HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Kovářovská škola a lidové tradice

Tisková zpráva...
Kovářovská škola a lidové tradice
V kovářovské základní škole se daří udržovat a rozvíjet tradice Kovářovska, neboť právě i okruh lidového umění národopisné oblasti "Kozácka", kam Kovářov patří, je zapracován do Školního vzdělávacího programu a žáci se ve výchovně vzdělávací strategii v okruhu občanských kompetencí mohou seznamovat s písněmi, tanci a zvyky, které se v Kovářově a okolí prováděly nebo dosud provádějí. Některým lidovým zvykům se proto děti věnovaly v uplynulých týdnech a v rámci hodin prvouky si nejen připomenuly, ale i realizovaly tradiční obyčeje. Nejprve to byla obchůzka svaté Lucie a následně i obchůzka Tří králů, kterou žáci třetí třídy po škole prováděli.
Paní učitelky z prvního stupně spolupracovaly na těchto dětských zvycích a vždy Lucky či Tři krále ve svých třídách uvítaly, společně vyslechly říkání a počastovaly je sladkou odměnou. Součástí obchůzek se po dohodě s jednotlivými vyučujícími stalo i výtvarné zpracování provedených lidových zvyků, které děti následně ve svých třídách kreslily nebo malovaly. Z nejlepších prací je v současné době zhotovena výstava, která zdobí chodbu na prvním stupni a děti si tak mohou připomenout, jaké zvyky jejich kamarádi připravili.
Zvyk Tří králů nezůstal jen v prostorách základní školy, ale chlapci ze třetí třídy, členové dětského folklorního souboru Kovářovánek, který v této škole pracuje, se vydali 6. ledna na tříkrálovskou obchůzku po vsi. Jejich počínání při tomto tradičním zvyku přijeli dokonce zdokumentovat i pracovníci Jihočeského muzea pro potřeby národopisného oddělení.
Třem králům (chlapcům Vaškovi Růzhovi, Karlovi Víškovi a Markovi Smetanovi) se obchůzka líbila a z jejich poznámek cituji:
"Sešli jsme se na staré faře, tam jsme se převlékli do bílých košil a obvázali jsme si kolem krku šály a nasadili koruny... tak jsme vyšli do vesnice, šli s námi z Jihočeského muzea a měli s sebou kameru, točili nás, pokud jsme se nerozešli po vsi sami." Chlapci v popisu své obchůzky dále pokračovali: "Také jsme potkali zatoulaného psa, u Brůžků byl kocour, který se nám pořád pletl pod nohama ... nesli jsme kadidelnici, kasičku a betlém. Šli jsme k paní Víškové a tam jsme dostali nejvíc pohoštění."

Pavla Škochová
Kovářov 3, 398 55
tel.: 382 594 106, 604 692 062,
e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

Kovářovánek, dětský foklorní soubor
momentka z výstavy dětských prací
Kovářovánek, dětský foklorní soubor
Kresba Tří králů: autorka Kateřina Kuchtová 2. třída
Kovářovánek, dětský foklorní soubor
Kresba Lucek: autorka Barbora Benešová 1. třída

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 10.01.2008 v 23:11 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA