HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Muzeum Těšínska - červenec 2008

Za poznáním Těšínska na výstavách a akcích v měsíci červenci a srpnu 2008.
muzeum
Ředitelství Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Pražská 14/3, tel.: 558 761 211,
Fax 558 761 223, e-mail: muzeum@muzeumct.cz http://www.muzeumct.cz
Výstavní síň Muzea Těšínska v Českém Těšíně, Pražská 14/3, tel.: 558 761 221
Stálá expozice: Obrázky z minulosti Těšínského Slezska
Výstava: Město Český Těšín (historická výstava)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h


Výstavní síň Muzea Těšínska Musaion Havířov, Dělnická 14, bezbariérový vstup, tel.: 596 813 456
Výstava: Řezbáři (lidové umění)
(výstava potrvá do 31. 8. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h


Památník životické tragédie v Havířově-Životicích, tel.: 596 434 138
Stálá expozice: Okupace a odboj na Těšínsku
Výstava: 1918 - vznik republiky - historická výstava
(výstava potrvá do 31.3. 2009)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 hKotulova dřevěnka, Havířov-Bludovice, Hálkova 4, tel.: 596 813 456 a 602 709 731
Stálá expozice: Lidové bydlení a tradiční zemědělství na Těšínsku
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 hVýstavní síň Muzea Těšínska v Jablunkově, Mariánské nám. č. 14, tel.: 558 359 533
Stálá expozice: Z minulosti Jablunkova a okolí
Otevřeno: Těšínské stříbrné šperky (historická výstava)
(výstava potrvá do 12.10. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h
Výstavní síň Muzea Těšínska v Karviné, Masarykovo nám. 10, tel.: 596 311 425
Výstava: Muzeum o muzeu (výstava k 60. výročí založení Muzea Těšínska a 100. výročí narození L. Báči, zakladatele muzea)
(výstava potrvá do 11. 1. 2009)
Černobílý svět (haptická výstava - realizována za finančního přispění Moravskosleszkého kraj
(výstava potrvá do 31. 8. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h


Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže, Masarykova třída 958, 73514 Orlová-Lutyně, tel.: 596 531 205
Stálá expozice: Orlová minulost i současnost (stálá expozice)
Výstava: Autogramy českých a světových osobností ze sbírky Jiřího Hanibala
(výstava potrvá do 28. 9. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h


Výstavní síň Muzea Těšínska - Technické muzeum v Petřvaldě, tel.: 596 541 092
Stálá expozice: Tradice hornictví na Těšínsku
Kouzelný svět tramvají
Výstava: Slepice nebo vejce? Reklama nebo výrobek
(výstava potrvá do 31. 10. 2008)
otevřeno: út-pá 9.00 - 12.30 h, 13.00-17.00 h, so 9.00 - 13.00 h, ne 13.00 - 17.00 h


Archeopark v Chotěbuzi - Podoboře, tel.: 558 761 227, 721 193 517
otevřeno: v úterý až pátek na objednávku
so- ne 9.00 -17.00 h
poslední prohlídka v 16 h
Musaion Havířov
Řezbáři

Pobeskydí je oblastí s dlouhou tradicí neprofesionální dřevořezby, která nikdy nebyla přerušena a naopak se úspěšně rozvíjí. Tato tradice je podporována přehlídkovými programy a zejména pravidelnými akcemi. Jednou z nejvýznamnějších je Beskydské trienále nepro-fesionálních řezbářů.
Trienále je soutěžní přehlídkou děl autorů z Pobeskydí, a to jak z České republiky, tak i ze Slovenska a z Polska. Pořádá jej Muzeum Beskyd Frýdek-Místek v součinnosti s Kysuckým osvetovým strediskom v Čadci, Muzeem Beskidzkim ve Wisle a Regionalnym Ośrodkiem Kultury v Bielsku-Białej.
První ročník Beskydského trienále neprofesionálních řezbářů proběhl v roce 1992 a připravila jej Mgr. Jiřina Veselská. Setkal se s velkým zájmem u autorů i odborné veřejnosti. Obeslalo jej 45 řezbářů se svými 149 pracemi, z toho 6 autorů bylo ze Slovenska a 16 z Polska. Na druhém ročníku v roce 1995 se prezentovalo 37 autorů se 102 pracemi, z toho 3 řezbáři byli ze Slovenska a 11 z Polska. Třetí ročník této přehlídky proběhl v roce 1998. Obeslalo jej 24 autorů s 90 pracemi, z toho 5 řezbářů bylo ze Slovenska a 9 z Polska. Čtvrtého ročníku v roce 2001 se zúčastnilo 28 autorů s 90 pracemi, z toho 6 tvůrců bylo ze Slovenska. Na jubilejním pátém ročníku v roce 2004 byly vystaveny práce 35 autorů, z toho 4 slovenských a 3 polských. Šlo celkem o 105 děl. Šestého ročníku v roce 2007 se zúčastnilo 42 autorů, kteří přehlídku obeslali 120 pracemi.
Podmínky účasti byly jednoduché - autoři mohli obeslat trienále buď třemi samo-statnými pracemi nebo 1 cyklem. Jediným omezením bylo dřevo jako výchozí materiál, nebyl určen ani způsob opracování ani povrchová úprava. Tvůrčí volnost byla zdůrazněna u námětů. K vystavení bylo odbornou porotou vybráno 80 samostatných prací a cyklů. Porota, která zaslané práce posuzovala, neměla snadnou úlohu a musela splnit několik úkolů: zhodnotit přístup autorů k vybranému námětu a posoudit jeho formální vyjádření, vybrat díla k ocenění, vystavení i k zakoupení do sbírek muzea. K ocenění bylo nakonec navrženo 5 tvůrců.
Beskydské trienále neprofesionálních řezbářů má mezi přehlídkami prezentujícími lidové řezbářství své pevné místo. Získalo si mezi odbornou veřejností i samotnými tvůrci prestiž, čehož důkazem je to, že někteří ponechávají své zdařilé práce právě pro tuto příležitost. Potěšitelný je i vzrůstající zájem autorů, a to i z nových oblastí (Bielsko-Biala).


Technické muzeum v Petřvaldě
Slepice nebo vejce? Reklama nebo výrobek
Dobře fungující obchodní a živnostenská síť náležela (a bezpochyby náleží i dnes) k velmi důležitým životním funkcím jak velkoměsta, tak města či městečka. Na vesnicích se jednalo jen o pár jednotlivých krámků, v menších městech to již bylo několik desítek nejrůznějších koloniálů a obchůdků a ve velkých městech se počítalo ve stovkách - od malých prodejen a provozoven až po velké prosklené paláce s početným personálem, rozmanitým sortimentem zboží a služeb zákazníkům.
Ovšem dobré zboží se neprodává samo. Společně se vznikem obchodu se objevují také první formy reklamy. Vývoj reklamy je s vývojem obchodu neodmyslitelně spjat. Jak se píše v knize Moderní reklama z roku 1906: "Reklama byla, jest a bude. Ona jest nejmocnější pákou obchodu, neboť není uměním zboží vyrobiti, ale uměním je prodati, doporučiti je. Reklama je alfou i omegou obchodu. Ona byla po všechny časy a bude, pokud lidstvo nezahyne."
Ne vždy byla reklama přijímána tak, jako dnes. V minulosti si musela razit dlouhou a obtížnou cestu, neboť "...křik a vychvalování vlastního peří patřilo podle obecného mínění dlouhou dobu snad tak akorát na jarmark nebo výroční trh, ale kazilo pověst solidního podniku". Vlivem všeobecné modernizace, která od druhé poloviny 18. století zasáhla většinu zemí v Evropě se situace změnila a reklama získávala rychle na významu. V podobě nejrůznějších inzerátů, plakátů, prospektů, upoutávek a vývěsních štítů si razila cestu k zákazníkům.
Výstava "Slepice nebo vejce? Reklama nebo výrobek" představuje reklamu a reklamované výrobky v různých podobách. Výstava je uspořádána ze sbírek Muzea Těšínska, Muzea Beskyd Frýdek-Místek a Slezského zemského muzea v Opavě a ze sbírek soukromých sběratelů Henryka Wawreczky a Petra Juřáka a Okrašlovacího spolku Klánovice. Archivní dokumenty pocházejí ze sbírek Zemského archivu v Opavě a reklamní prospekty a tištěná reklama z dobových časopisů a novin Muzejní knihovny Silesia Muzea Těšínska.


VS Jablunkov
Těšínské krojové šperky

Typickým zdobným prvkem těšínského kroje jsou kovové šperky, převážně stříbrné, zpracované mistrnou rukou umných řemeslníků. Těšínské krojové šperky jsou výsledkem vzájemného působení estetických požadavků lidového spotřebitele a řemeslné dovednosti městských zlatníků, pro které se stala jejich výroba důležitou součástí obživy. Z města na venkov se rozšířily v průběhu 18. století jako funkční doplněk nově se utvářejícího typu lidového oděvu, který dnes nazýváme těšínským krojem. Původ těšínských krojových šperků odvozujeme z renesančního oděvu měšťansko šlechtických vrstev. Proces pozvolného pronikání městského oděvu na venkov se odehrál v průběhu 18. století, kde se stal lidovým pro nejširší vrstvy. Šperky, které nebylo možné nahradit ve venkovském prostředí pro náročnost výroby a nedostupnost kovového materiálu, zůstaly v nezměněné podobě jako produkt řemeslné výroby městské. Zpočátku měly ve všech svých formách a tvarech ryze funkční charakter, postupně se však staly pouze nákladným a honosným zdobným prvkem, tak typickým pro těšínský kroj.
Oblast výskytu těšínského krojového šperku se shoduje s rozšířením těšínského lidového oděvu. Na rozhraní 19. a 20. století vytváří uzavřený okruh, který vymezují obce Mosty u Jablunkova, Horní Lomná, Košařiska, Tyra, Komorní Lhotka, Řeka, Hnojník, Třanovice, Mistřovice, Stanislavice, Chotěbuz. Na území Polské republiky hranice prochází obcemi Marklowice. Hažlach, Konczyce Male, Pruchna, Pielgrzymowice, Golasowice, Zbytków, Zarzecze, Zabrzeg, Dziedzice, Staré Bilsko, Kamienica, Brenna, Wisla, Istebna, Koniakow, Jaworzynka, a vrací se zpět na území České republiky přes obec Bukovec k Mostům u Jablunkova. Výjimku v této oblasti tvoří úzký okruh okolí města Jablunkova, kde místní obyvatelé, Jackové, nosili odlišný typ lidového oděvu, tzv. jackovský - jablunkovský kroj, který byl zdoben větším počtem stříbrných šperků než kroj těšínský.
Těšínské šperky rozdělujeme podle funkce na několik druhů. Nejrozšířenější a pro Těšínsko typické byly hočky. Skládají se ze dvou částí - z úchytných kroužků, kterými se protahoval řetízek na stažení životku, a vlastního háčku, jež se pevně našíval na obě přední části životku.
Motivicky jsou háčky velmi zajímavé. Při jejich výrobě používali zlatníci nejčastěji techniky odlevu nebo lisování. Nové zdobné prvky přineslo rozšíření techniky filigránu koncem 19. století. Filigránové háčky vynikají přesným provedením, bohatým rozvedením klasických filigránových vzorů doplněných o nové zdobné detaily z tenkého zlaceného plechu v podobě plastických nýtků, srdíček, čtyřlístků a rosetek, upevněných na filigránový podklad. Háčky jsou nejpočetněji zastoupeny v soukromých i muzejních sbírkách, což svědčí o jejich velké oblibě a značném rozšíření.
Na ramínku životku se přes rameno upevňoval náhrdelník ze stříbrných řetízků, kterému se říkalo přodek nebo lancušek. Stříbrné řetízky byly ozdobně propojeny a v jejich středu byly připevněny filigránové rosety, silně pozlacené. Nosíval se jako doplněk stříbrného pásu pouze k slavnostním obřadním a rodinným příležitostem. Lancušek řadíme k novějším typům těšínského krojového šperku, jeho vývoj lze sledovat teprve od konce 19. století.
Ke spojení (sepnutí) košulky pod krkem složila malá spona nazývaná spinka, nejčastěji kulatá nebo srdčitá. Spinky jsou tvarově nejstarší a používaly se i u kroje goralského. Velmi oblíbené byly spinky odlévané a doplňované barevnými sklíčky.
Důkazem vysoké řemeslné úrovně těšínských zlatníků jsou honosné stříbrné pásy. Nosívaly je výlučně ženy bohatých sedláků. Podle způsobu výroby je rozdělujeme na odlévané a filigránové. Pásy odlévané jsou kombinovány s lisovanými motivy a tvoří samostatnou vývojovou linii těšínského kovového pásu v lidovém prostředí. Použitými motivy a způsobem zpracování navazují na renesanční měšťanské pásy, jež pronikly do venkovského prostředí jako nedílná součást těšínského městského kroje.
Materiálem pro výrobu těšínských krojových šperků bylo stříbro. Nepoužívalo se však čisté, nýbrž vždy v určitém procentu s mědí. Krojové šperky jsou vyrobeny ze stříbra o kvalitě 300/1 000 - 800/1 000. Největší ryzost měly krojové pásy, lancušky. Převážná většina šperků je úředně označena platnými dobovými znaky a mistrovskými značkami výrobců a proto můžeme velmi přesně určit jejich časové zařazení, ryzost a místo výroby, i přímého výrobce. Úřední puncování datujeme od roku 1806, nové úřední značky pro stříbro byly zavedeny v Rakousku-Uhersku od 1. 8. 1866 s určením ryzosti 900, 950, 800, 750/1 000.
Mezi nejznámější výrobce krojových šperků patřili zlatníci působící přímo v Těšíně: Leopold Haas (kolem r. 1810), Karl Mario Haas (1811 - 1884), Fryderik Haas (1822 - 1902), Eugeniusz Haas (pracoval kolem r. 1887 - 1880), Emil Wotke (1855 - 1924), Antonín Wybraniec (1861 - 1940), Augustin Kopieczek (1871 - 1950), Josef Frydrych (1873 - 1943), Josef Kodela (1900 - 1924?), Josef Wallek (1892 - 1937), Adolf Horak (1902 - 1970). Z nich vynikl zejména Emil Wotke, jehož filigránové pásy, lancušky a háčky jsou dnes typickými reprezentanty těšínských krojových šperků.


VS Karviná
Muzeum o muzeu
V letošním roce si připomínáme 60. výročí založení dnešního Muzea Těšínska a 100. výročí narození Ladislava Báči, zakladatele muzea. Tyto dvě události vybízejí k tomu, aby se široké veřejnosti připomněla existence a činnost muzea jako instituce, která slouží k uchování kulturní a společenské tradice regionu, k poznání dějinných souvislostí a vazeb, jejímž hlavním a nezastupitelným úkolem je shromažďovat doklady o všech formách existence člověka i prostředí, v němž žije.
Muzeum Těšínska bylo oficiálně ustaveno po druhé světové v roce 1948. Ve skutečnosti navazuje na mnohem starší tradice muzejnictví, které se na Těšínském Slezsku odvíjí od roku 1802. Tehdy bylo zpřístupněno muzeum v Těšíně, jehož zakladatelem byl významný představitel kulturního života na Těšínsku - Leopold Jan Šeršník. Toto muzeum si zachovalo primát jako nejstarší muzeum v historických zemích Koruny české. Přestože se jeho dnešní přímý pokračovatel Muzeum Śląska Cieszyńskiego - nachází v Těšíně (Cieszyn), patří bezesporu do historického kontextu vývoje českých muzeí.
Po I. světové válce došlo v rámci nového politického uspořádání v Evropě k rozdělení Těšínského Slezska i samotného města Těšína česko-polskou státní hranicí a nový Český Těšín zůstal bez tradiční muzejní instituce. V roce 1925 bylo odborem Matice osvěty lidové založeno muzeum v Českém Těšíně. Události druhé světové války však přerušily vývoj instituce a ke znovuotevření českotěšínského muzea došlo až 11. června 1948. U jeho zrodu stál Ladislav Báča, který poté působil také jako jeho první ředitel - správce muzea.
Výstava představí historii muzea, jednotlivé sbírkové fondy a činnosti zastoupené v muzeu, ke kterým patří získávání předmětů, jejich uchovávání, prezentační a publikační činnost aj. Veškeré muzejní aktivity spolu velice úzce souvisí. Ve svém důsledku jsou zájemcům o historii a vlastivědu regionu předkládány formou expozic, výstav, přednášek, kulturně výchovných akcí pro veřejnost, publikací apod. Cílem výstavy je představit muzeum jako celek a tímto přispět k pochopení významu muzea pro společnost.
Součástí je také haptická výstava Černobílý svět.
Výstava představuje svět zrakově handicapovaných lidí, jejich život v minulosti i v dnešních dnech, specializované školství, osobnosti i společnosti, které pomáhají těmto lidem usnadnit každodenní život, aj. Na výstavě je možno shlédnout řadu originálních historických předmětů, pomůcek, knih a dalších zajímavostí i ze současnosti. Návštěvníci výstavy budou mít možnost si některé z pomůcek vyzkoušet. Texty na výstavě jsou provedeny i v Braillově písmu.


Památník životické tragédie v Havířově-Životicích

1918 - vznik republiky
V letošním roce uplyne 90. let od vzniku Československé republiky. K připomenutí tohoto výročí připravilo Muzeum Těšínska výstavu pod názvem "1918 - vznik republiky". Výstava se nevěnuje pouze době vzniku republiky, časově je vymezena zhruba léty 1918 až 1930. Tato etapa je dobou vzniku, stabilizace a hospodářského růstu Československé republiky, která se vnitřním a mezinárodněpolitickým vývojem odlišovala od 30. let 20. století.
Výstava je koncipována do tří celků. První část je věnována létům vzniku a formování republiky, významným osobnostem, které se zasloužily o vznik státu, československé státní symbolice. Pozornost je věnována také národnostní problematice nového státu a utváření hranic se zaměřením na území Těšínského Slezska. Zmíněny jsou zásadní události, které ovlivnily především hospodářskou oblast života, k nimž řadíme měnovou odluku a zákon o nostrifikaci.
Druhá část zachycuje atmosféru doby dvacátých let 20. století pomocí ukázek dobové architektury s nejvýznačnějšími stavbami, interiéru, módy a jiných doplňků a předmětů každodenního života.
Třetí část výstavy je věnována osobnosti prezidenta zakladatele T. G. Masaryka. Hlavní pozornost je soustředěna na Masarykovu návštěvu československého Těšínského Slezska v červenci 1930 se zaznačením průběhu trasy, oficiálních příprav a fotografické dokumentace vypovídající o této události.
léto
léto
ARCHEOPARK CHOTĚBUZ - PODOBORA
12. července 2008
9 - 17 h

Velmož a jeho družina
Doprovodný program SHŠ Tizon

- souboje Slovanů s různými typy zbraní, ukázka jejich výstroje
a výzbroje, zbrojířská dílna, barvířská dílna, slovanský obchod, bohové
- představení ze života Slovanů v 10:30, 12:30 a v 15:30 h
- každému představení předchází prohlídka hradiště s průvodcem půl hodiny nebo hodinu před představením.

Prohlídky začínají každou celou hodinu, poslední v 15 h.
Změna programu vyhrazena. Informace na tel.č. 558 761 227 nebo e-mailu archeopark@muzeumct.cz

PhDr.David Pindur
Muzeum Těšínska
Hlavní třída 15
735 27 Český Těšín
tel.: +420 558 761 216
fax: +420 558 761 223
http://www.muzeumct.cz

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Muzeum Těšínska
Zveřejněno 03.07.2008 v 23:37 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA