HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Tanečná dieľňa na Jánošíkovom dukáte 2009

ŽIVÁ KLENOTNICA
malá škola tancov z Trenčianska
Na XI. ročníku MFSF Jánošíkov dukát sme pre Vás pripravili malú tanečnú školu z Trenčianskeho regiónu
Trenčiansky región bol osídlený Slovanmi ešte pred sformovaním sa Nitrianskeho kniežatstva (7.-8. stor.). Slovania prišli na naše územie v 5. storočí n. l. a osídľovali hlavne úrodné nivy pozdĺž riek. Výhodným na osídľovanie bolo aj územie vážskych nív.
Po vzniku Veľkomoravskej ríše sa Trenčiansko a Stredné Považie stalo jedným z centier tejto územno-správnej jednotky. Dokladom sú rotundy z veľkomoravského obdobia na Trenčianskom hrade a na Strednom Považí. Na miestach veľkomoravských osád boli neskoršie lokalizované významnejšie mestá regiónu. Trenčiansky hrad - významné stredoveké centrum - sídlo kráľovského komitátu uhorského štátu v 11. až 13. storočí.
Osídľovanie regiónu Trenčianska: po zaujatí nižšie položených oblastí prevažne Slovanmi, osídľovanie prebiehalo hlavne v horských oblastiach:
- valaskou kolonizáciou postupujúcou po hrebeňoch Karpát
- kopaničiarskou kolonizáciou - presídlencami zo stredného Slovenska
(útek pred Turkami po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526) - Horná
a Dolná Súča, Nová Bošáca.
Zloženie obyvateľstva - obyvateľstvo Trenčianska je národnostne homogénne. Jasne prevláda národnosť slovenská. Zastúpenie obyvateľov maďarského pôvodu nie je takmer žiadne. Na etnickej hranici s Moravou sa miešanými manželstvami vytvorila atmosféra vzájomného porozumenia.
Tance staršej vrstvy v regiónu Trenčianska
sellácka, sedliacka na kúbi, kúbová, sedliacka polka, frišká
vodená - chodená
vyhadzovaná - vrtená, viskakuvaná
ukľakovaná - ukľakuvaná
Tance mladej buržoázie
valčík
polka - špacírpolka, hrozená, židovská, ručníčková, zrkadlová
lašung - na dva kroki
čardáš
sotyš
mazurka
V prechodnej oblasti, ktorú tvoria obce Bzince, Dolné Srnie, Moravské Lieskové, Zemianske Podhradie, Bošáca a Nová Bošáca sa spájajú v tanci motívy Myjavska aj Trenčianska.
Najznámejšie tance v Trenčianskom regióne:
Starší typ - pomerne chudobný na motívy, tancuje sa v pomalom tempe cca 80 t. á min.
v držaní "otvórenom" vedľa seba. Sem patrí Vodená z Kubry a Drietomy
Mladší typ - vyznačuje sa oveľa väčším tempom cca 120 - 180 t. á min. Tancuje sa v
"zatvórenom" držaní. Sem patria tance Sellácka, Na kúbi, Vrtená, Ukľakovaná.
K základným charakteristickým znakom týchto tancov patrí:
- predspev mládencov pred muzikou
- pozvanie do tanca
- cifrovanie mládenca pred tanečnicou a okolo nej, popritom sa dievča točí, prípadne cifruje s tanečníkom
- spoločné, vírivé, točenie sa páru
- "vyskacovanie" partnerky na kolená, kĺby, prípadne ramená tanečníka a "laškovanie - šalenie" partnerky, partnera.
Na samotný vývoj výstavby tanca a jeho motívov má vplyv i hudba. Zhodným znakom sedliackych tancov je jeho 2/4 takt. Po melodickej stránke sú to piesne durové i molové, s kvartou i kvintakordálnou výstavbou. Krútenie páru vždy začína nadsadením na prvú dobu taktu, vonkajšou nohou hore.
Malú tanečnú školu vedie: vedúca tanečnej zložky FS Družba, Trenčín, Andrea Boráňová
a Martin Šagát
Tanečné ukážky predvádzajú: Katarína Ďuráčiková a Adam Olas
Tanečnú školu sprevádza: Ľudová hudba FS Družba, Trenčín, Slovensko

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 21.07.2009 v 12:39 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA