HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Delegace FoS ČR na nejvyšší úrovni hostem v Deggendorfu

Čeští folklorní umělci se zúčastní deggendorfských slavností v roce 2008 a vystoupí také při otevření nové kulturní haly v roce 2009.
Degendorf, 6.12.2007
Deggendorf
Město Deggendorf má v úmyslu podstatně rozšířit spolupráci s Českou republikou na kulturním poli i v oblasti cestovního ruku. Z tohoto důvodu byla včera odpoledne hostem na radnici u vrchní starostky Anny Ederové delegace FoS ČR složená z jeho nejvyšších představitelů.
FoS ČR je největší nevládní kulturní organizací v ČR podporovanou všemi významnými stranami českého politického spektra. Za svůj cíl má reprezentovat českou lidovou kulturu a tím celou svoji zemi v celém světě. Do Deggendorfu přijela delegace FoS ČR ve složení: Zdeněk Pšenica, předseda, Ladislav Michálek, místopředseda, Jarmila Zorbičová, generální sekretář FoS ČR pro mezinárodní vztahy, Bohuslav Balcar, spolupracovník oddělení mezinárodních vztahů FoS ČR. Vrchní starostka Anna Ederová projevila jako nejvyšší představitelka města přání, aby se ke smlouvám regionálního přeshraničního významu již uzavřenými s českými městy Písek, Strakonice a Klatovy co nejdříve připojila i smlouva o přátelské spolupráci s Folklorním sdružením ČR. Již nyní se mluvilo o konkrétních možnostech vzájemné kulturní výměny. První české soubory by se již mohly prezentovat u příležitosti městských deggendorfských slavnostní v červnu 2008 a samozřejmě také při velké slavnostní události v roce 2009, jíž bude otevření nové městské kulturní haly.
Vrchní starostka Anna Ederová převzala od delegace FoS ČR text smlouvy o přátelské spolupráci, která by po projednání v grémiích obou jednajících stran měla být podepsána 2. února 2008 v České republice. Její význam bude zdůrazněn i přítomností nejvyšších představitelů politického života České republiky.▪
Deggendorfer Anzeiger
Deggendorfer Anzeiger
Lidová hudba překoná i státní hranice

Folklorní sdružení ČR si přeje podepsání partnerské smlouvy o přátelské spolupráci s městem Deggendorf

Deggendorf, 6.12.2007
Město Deggendorf a Folklorní sdružení České republiky si přejí prohloubit svoji spolupráci a po schválení jejího projektu městským zastupitelstvem podepsat smlouvu, která by takovou přátelskou spolupráci zakotvila v písemném dokumentu.Toto vzájemné ujištění je výsledkem jednání delegace FoS ČR s vrchní starostkou města, Annou Ederovou. Delegace ze sousední země přijela pod vedením jejího předsedy pana Zdeňka Pšenici a místopředsedy pana Ladislava Michálka. Členy delegace dále byli: Generální sekretář FoS ČR pro mezinárodní vztahy, paní Jarmila Zorbičová a spolupracovník oddělení mezinárodních vztahů pan Bohuslav Balcar, který spolupracuje s městem Deggendorf již od roku 1991, kdy byl odtud při příležitosti znovuotevření hraničního železničního přechodu v Železné Rudě vypraven zvláštní vlak s návštěvníky Prahy.
Město Deggendorf při jednání dále zastupovali ředitel kulturního úřadu, pan Günther Löffelmann a pan Berndt Walter, vedoucí folklorní župy regionu Dolní Bavorsko.
Jak vrchní starostka Anna Ederová zdůraznila, přispěla k takovémuto významnému posunu v přípravě smlouvy účast zástupců FoS ČR na letošním Bavorsko-českém kulturním týdnu v Deggendorfu. Město má již uzavřené smlouvy regionálního významu s blízkými přeshraničními městy Písek, Strakonice a Klatovy. Smlouva o přátelské spolupráci s FOS ČR bude znamenat další zkvalitnění přeshraniční spolupráce na kulturním poli.
Při jednání se včera již mluvilo o prvních konkrétních akcích, které v rámci připravované smlouvy přicházejí v Bavorsku i v Česku v úvahu - m.j. bude mít město Deggendorf možnost seznámit se s nabídkou folkloru České republiky již při městských slavnostech v červnu 2008.
Návrh textu smlouvy byl v českém i německém jazyce vypracován ve Folklorním sdružení ČR a na základě německého překladu o smlouvě bude v lednu jednat městské zastupitelstvo, aby pak mohla být smlouva slavnostně podepsána dne 2. února 2008 při příležitosti mezinárodního plesu FoS ČR. Předseda FoS ČR pan Zdeněk Pšenica zdůraznil, že důkaz významu, jaký je takové spolupráci v České republice přikládán, bude m.j. také účast významných představitelů české politické scény při podpisu smlouvy. ▪
Deggendorfer Zeitung
Deggendorfer Zeitung

Poskytl B. Balcar

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 07.12.2007 v 21:16 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA