HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Pozvání na VIII. Jihlavské folklorní léto

Osmý ročník Mezinárodní přehlídky folklorních souborů "Jihlavské folklorní léto 2009", kterým Horácký soubor písní a tanců Vysočan oslaví 55. let své činnosti se stane součástí největších městských slavností v Jihlavě pod názvem "Jihlavské havíření 2009".
Na přelomu jara a léta - od 18. do 21.6.2009 se v Jihlavě uskuteční VIII. ročník Mezinárodní přehlídky folklorních souborů "Jihlavské folklorní léto 2009". Naše přehlídka už mezi jihlaváky začíná být známým vstupem Vysočanu na kulturní scénu a získala si řadu příznivců. Prostě Jihlava si tradic začíná vážit a právě to je hlavním úkolem i cílem pořádání těchto přehlídek.
Letos má Vysočan hned dva důvody organizovat přehlídku ve větším stylu, než tomu bylo doposud. Prvním významným důvodem, především pro soubor Vysočan, je oslava 55 let činnosti souboru. Vysočan pracuje na kulturní scéně Jihlavy, dalších měst a různých festivalů ČR již přes půl století a prakticky stejnou dobu reprezentuje Jihlavu i v zahraničí. Druhým důvodem, který patří městu Jihlava jako významné hornické oblasti je 13. Setkání hornických měst a obcí. Hostitelem bude letos právě Jihlava ve dnech 19. - 21.6.2009. Pravděpodobně nejvýznamnější kulturní akce za několik posledních let, bude realizována pod názvem Jihlavské havíření.
Vysočan, Horácký soubor písní a tanců
www.jihlava.cz/setkani
Bude se skládat ze čtyř hlavních částí, které pozvou diváky do Jihlavy a vybrány byly akce, které již v Jihlavě znamenají významnou kulturní tradici:
· Tradiční Havířský průvod sestávající z historických postav z dob dolování stříbra v Jihlavě ( potká se v historické části Jihlavy s krojovaným průvodem účínkujících JFL2009).
· Koncert bez hranic, kdy několik pódií v Jihlavě bude patřit především profesionálním umělcům.
· Třetí významnou kulturní události bude tedy naše VIII. Mezinárodní přehlídka folklorních souborů "Jihlavské folklorní léto 2009" dále jen JFL2009
· Den Ježka, slavností našeho významného jihlavského výrobce výborného piva Ježek.
Právě významný ročník nás donutil zamyslet se a dát naší přehlídce novější kabát. Požádali jsme letos pracovníky na zahraničních vztazích FOS ČR, jehož je Vysočan řádným členem o pomoc zajistit pro rok 2009 atraktivní soubory z Evropy, ale i ze zámoří.
Vysočan, Horácký soubor písní a tanců
Příjezd zahraničních souborů očekáváme v Jihlavě ve čtvrtek 18. června 2009 dopoledne a první vystoupení pod názvem Naši hosté I mohou diváci vzhlédnout již týž den odpoledne na Masarykově náměstí na hlavním pódiu. I pátek bude patřit pouze zahraničí a program Naši hosté II již bude sloučen s dalšími vstupy Jihlavského havíření. Sobota dopoledne patří příjezdu dalších folklorních souborů, tentokrát z České republiky. V 10.00 hod. bude krojovaný průvod, který se na určených místech historické Jihlavy potká s havířským průvodem. Odpoledne bude 1. slavnostní vystoupení všech našich hostů pod názvem " Dostaveníčko v Jihlavě na rynku" s účastí minimálně 250 účinkujících. Večer se sejdou všechny soubory a muziky v estrádním sále DKO v Jihlavě, kam tentokrát pozveme také návštěvníky na společný večer. Návštěvníci si mohou zatančit, zazpívat nebo se naučit nový tanec a věřím, že šance bude i na nějaký ten exotický tanec. Budete-li chtít cimbál, určitě bude a to v rukou těch nejlepších muzikantů z ČR a totéž platí o všem, co vám nabídne jak domácí, tak zahraniční muzikantská scéna naší přehlídky. V neděli budeme diváky bavit dál. Dopoledne je pozveme do Brtnice na Kovadliny, kde budeme hosty této významné kulturní události. Návštěvníci ZOO budou opět svědky tanečního vystoupení v areálu nebo v indiánské vesnici. Odpoledne bude II. slavnostní vystoupení opět na Masarykově náměstí v Jihlavě. V pořadu "Zpívej, Horácko milé" se s námi naši hosté rozloučí tím nejlepším, co do Jihlavy přivezou.
Scénář obou slavnostních pořadů připravuje ředitel a zakladatel přehlídky Jan Havel, ekonomické zajištění ing. Eva Jarošová, organizační zajištění členové souboru Vysočan.
Jak řekl při jednom jednání Valné hromady předseda FOS ČR pan Zdeněk Pšenica."Prostě Vysočan je marka a tu musíme udržet". Věřte, že členové Vysočanu pro to udělají všechno. 55 let je nekonečné množství práce a já tímto děkuji především Městu Jihlava, Kraji Vysočina, Ministerstvu kultury ČR, FOS ČR a HORFOS, firmám BOSCH, Jihlavský pivovar, Centrostav a mnoha dalším sponzorům a příznivcům za to, že umožňují dál rozvíjet lidové tradice Vysočanu a dalším členům našeho sdružení FS Dřeváček a DFS Jeřabinka.
Dovolte mi na závěr se rozloučit našim sloganem "Hrajte muzikanti vesele, ať se mé srdéčko zasměje".

Jan Havel
Vedoucí HSPT Vysočan
ICQ 312643919
jenahavel1@gmail.com
Skype jenahavel
www.vysocan.cz
www.jihlava.cz/setkani

Vysočan, Horácký soubor písní a tanců
2007

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 05.02.2009 v 23:32 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA