HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

O čem se hovořilo v Senátu

Zhodnocení letošní folklorní sezóny a příprava sezóny 2008
Jak již bylo uvedeno v pondělní oficiální informaci, v budově Senátu ČR se sešli představitelé členských festivalů FoS ČR, festivalových měst a obcí se senátory, představiteli ministerstev, institucí, mediálních partnerů, sponzorů a dalších hostů, aby zhodnotili letošní folklorní sezónu a připravili akce roku 2008.
A bylo opravdu co hodnotit. Letos se uskutečnilo 50 členských festivalů a slavností, které navštívilo l 250 000 návštěvníků. Přítomní ředitelé festivalů potvrdili, že se zvýšil zejména počet a zájem mladých lidí. Ti přišli nejen shlédnout oficiální programy, ale aktivně se podíleli na večerních a nočních besedách či sešlostech, zpěvech a tancích u muzik, cimbálů, dud, dechovek i exotických nástrojích, se kterými přijeli zahraniční účastníci.
V průběhu roku se koná i mnoho dalších tradičních i nových folklorních akcí, na kterých rovněž vystupují členské soubory FoS ČR, ale i další.
Folklorní sdružení ČR
Zaujalo mne vystoupení ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka, který vyjádřil poděkování a obdiv těm, kteří dobrovolně, obětavě, profesionálně připravují a organizují jednotlivé lidové slavnosti a festivaly, zajišťují program, finance, propagaci, dopravu, ubytování účinkujících a další podmínky pro jejich zdárný průběh. Podobně ocenil záslužnou práci všech vedoucích souborů, muzik, folklorních skupin, zejména dětských a mládežnických, senátor Karel Barták, předseda senátního Výboru pro vzdělání a kulturu.
Na setkání vystoupili v diskusi i představitelé dalších médií, které věnují folklorním akcím mnohem větší pozornost než v minulosti. Ilja Racek, ředitel ostravského studia ČT uvedl, že štáb Folklorního magazínu bude i v příštím roce natáčet a vysílat každou druhou sobotu na programu ČT2. Pokračovat bude i vysílání pořadu Folklorika z brněnského studia ČT.
Ředitel DTA Slávek Hrzal vyzval vedoucí dětských souborů a představitele festivalů, aby prostřednictvím svých mladých korespondentů přispívali do internetových novin a rádia Dětské agentury.
Předseda Klubu českých turistů Jan Stránský uvedl, že mnoho našich i zahraničních turistů spojuje absolvování turistických tras s návštěvou folklorních slavností a pozval naše soubory k účinkování na akcích, které proběhnou v roce 2008 v rámci oslav 120. výročí založení KČT.
O putovní výstavě Folklorní velmoc uprostřed Evropy, kterou připravily společně Správa Českých center a FoS ČR, informoval ředitel Správy Jaroslav Kantůrek. V příštím roce bude instalována v našich Centrech na Slovensku a v ukrajinském Kyjevě. Dvacet šest našich center v zahraničí i všechny české ambasády obdržely již v létě 80 tisíc tištěných skládaček s termíny a základními informacemi o našich festivalech v roce 2008.
Rostislav Hlosta, ředitel Multimediálních preojektů seznámil přítomné s tím, že je již zpracováno 60 dílů v rámci projektu Poselství lidových tradic na DVD. V příštím a přespříštím roce chced štáb ve spolupráci s FoS ČR natáčet ještě na 20 festivalech.
Tajemník Folklorního sdružení Jiří Pokorný prezentoval na Setkání připravovaný katalog o folklorních festivalech - Cesty za folklorem i jeho internetovou podobu. V poslední fázi přípravy je i tradiční Kalendář folklorních a lidových akcí na rok 2008.
Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica před závěrem Setkání informoval rovněž o Valné hromadě FoS ČR, která se sejde koncem dubna 2008, která zhodnotí činnost Sdružení od roku 2004 a přijme program na další čtyřleté období. Připomenul i půlroční činnost Informačního centra FoS ČR v Jeruzalémské ulici, jehož služby využívají nejen pražané, ale i naši a zahraniční návštěvníci Prahy. Pozval všechny zástupce festivalů i měst a obcí k návštěvě 11. Národního krojového plesu, který se koná 2.února 2008 ve Žďáru nad Sázavou.

Dušan Macháček

Folklorní sdružení ČR
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 28.11.2007 v 15:38 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA