HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Reakce na článek Jana Gazdíka v MF DNES

Reakce na článek Jana Gazdíka "Parkanová zachraňuje vojenské kapely"
V článku Jana Gazdíka, uveřejněném v pátek 20. června 2008 v MF DNES, je psáno o verdiktu ministryně Vlasty Parkanové zrušit Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ na úkor zachování jedné z vojenských hudeb.

Reagujeme na údaje v článku uváděné - nepravdivé, nepřesné, často vytržené z kontextu a ve svém důsledku destruktivní. Nevíme, z jakých zdrojů autor článku vycházel, ale to, co bylo otištěno, v každém případě poškozuje dobré jméno Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ, na což jsme nuceni ostře reagovat:
· Nezpochybňujeme význam a poslání vojenských hudeb, ale prezentace Ondráše uveřejněná v článku, se naprosto nezakládá na pravdě. Například 240 veřejných vystoupení (zhlédlo je více než 96 tisíc diváků), uskutečněných jen za rok 2007, svědčí o něčem naprosto jiném. Každou uskutečněnou akcí, každým vystoupením, Ondráš vysoce profesionálním způsobem a na vysoké úrovni reprezentuje Armádu ČR, v případě schválených zahraničních cest (převážně do zemí NATO) celou Českou republiku - jako JEDINÉ těleso tohoto typu v naší republice, existující již téměř 55 let.

· V článku se hovoří o kulturně historickém kontextu a tradici v souvislosti s redukcí vojenských hudeb - a na druhé straně zcela a jednoznačně nezpochybnitelný kulturně historický kontext a tradici lidové kultury jako národního dědictví a její ochranu v souvislosti s činností VUS ONDRÁŠ devalvoval autor (na základě jakých informací?) na pouhou zábavu pro vysoké důstojníky, která se navíc nezakládá na pravdě. Všechny akce, na kterých VUS ONDRÁŠ účinkuje, jsou plánované a předem schvalované nadřízeným velitelským stupněm. Všechny mimorezortní akce (pro civilní pořadatele) schvaluje přímo ministryně obrany.

· Roční rozpočet na provoz Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ (je čerpán plně v souladu s platnými rozpočtových pravidly s maximální úsporou finančních prostředků), který je v článku zmíněn, a v tendenčních, zkreslených a nepravdivých souvislostech zdůrazněn hned dvakrát, je na rozdíl od informací uvedených v textu (zrušením Ondráše a zachováním kapel v Praze či Hradci Králové se ušetří miliony) nejnižší ze všech "vojenských hudeb". KAŽDÁ z vojenských hudeb má vyšší roční rozpočet než Ondráš! Zrušením Ondráše a zachováním jakékoliv z hudeb tedy k žádné úspoře nemůže dojít.

· V článku je rovněž uveřejněn sloupek pod názvem K čemu jsou kapely, ale v něm se hovoří pouze o vojenských hudbách. Tento pohled je zcela neobjektivní, neboť o významu souboru ONDRÁŠ nehovoří vůbec, a tak má čtenářská veřejnost možnost vnímat Ondráš jen jako tanečníky a muzikanty (civilisty) dělající pomyšlení vlivným lidem ve špičkách armády, což samozřejmě vrhá na Ondráš (na stovky bývalých a všechny současné členy, kterých se tato nařčení hluboce dotýkají) velmi špatné světlo. Šíře uměleckého záběru souboru ONDRÁŠ je nesouměřitelná s jakýmkoli uměleckým tělesem a to nejen v rámci Armády ČR. Folklor, vážná hudba, profesionální zpracování i jiných hudebních žánrů, profesionální tanec a zpěv s přesahem do divadelního projevu, vysoce profesionální a pedagogy uznávané výchovné koncerty pro dětského diváka (obklopovaného a ohroženého mnohdy lacinou "kulturou"), to je jen stručný výčet činnosti Ondráše, na který pan Gazdík jaksi "zapomněl".
Stručný výčet stěžejních akcí uskutečňovaných pravidelně pro Armádu ČR

Mezinárodní armádní folklorní festival Rožnovská valaška (v r. 2008 více než 8 000 diváků), vystoupení ve prospěch útvarů a zařízení AČR, vystoupení při významných konferencích NATO pořádaných AČR v ČR, vystoupení ve prospěch VLRZ v rámci preventivní rehabilitace vojáků z povolání, vystoupení ve prospěch klubu vojenských důchodců a rehabilitovaných, vystoupení ve prospěch Domů vojenských veteránů

Stručný výčet akcí a projektů uskutečňovaných pravidelně pro ostatní státní a civilní orgány:

Brno - město uprostřed Evropy, cyklus letních folklorních večerů F SCÉNA, folklorní festivaly výchovné koncerty pro děti a mládež, dětské taneční studio ONDRÁŠEK, vlastní hudební a taneční projekty s předními umělci, vánoční koncerty (chrámy a kostely po celé České republice)

Při telefonickém rozhovoru ředitele VUS ONDRÁŠ, který autora článku Jana Gazdíka osobně zval na zahájení cyklu letních folklorních večerů 26. června 2008 (Brno, nádvoří hradu Špilberk), sdělil pan Gazdík, že Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ velmi dobře zná, že ví o tom, že je špičkovým uměleckým tělesem. Při tvorbě článku prý čerpal z exkluzivní informace (jaké?) a z rozhovoru s ministryní Parkanovou. Kromě obsahu nás zaráží i to, že autor článku, prezentovaný jako odborník na "armádu" přitom například zcela nesprávně používá obratů "taneční soubor Ondráš" či "soubor civilistů Ondráš".
Považujeme za nutné a hlavně správné uvést všechny zmiňované skutečnosti na pravou míru, i když rozhodnutí o další budoucnosti či zániku té či oné kapely (Ondráš nevyjímaje) tím zřejmě sami neovlivníme. Jsme ale přesvědčeni o tom a pevně věříme, že jsme širokou občanskou veřejností, která nás již dlouhá léta sleduje a hodnotí, právem vnímání jinak a lépe, než vyznívá ze zmíněného článku.

Brno, 23. června 2008

Jménem všech členů VUS ONDRÁŠ:
pplk. Aleš Krkoška - ředitel
Čestmír Komárek - šéf uměleckého provozu
Hana Maděrová - komunikace s veřejností
www.vusondras.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 1 názor)

25.06.2008 v 15:24Aleš

Díky kluci a holky, ale už je čas udělat pá pá!


Zveřejněno 23.06.2008 v 20:57 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA