HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Zakládající usnesení

Usnesení ustavující valné hromady Folklorního sdružení konaného dne 09.05.1990 v DK Dukla Pardubice
Ustavující valná hromada schválila název organizace: FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ.
 1. Schvaluje program Folklorního sdružení s připomínkami.
 2. Schvaluje stanovy Folklorního sdružení s připomínkami.
 3. Ukládá výboru Sdružení:
  • zapracovat schválené připomínky do programu Sdružení,
  • zpracovat schválené připomínky do stanov Sdružení,
  • podat žádost o registraci Sdružení u MV ČR.
 4. Zvolila výbor Sdružení ve složení:
  • předseda Ing. Jiří Pitter
  • místopředseda PhDr. František Synek
  • místopředseda Ing. Jiří Práchenský
  • výkonný tajemník Ing. Jozef Bogdan
  • členové Zdeněk Kašpar, Barbora Čumpelíková, Petr Dobrovolný, Ing. Tomáš Sychra, Eva Zehnalová
 5. Zvolila revizní komisi ve složení:
  • předseda Zdeněk Pšenica
  • členové RNDr. Bohumil Chochola a Ing. Ivan Rendl
 6. Ukládá výboru Sdružení vypracovat účelný rozpočet s platností do konce roku 1990 s využitím předpokládaných příspěvků, případných dotací a podílu z majetku bývalého SSM, resp. z jiných zdrojů.
 7. Ukládá výboru Sdružení pověřit svého člena zastupováním Sdružení za kulatým stolem mládežnických organizací v ČR, a to po dohodě se slovenskou stranou v rámci ČSFR.
 8. Schvaluje vstup Sdružení do Majetkoprávní unie mládežnických organizací v ČR a ČSFR.
 9. Ukládá výboru Sdružení zpracovat informační systém a zabezpečit jeho využívání všemi členy.
 10. Schvaluje členský příspěvek do konce roku 1990 ve výši 100,- Kč za kolektivního člena.
 11. Ukládá výboru Sdružení svolat další valnou hromadu nejpozději do konce roku 1990.
 12. Bere na vědomí informaci o možnostech využití dotací pro dětské soubory v roce 1990.
 13. Ukládá výboru Sdružení zpracovat a vydat provolání k veřejnosti a folklorním souborům s tímto obsahem:
  • informace o založení Folklorního sdružení se zdůrazněním, že cílem práce Sdružení je řešení obecných a závažnějších otázek folklorního hnutí,
  • informace o stanovách a složení výboru Sdružení,
  • doporučení folklorním souborům, aby vytvářely regionální či územní sdružení,
  • informace o adrese Sdružení, kam je možno zasílat přihlášky, náměty k činnosti Sdružení a o výši členského příspěvku na rok 1990.
 14. Ukládá výboru Sdružení vydat provolání k veřejnosti, ve kterém požaduje ustavující valná hromada Sdružení, aby veškerý majetek bývalého SSM sloužil především dětem.
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA