HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Muzeum Těšínska - únor 2008

Za poznáním Těšínska na výstavách v měsíci únoru 2008.
Muzeum Těšínska
Ředitelství Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Hlavní tř. 12, tel.: 558 761 211,
Fax 558 761 223, e-mail: muzeum@muzeumct.cz http://www.muzeumct.cz
Výstavní síň Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Hlavní tř. 3, tel.: 558 761 221
Z technických důvodů bude výstavní síň zavřena až do odvolání!
Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion Havířov, Dělnická 14, bezbariérový vstup, tel.: 596 813 456
Výstava: Krásy moří a oceánů ze soukromých sbírek Jany a Josefa Podhájských
(výstava lastur)
(výstava potrvá do 31. 3. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion v Havířově je bez stálé expozice, kde jsou pořádány jen dlouhodobé tématické výstavy.
.
Krásy moří a oceánů" ze soukromých sbírek Jany a Josefa Podhajských
Autoři jsou zanícenými sběrateli mořských živočichů a umožní přiblížit všem návštěvníkům prostřednictvím rozmanitých tvarů a barev lastur pro nás suchozemce stále exotický svět moří a oceánů.
Památník životické tragédie v Havířově-Životicích, tel.: 596 434 138
Stálá expozice: Okupace a odboj na Těšínsku
Výstava: Ten vánoční čas
(výstava potrvá do 3. 2. 2008)
Zmizelí sousedé - projekt Židovského muzea v Praze
(vernisáž výstavy 26. 2., výstava potrvá do 25. 5. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Památník životické tragédie
Památník akademického sochaře F. Swidra se stálou expozicí je připomínkou na utrpení a boje lidu Těšínska v období druhé světové války. Zpřístupněn byl v roce 1949, pět let po události, která se odehrála 6. 8. 1944 a která je dnes označována jako "životická tragédie". Tohoto dne příslušníci těšínského gestapa a němečtí četníci zatýkali obyvatele, kteří nebyli německými státními příslušníky. Motivem této akce, která si vyžádala životy 36 mužů ze Životic a okolních vesnic bez předchozího výslechu, byla přestřelka v místním hostinci.
.
Zmizelí sousedé
Projekt Židovského muzea v Praze s názvem "Zmizelí sousedé" vybízí mladé lidi k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války. Jde o samostatný literárně - dokumentační projekt, v němž studenti hledají dokumenty, fotografie, deníky, dopisy, archivní materiály nebo se setkávají s blízkými lidmi zmizelých za války.
Z nalezených dokumentů a výpovědí svědků pak skládají příběhy jejich životů. Cílem projektu je podnítit mladé lidi k samostatnému odhalování historie, která se skrývá v zapomenutých lidských osudech.
Kotulova dřevěnka, Havířov-Bludovice, Hálkova 4, tel.: 596 813 456 a 602 709 731
Stálá expozice: Lidové bydlení a tradiční zemědělství na Těšínsku
otevřeno sezónně - od listopadu do konce dubna zavřeno
.
Kotulova dřevěnka
Jedna z nejstarších staveb na Těšínsku byla postavena v roce 1781 a je ukázkou původní zástavby na území města Havířova. Říká se jí Kotulova dřevěnka, a to podle rodu, který chaloupku vlastnil nejdéle. Dnes funguje jako muzejní expozice. Přestože se v regionu rozvíjelo hornictví, ve kterém nacházelo uplatnění stále více zdejších lidí, ponechali si mnozí malé hospodářství - pěstovali obilí a zeleninu a chovali krávy, prasata, králíky, slepice a často i včely. Tato skutečnost se odráží ve stálé expozici, která dokumentuje vybavení domácnosti a způsob života místních obyvatel na přelomu 19. a 20. století. Návštěvníci uvidí, jakže to byli naši předkové důvtipní a důmyslní, jaký komfort si dokázali vymyslet a vyrobit dvě stě let před námi. Prohlédnou si dobový nábytek, keramické výrobky a ve zděné stodole zemědělské nářadí. Zajímavostí je funkční větrný mlýnek, který sloužil především ke šrotování obilí.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově, Mariánské nám. č. 14, tel.: 558 359 533
Stálá expozice: Z minulosti Jablunkova a okolí
Otevřeno: Beskydská turistika - 120 let KČT (historická výstava)
(výstava potrvá do 20.5.2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově
Tradice jablunkovského muzea sahají až do poloviny 19. století, kdy vzniklo rodinné muzeum Sikorů. V roce 1922 bylo otevřeno Krajinské muzeum Slezské muzejní společnosti, jehož činnost ukončila druhá světová válka. Muzejní tradice byly obnoveny až v roce 2000. Dnes se stálá expozice pobočky Muzea Těšínska věnuje bohaté historii a významnými tradicemi města a okolních obcí. Ve výstavní síni jsou pořádány dlouhodobé tématické výstavy.
.
Beskydská turistika - 120 let KČT
Cestování pro radost z pobytu v přírodě, poznávání neznámých končin a zákoutí, pozorování rostlin a živočichů, zotavení těla i ducha, posezení v příjemné hospůdce, toť turistika. Malebná beskydská krajina je pro turistiku jako stvořená a tak láká turisty k toulkám svými zákoutími již odnepaměti.
Počátky organizované turistiky sahají do roku 1884, kdy byl ve Frenštátě založen nejstarší český turistický spolek Podhorská jednota Radhošť a o 4 roky později vznikl v Praze Klub českých turistů. V české části Beskyd působil také polský turistický spolek Beskid Śląski (1909) a německý turistický spolek Beskidenverein (1893). Všechny tyto turistické spolky chtěly přispět k poznávání přírodních krás Beskyd a zpřístupňovat tyto hory co nejširšímu okruhu návštěvníků zejména výstavbou chat, úpravou a značením turistických cest, vydáváním map a příruček pro turisty a všemožnou podporou sportu a pohybu v přírodě.
V roce 2008 si připomeneme několik turistických výročí: uplyne 120 let od vzniku Klubu českých turistů, 80 let od otevření turistické chaty Skalka a 50 let od smrti velkého turisty Petra Bezruče. Ve dnech 31.1.-3.2.2008 se také uskuteční V. Mezinárodní zimní sraz turistů v Jablunkově.
Tato výstava prezentuje počátky organizované turistiky od vzniku turistických spolků až po dnešní aktivity KČT. Návštěvník může nahlédnout do šatníku a vybavení správného turisty, seznámit se s typy turistických značek, s historií horských chat a útulen, s naučnými stezkami, s mapami, s rozmanitostí typů turistiky... Chybět nebudou ani významné osobnosti beskydské turistiky a horská architektura.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné, Masarykovo nám. 10, tel.: 596 311 425
Výstava: Ze zámeckých komnat (historická výstava)
(výstava potrvá do 4. 5. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
Výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné je bez stálé expozice, kde jsou pořádány jen dlouhodobé tématické výstavy.
.
Ze zámeckých komnat
Těšínské Slezsko tvoří nejjihovýchodněji položenou část Slezska. Historické území Těšínského Slezska se shoduje s hranicemi bývalého těšínského knížectví a v současnosti se nachází na území dvou států - České a Polské republiky.
Na území našeho regionu existovala v minulosti řada šlechtických sídel, která byla nedílnou součástí jednotlivých panství a statků těšínského knížectví. Tyto dvory a zámky byly centry hospodářského, společenského a kulturního života jednotlivých panství a jejich okolí. Skutečností zůstává, že náš region náleží k oblastem s nejmenším počtem zachovalých šlechtických sídel v rámci České republiky. Tento stav je dán historickým vývojem po roce 1945, kdy byla řada těchto objektů zestátněna a využita ke zcela jiným účelům (jako objekty státních statků, administrativní správy, skladové prostory), které se nepříznivě promítly na stavu těchto budov. Svou roli sehrála i orientace zdejšího regionu na těžký průmysl. Velká část těchto dochovaných objektů je v současné době ve velice špatném stavu a řada z nich je proto předurčena k zániku. Pouze zlomek dochovaných staveb je zpřístupněn veřejnosti jako památkový objekt nebo zachráněn soukromým majitelem.
Problematika šlechtických vrstev a jejich materiální kultura náležela z hlediska historického vývoje po roce 1945 k neprávem opomíjeným tématům. Situace se změnila v několika posledních letech, kdy došlo k výraznému vzrůstu zájmu o kulturní památky a život šlechty vůbec.
Přítomnost šlechty a její životní styl nám dnes již dokládají pouze pozůstatky architektury zmiňovaných šlechtických sídel a fragmenty jejich vybavení.
Výstava otevírá pomyslné dveře do zámeckých komnat, které tak můžeme navštívit a nahlédnout do jednotlivých historických období od středověku do počátku 20. století. Pomocí dokumentace architektonických objektů, jako jsou např. středověký hrad Těšín, renesanční zámky Ráj a Rychvald, pozdně barokní zámek v Ropici, klasicistní dvůr v Chotěbuzi a empírové zámky Hnojník a Fryštát jsou charakterizovány jednotlivé architektonické a historické slohy. Na předmětech materiálního vybavení zámeckých interiérů je přiblíženo vybavení zámeckých místností a nastíněn každodenní život šlechty v zrcadle jednotlivých historických stylů. Na výstavě bude možno shlédnout například vybavení zámecké obrazárny, knihovny, jídelny a interiér zámeckého pokoje.
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže, Masarykova třída 958, 73514 Orlová-Lutyně, tel.: 596 531 205
Stálá expozice: Orlová minulost i současnost (stálá expozice)
Výstava: Hračky naší Kačky (historická výstava)
(výstava potrvá do 28.2. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Výstavní síň Muzea Těšínska v Orlové
Tradice muzejnictví v Orlové se odvíjí od r. 1894, kdy zde byla uspořádána Krajinská výstava. Muzeum v Orlové bylo založeno v r. 1910 a často měnilo své zřizovatele. Během druhé světové války byly sbírkové předměty odvezeny do Městského muzea v Ostravě a muzejní tradice byly obnoveny až v roce 1998, kdy zde Muzeum Těšínska zřídilo svou další pobočku. Stálá expozice "Orlová - minulost i současnost" je věnována dějinám města, které bylo proslaveným střediskem obchodu a podnikání s různou úrovni služeb, spolkové činnosti až do současnosti v souvislosti s historií města Orlové. Přibližuje také hornictví, se kterým je město nerozlučně spjato a které přineslo do života lidí obrovské změny.
Vedle stálé expozice jsou zde pořádány tématické výstavy.
.
Hračky naší Kačky
Každý z nás rád vzpomíná na své dětství a uchovává doma předměty s ním spojené. Nejčastěji to je naše nejoblíbenější hračka.
Protože hry a hračky neoddělitelně patří k životu člověka, jsou dokumentovány ve sbírkách muzeí na celém světě.
Nejstarší hračkou ve sbírkách Muzea Těšínska je unikátní hliněný koníček nalezený při archeologických průzkumech ve Stonavě, datovaný na přelom 13. a 14. století. Dalšími hliněnými hračkami, které na výstavě shlédnete, jsou dětská nádobíčka vyrobená jako doplňkové zboží profesionálními hrnčířskými dílnami v Jablunkově (rodinou Kopeckých) a Horních Tošanovicích. Tradičním materiálem k výrobě hraček však bylo dřevo různě zdobené vyřezáváním a také tkaniny.
Mezi nejoblíbenější dívčí hračky patřila panenka. Postupně se měnil materiál ze kterého se panenky vyráběly i jejich celkový vzhled. Kolem roku 1400 byly vyřezávané ze dřeva, po roce 1800 se vyráběly s voskovými a od roku 1850 s porcelánovými hlavami. První celuloidová panenka byla zhotovena v roce 1870. Za války, kdy bylo těžké získat panenku, pomáhala si spousta maminek ale i děvčat vlastní výrobou z dostupných materiálů. K panence patřil nábytek, nádobíčko, kočárky nebo kolébky pro panenku a oblečky.
Vystaveny jsou také oblíbené plyšové hračky a maňásci, výukové a stolní hry, sportovní hračky, hudební nástroje a jiné. Ale také kluci si přijdou na své. Pro ně jsme připravili celou skupinu hraček věnovanou dopravním prostředkům - od těch nejstarších po nejmladší (kolečko, žebřiňák, koníčky, auta, vláčky, lodičky).
Výstava prezentuje nejen hračky z 1. poloviny 20. století, ale také hračky časově mladší - z 50. - 80. let 20. století, které odráží převahu plastových materiálů v produkci dětských hraček.
Výstavní síň Muzea Těšínska - Technické muzeum v Petřvaldě, tel.: 596 541 092
Stálá expozice: Tradice hornictví na Těšínsku
Kouzelný svět tramvají
Výstava: Slepice nebo vejce? Reklama nebo výrobek
(vernisáž výstavy 7. 2., výstava potrvá do 31. 10. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
.
Technické muzeum v Petřvaldě
Technické muzeum, které je pobočkou Muzea Těšínska, sídlí v objektu bývalé fary z poloviny 19. století. Stálé expozice jsou věnovány "Kouzelnému světu tramvají" (jízdní řády, jízdenky, fotografie, funkční model tramvajového vozu) a "Tradici hornictví na Karvinsku", která seznamuje s vlivem těžby na ráz krajiny, charakterem a způsobem obživy lidí, sídelní strukturou nebo životním prostředím. Expozice představuje i osobnosti, které se zasloužily o rozvoj hornictví, připomíná tradice a život v hornických koloniích a vývoj důlních podniků a důlní techniky. K vidění jsou i ukázky dobových hornických uniforem, praporů, stuh, tabel, ale i záchranářské výzbroje a svítidel. Pořádány jsou zde tématické výstavy.
.
Slepice nebo vejce? Reklama nebo výrobek
Obchodní podnikání náleželo na Těšínsku k nejstarším ekonomickým aktivitám. Těšínsko bylo výhodně položeno na křižovatce obchodních cest. Jedna z odboček obchodní jantarové cesty vedla ze severu do jižní Evropy. Byla známá již od pravěku, procházela Těšínskem přes Jablunkovský průsmyk do Uher a dále na jih. Pro východní část Slezska měla největší význam obchodní cesta z Norimberka vedoucí přes Prahu do Krakova přes Těšín a Bílsko.
Významnou úlohu v hospodářském rozvoji Těšínska sehrála města. K nejvýznamnějšímu centru náležel Těšín, který patřil k vysoce rozvinutým střediskům obchodu a řemeslné výroby nadregionálního významu. V Těšíně převažovala řemesla pracující pro přímou spotřebu města a jeho okolí, byla to především odvětví potravinářská a oděvní.
Obchod byl až do druhé poloviny 19. století ve městech organizován především v rámci pravidelných trhů, ke kterým patřily trhy a jarmarky, dále prostřednictvím průběžného prodeje v krámech nebo boudách anebo přímo výrobci v řemeslnických lávkách nebo dílnách. Předpisy upravující obchodování se původně vyvíjely jako součást cechovních předpisů, později byl obchod ztěžován komplikovanými celními předpisy. V roce 1859 bylo vydáním živnostenského řádu cechovní zřízení formálně zrušeno, oborová sdružení však nadále přetrvávala ve formě různých živnostenských společenstev.
Archeopark v Chotěbuzi - Podoboře, tel.: 558 761 227, 721 193 517
otevřeno sezónně - od listopadu do konce dubna zavřeno
Archeopark v Chotěbuzi-Podoboře
Archeopark stojí na místě, kde byla doložena existence opevněného hradiště. Představuje slovanské sídliště z doby od poloviny 8. století do 11. století. Je rekonstrukcí celého fortifikačního systému na akropoli s různými typy obydlí. K dnešnímu dni je dokončená čelní komorová hradba, palisáda obklopující celou akropoli, tři obytné objekty, halová stavba a vstupní brána s věží a mostem.
Výstavba Archeoparku není zdaleka dokončena. Termín dokončení celého projektu předpokládáme v r. 2010. Provoz Archeoparku bude po dobu jeho výstavby až do doby realizace výukového a technického centra zajišťovat Muzeum Těšínska výlučně externím způsobem, jedná se především o návštěvy v květnu a červnu a v září a říjnu. Znamená to - a na tuto skutečnost důrazně předem upozorňujeme všechny zájemce o návštěvu Archeoparku - že tato pobočka Muzea Těšínska nebude mít stanovenou návštěvní dobu, ale bude veřejnosti přístupná pouze po předchozí domluvě. Toto platí pouze od úterý do pátku. Z řady důvodů zatím tedy nebude Archeopark fungovat tak, jak jsme na to zvyklí u hradů a zámků, nebude možné přijet a až na místě si zakoupit vstupenky a po hradisku se projít. Žádáme proto všechny zájemce o prohlídku Archeoparku, aby s dostatečným časovým předstihem dohodli s pracovníky Muzea Těšínska (tel.: 558 761 227, fax 558 761 223, e-mail: archeopark@muzeumct.cz ) na termínu a hodině návštěvy. Průvodce Vás v dohodnutém čase bude očekávat u vstupu do Archeoparku a návštěva bude doplněna odborným výkladem. Minimální počet účastníků skupinové návštěvy je 10, proto je třeba počítat s náhradními termíny. Předpokládaná doba prohlídky i s výkladem je cca 60 min. Bez průvodce nebude možné Archeopark navštívit.
Otevírací doba v září a říjnu je od úterý do pátku na objednávku, v sobotu a v neděli od 9 - 17 h bez objednání.
Bez průvodce nebude možné Archeopark navštívit. Dovolujeme si připomenout, že se jedná o kulturní památku, v jejímž prostoru stále probíhá systematický archeologický výzkum, tedy o prostor, kde není možný volný pohyb osob.
Těšínské divadlo Český Těšín, Ostravská 67
Výstava je věnována 60. výročí založení dnešního Muzea Těšínska a 100. výročí narození Ladislava Báči, zakladatele muzea.
Muzeum o muzeu
Výstava otevřena dne 9. 2. 2008 od 17:00 hodin v prostorách Velké galerie Těšínského divadla, výstava potrvá do 23. 3. 2008
Otevřeno: po - pá 9:00-15:00 hod. po ohlášení na vrátnici a u všech představení konaných v TD
.
Výstava je věnována 60. výročí založení dnešního Muzea Těšínska a 100. výročí narození Ladislava Báči, zakladatele muzea. Představí historii muzea, jednotlivé sbírkové fondy a činnosti zastoupené v muzeu, ke kterým patří získávání předmětů, jejich uchovávání, prezentační a publikační činnost aj. Veškeré muzejní aktivity spolu velice úzce souvisí. Ve svém důsledku jsou zájemcům o historii a vlastivědu regionu předkládány formou expozic, výstav, přednášek, kulturně výchovných akcí pro veřejnost, publikací apod. Výstava je určena široké veřejnosti s cílem představit muzeum jako celek a tímto přispět k pochopení významu muzea pro společnost.

Dr. Zbyšek Ondřeka, ředitel Muzea Těšínska
Vlasta Byrtusová, vedoucí oddělení komunikace s veřejností
Muzeum Těšínska, Hlavní třída 15, Český Těšín
tel.: +420 558 761 216
fax: +420 558 761 223
pr@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz

Český Těšín
Český Těšín

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Český Těšín
Zveřejněno 27.01.2008 v 22:37 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA