáváme v prostředí toho nádherného paláce na Žofíně.
Za záštitu dnešní akce bych chtěl poděkovat paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Daně Kuchtové, ministru kultury České republiky panu Václavu Jehličkovi, náčelníku generálního štábu Armády České republiky generálraporčíkovi Vlastimilovu Pickovi a samozřejmě panu Petrovi Dvorskému. Dále pak pořadatelům a spolupracovníkům, hlavnímu partnerovi, společnosti MAITREA, i všem dalším sponzorům a mediálním partnerům. Největší poděkování však patří účinkujícím dětem a jejich rodičům, kteří se zpívání lidových písni věnují.
Dámy a pánové, přeji vám krásný a příjemný večer s lidovou písní.

Zdeněk Pšenica předseda FoS ČR
Folklorní sdružení ČR
Zdeněk Pšenica
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 06.10.2007 v 09:56 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA