HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Obchůzka Lucek v kovářovské škole

Tisková zpráva...
Obchůzka Lucek v kovářovské škole
Ve čtvrtek 13. prosince, ve svátek sv. Lucie, se v kovářovské škole uskutečnila obchůzka Lucek, starý lidový zvyk doby adventní. Tato obchůzka se konala v rámci hodiny Prvouky, při které si žáci třetí třídy povídali o životě, práci i zábavě našich předků, neboť lidové tradice zdejšího regionu jsou jedním z témat zapracovaných do nového Školního vzdělávacího programu školy. Na obchůzku se během dopoledních hodin vydala skupinka děvčat ze třetí třídy, která se předtím oblékla do bílých kostýmů, zahalila si hlavy i obličej tak, aby nebyly k poznání. Do rukou si jedna vzala "dítě", panenku zabalenou do povijanu, další hrneček s kaší, jiná hadr a nechyběla ani ošatka s ořechy, které Lucinky během návštěvy rozdávaly dětem, jenž se uměly modlit. Takto vybavené se Lucky vypravily společně s třídní učitelkou Pavlou Škochovou nejdřív k prvňáčkům.
Ti se nejprve při výkladu dozvěděly o starobylém obyčeji a poté se bílé postavy rozešly po třídě, aby se přesvědčily, zda jsou žáci pořádní. Děti z první třídy společně přeříkaly modlitbičku Andělíčku, můj strážníčku, za což obdržely od jedné z Lucek po oříšku. Následovalo "vykropení" třídy proti zlým mocnostem, čarodějnicím a nemocem. Než průvod opustil třídu, obdarovala paní učitelka prvňáčků Dana Dvořáková každou Lucku sladkostí a celá skupina pokračovala dál. Žáci druhé třídy již průvod očekávaly, protože si se svojí paní učitelkou Zdeňkou Škochovou o obchůzce povídaly. Stejně jako u nejmladších školáků se dozvěděly, kdo byla sv. Lucie a po modlitbě i vykropení čekala opět na Lucinky sladká odměna, kterou pro ně měla paní učitelka druháčků připravenou. Celý průvod Lucky zakončily u svých spolužáků ve třetí třídě, které také obdarovaly za společně odříkaný Otčenáš oříškem. Všechny třídy, které Lucky navštívily, budou kreslit a malovat tento starobylý zvyk a s nejlepšími výtvarnými pracemi se budou moci seznámit i další děti na plánované výstavce.
Kovářovánek, dětský foklorní soubor
Lucky před obchůzkou
Kovářovánek, dětský foklorní soubor
Při četbě o Luckách
Na obnově uvedeného zvyku spolupracovala nejen první, druhá a třetí třída, ale s kostýmy a drobnými upomínkami pro děti pomohl i Jihočeský folklorní soubor Kovářovan. Díky tomuto partnerství tak v obci ožil další lidový obyčej, který děti s nadšením přivítaly a získaly tak možnost seznámení s jednou z předvánočních tradic.

Pavla Škochová
Kovářov 3, 398 55
tel.: 382 594 106, 604 692 062,
e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 13.12.2007 v 23:32 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA