HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Slavnosti chleba 2009

Tradiční lidové řemeslo a setkání folklorních souborů u Národní kulturní památky Vodní mlýn ve Slupi
Technické muzeum v Brně spravuje historické výrobní objekty v místě své původní existence - technické památky. V současné době jich muzeum spravuje pět. Jsou umístěny v regionu Jižní Morava. Jsou to Stará huť v Josefově s expozicí železářství, kovárna v Těšanech s expozicí kovářství a kolářství, větrný mlýn v Kuželově s expozicí větrného mlynářství, vodní mlýn ve Slupi s expozicí mlynářské techniky (dnes jediná národní kulturní památka ve správě TMB) a šlakhamr v Hamrech nad Sázavou.
Technické muzeum v Brně se rozhodlo větší mírou zpřístupnit veřejnosti tyto klenoty. Jednou z forem které Technické muzeum v Brně zvolilo je předvádění tradičních lidových řemesel a předvádění historických vozidel MHD a osobních vozidel ze svých sbírek a ze sbírek soukromých sběratelů. Program bude vhodně doplněn setkáním folklorních souborů u Národní kulturní památky Vodní mlýn ve Slupi, který se nachází asi 15 km jihovýchodně od Znojma. Objekt je pozoruhodná renesanční stavba velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským náhonem. V původních obytných prostorách je instalována expozice Vývoj mlynářské techniky. Přibližuje historii zpracování obilnin od počátků až po moderní mlynářskou velkovýrobu. Informuje o dějinách dyjského povodí a přibližuje historii mlýna. Nejstarší techniku zpracování obilnin představují vystavené zrnotěrky a drtiče z různých pravěkých kultur. Expozice připomíná vynález rotačních mlýnských kamenů a věnuje pozornost počátkům vodních mlýnů u nás. Těžiště prohlídky je ve vlastních prostorách mlýna, kde jsou zabudovány čtyři kompletní výrobní celky - staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení. Návštěvník si je všechny může prohlédnout v ukázkovém provozu a sledovat celý proces mletí obilí.
Technické muzeum v Brně by chtělo založit dlouhodobější tradici předvádění tradičních lidových řemesel, zejména mlynářství a pekařství, ukázkami sbírkových předmětů - historických vozidel MHD a osobních vozidel se svých sbírek. Celá akce bude vhodně doplněna doprovodným kulturním programem - setkáním folklorních souborů, které se věnují zpracovávání tradičních lidových zvyků, tanců a lidových písní se zaměřením k tematice mlynářských tradic a obyčejů. Návštěvníkům, kteří navštíví NKP Vodní mlýn ve Slupi, bude nabídnuta nejen prohlídka funkčního mlýna, ale i ukázky tradičních lidových řemesel, účast na místních hodech a návštěva sváteční bohoslužby v místním kostele.
Chceme připravit kulturní program pro návštěvníky Národní kulturní památky Vodní mlýn ve Slupi, společně s místní chasou která připravuje místní hody. Společně připravime neobyčejný umělecký a kulturní zážitek vyvěrající z národních tradic a folkloru žijících v tomto kraji, ale i v jiných folklorních regionech pro širokou diváckou veřejnost. Nabízíme divákům kvalitní program a v doprovodných programech chceme ukázat tradiční lidové řemeslo, lidovou stravu a další zajímavé doprovodné programy ke spokojenosti návštěvníků. V průběhu dne připravujeme pro návštěvníky možnost účastnit se mši svaté v kostele Jména Panny Marie.
Pozvali jsme na setkání folklorní soubory z regionů Jižní Moravy, folklorní soubory národnostních menšin žijících na území Jihomoravského kraje i folklorní soubory ze zahraničí.

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 23.06.2009 v 15:00 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA