HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

52. Moravský ples v Praze 23. února 2008

Rozhovor s Miroslavem Říhou, ředitelem plesu a starostou Slováckého krúžku v Praze.
Moravské plesy ve své stoleté historii vždy patřily k vrcholům plesové sezóny v Praze. Čím to je? Odlišuje se váš ples od ostatních?

Moravský ples v Praze je a vždy byl v porovnání s ostatními pražskými plesy svým charakterem zcela výjimečný. Veřejná vystoupení Moravanů před pražskou veřejností mají dlouholetou tradici. Už od konce 19. století se setkáváme s různými krajanskými aktivitami - Moravské věnečky, Slovácké a Mikulášské večírky, akce Moravskoslezské besedy, které můžeme považovat za předchůdce dnešních moravských plesů. V té době měly především za úkol reprezentovat Moravu v Praze, posilovat národní sebeuvědomování, pomáhat lidové kultuře Moravy zaujmout důstojné místo v pražském společenském životě.

Tyto aktivity byly přijímány velmi vřele a vyznačovaly se vysokou návštěvností. Jak uvádí Jaroslav Vinkler v knize "Praha a Moravští Slováci", dobový tisk je charakterizoval slovy "... představovaly perličku v řadě zábav v Praze pořádaných, nejen svou nenuceností, nýbrž i zářením a pestrostí krojů ze všech koutů moravských". V průběhu let se četnost, úroveň, rozsah a zaměření plesů měnily v závislosti na době, ve které zrovna probíhaly, ovšem výše uvedenou charakteristiku si zachovaly dodnes.
Novodobou historii Moravských plesů začínáme od r. 1993, kdy pražské krajanské spolky Moravských Slováků, Hanáků a Valachů jako svobodná sdružení začaly tyto plesy opět pořádat plně ve vlastní režii. Jejich cíl je každoročně stejný - alespoň na jeden den přivézt Moravu do Prahy a nechat návštěvníkům plesu nahlédnout na Slovácko, Hanou, Valašsko, Podluží, Horňácko či do některého z dalších koutů našeho rodného kraje. Ale nejen nahlédnout, nýbrž společně s námi si zazpívat, zatancovat, celý večer s námi aktivně prožít. Jednoduše řečeno, nechceme naši lidovou kulturu předvádět jako relikvii z minulosti, ale především jí chceme žít, prožívat ji a rozvíjet. A to se, zdá se, zatím daří.
Jak dlouho se Vy osobně na organisaci plesu podílíte?
Hned po svém příchodu do Prahy v září r. 1969 jsem se stal členem Slováckého krúžku a za pár týdnů jsem už dostal první úkoly při přípravě tehdejšího plesu. A od té doby stále, takže to už bude 40 let. Zpočátku to byly spíše pomocné práce, po r. 1990, kdy pořádání plesu opět převzaly do svých rukou pražské krajanské spolky, se mé povinnosti v roli předsedy organizačního výboru rozrostly - od scénáře až po finanční zajištění.

Kolik lidí se na přípravě a organizaci podílí?
Výkonný plesový výbor se v posledních deseti letech ustálil na počtu 3-5 lidí, kteří ples připravují. Pod jejich vedením a v závislosti na potřebě jsou přizváni každoročně ke spolupráci další krúžkaři. Vše je v režii pořádajících spolků s podporou Folklorního sdružení ČR, které v posledních letech při přípravě plesu s krajanskými spolky aktivně spolupracuje.

Co je nejsložitější?
Organizačně to nebývá takový problém. Příprava i samotný ples má svůj zaběhnutý řád, takže to už zvládáme rutinně. Problémy většinou máme s výběrem souborů. Zájem je veliký, každoročně přijíždí z Moravy až deset autobusů, na plese bývá 400-500 krojovaných účastníků. Ovšem zájem o účast je ještě větší.
Samozřejmě není jednoduché zajistit finanční krytí plesu, zvláště v pražských podmínkách. Naštěstí zatím nacházíme vstřícné partnerské firmy, které nám pomáhají a na ples finančně přispívají. Neméně důležité je a velmi nás těší pochopení u našich krajanů, kteří na Moravský ples v Praze nejedou za "kšeftem", nýbrž přijíždějí prezentovat krásu svého regionu, vyjádřit úctu k tradicím našich předků a představit se jako nositelé a pokračovatelé těchto tradic. Takoví mají u nás vždy dveře na ples otevřené. Stačí, když se nám ozvou a rádi je pozveme.

Kdo ples sponzoruje?
K dlouholetým partnerům plesu, kteří nám pomáhají v té či oné podobě, patří vinařská společnost Znovín Znojmo, grafické studio Eskira, softwarová firma OKsystem, galerie Jože Uprky. Letos máme i nové partnery - společnosti Equity Brokers, Z-Group a SAAT Praha.

Již řadu let probíhají Moravské plesy v Národním domě na Smíchově? Proč? V minulosti to byl i Národní dům na Vinohradech, Kongresové centrum, Výstaviště....
Od šedesátých let minulého století se ples konal většinou v Obecním domě, kde našel ideální podmínky. Ovšem před desítkami let byl také Národní dům na Smíchově oblíbeným místem moravských plesů, a tak od roku 1996 se sem opět vrátil. Letos zde bude v nepřetržité řadě po třinácté. Důvody jsou zřejmé: důstojné prostředí zcela zrenovovaného exteriéru i interiéru budovy, velký sál pro slavnostní zahájení, další sály a prostory pro následnou zábavu a hraní mnoha muzik. Neméně důležité jsou dlouholetou úspěšnou spoluprací navázané výborné vztahy s provozovatelem a s odborem kultury MČ Praha 5.
Jak bude koncipován program? Které soubory a muziky budou na letošním plese účinkovat?
Program plesu, který začíná v sobotu 23.února v 19.30 v Národním domě na Smíchově, je tradiční. Po přivítání hostů proběhne slavnostní defilé všech krojovaných účastníků, následovat bude předtančení - ukázky z různých regionů a po společném zpěvu Moravo, Moravo a závěrečném verbuňku budou znít všechny sály Národního domu hudbou, zpěvem a tancem až do pozdní noci (nebo skorého rána). V průběhu večera se ve velkém sále bude také tančit Moravská beseda a před půlnocí se zde sejdou sbory ke společnému zpěvu.

Letos přivítáme opět celou řadu národopisných skupin z různých regionů. Zúčastní se:

Kopaničár ze St. Hrozenkova, Kosíř z Kostelce na Hané, Dolněmčan z D. Němčí, Haná Přerov, Světlovan z Bojkovic, Líšňáci z Brna, Klas Kralice, Hustopečská chasa a Chasa z Lanžhota, Chasa z Velkých Pavlovic, mužské sbory z Tvrdonic a Vlčnova, Slovácké krúžky z Prahy, Brna, Bratislavy a Želetic u Kyjova, Krušpánek, Hanáci a Valaši z Prahy.

Hrát budou dechová hudba PODLUŽANKA z Tvrdonic, Cimbálová muzika Slováckého krúžku v Praze, Žandár - mladá muzika Slováckého krúžku v Praze, Cimbálová muzika Kopaničár, Valašská cimbálová muzika Dolina, Hanácká muzika Kosíř, Cimbálová muzika J. Janouška, Muzika souboru Líšňáci, Valašská cimbálová muzika Kyčera.
Kde je možné si rezervovat a koupit vstupenky ?

Vstupenky jsou v ceně od 350 do 550 Kč a lze je zakoupit u paní Boženy Růžičkové, tel. 224 861 192 a 731 628 343, v Infocentru FoS ČR v Jeruzalémské ulici nebo přímo v předprodeji v Národním domě na Smíchově, tel. 257 099 971. Pokud nestihnete předprodej, přijďte, určitě se nebudete muset vracet.

Dušan Macháček

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Moravský ples
Zveřejněno 21.02.2008 v 22:35 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA